WELKOM IN DE WERELD VAN IMANTS WAAR SPITTEN MEER IS DAN (G)ROND DRAAIEN.

19 januari 2022
IMANTS
IMANTS

Opgericht in 1885, gaat het bedrijf al heel wat jaren mee. Maar wie denkt dat wij zijn blijven hangen in de tijd, heeft het mis. Dagelijks gaan wij voor verbeteren en optimaliseren van onze fabriek, onze kennis en onze machines. We hebben medewerkers die stage lopen, 12,5 jaar in dienst zijn of zelfs 25 jaar […]

Opgericht in 1885, gaat het bedrijf al heel wat jaren mee. Maar wie denkt dat wij zijn blijven hangen in de tijd, heeft het mis. Dagelijks gaan wij voor verbeteren en optimaliseren van onze fabriek, onze kennis en onze machines. We hebben medewerkers die stage lopen, 12,5 jaar in dienst zijn of zelfs 25 jaar in dienst zijn. Maar 1 ding is staat bij Imants buiten kijf.

We doen het goed, of we doen het niet.

Zo ook de grondbewerking. Sinds 1960 is Imants ervan overtuigd dat spitten dé grondbewerking bij uitstek is. Uit de jarenlange ervaring hebben we geleerd dat spitten meer is dan zomaar grond omdraaien. Véél meer zelfs. Spitten, dat is organisch materiaal mengen met de levende bovengrond, dat is gewasresten onder werken en een zaaibed creëren, dat is groenbemesters inmengen zodat deze kunnen worden afgebroken tot nutriënten voor de volgende teelt.

Kort samengevat, zowel boven de grond als in de bouwvoor kunt u spreken van een egale, homogene en gezonde bodem na bewerking met Imants spitmachines. Of u nu kiest voor roterend spitten of spitten door middel van het krukas-mechanisme. Of u diep of ondiep wilt werken, mengend of niet mengend, actief of passief. Met een Imants kan het allemaal! En veelal zelfs met de mogelijkheid om in 1 werkgang te woelen, hoofdgrondbewerking uit te voeren, maar ook zaaibedbereiding en zaaien. In dit bericht lichten wij u 2 Series uit; de 38 Serie en de 48 Serie.

Beide series zijn allround machines geschikt voor werking van 15-35 cm (spitten), maar ook uit te rusten met geïntegreerde woelpoten naar gelang uw wens. Deze laatste noemt Imants de WX-variant.

De WX-Serie heeft minder spitbladen dan de vergelijkbare SX-Serie uitvoering, maar de grond wordt nog altijd over de volledige werkbreedte bewerkt. De woelpoten breken storende grondlagen die zich onder de spitbladen bevinden zodat ook wortels dieper in de bodem kunnen doordringen met betere opbrengst tot gevolg.

WX-Serie, geïntegreerde woelpoten zichtbaar tussen de spitbladen.

Omdat wij inmiddels ook weten dat er verschillende wensen zijn voor als het gaat over hoe u de grond wilt achter laten, ontwikkelden wij ook daarvoor diverse opties in de vorm van nalooprollen. Zo kunt u kiezen voor een aangedreven harkrol, een dakringrol of een prismarol. Allen wederom eigen makelij en af fabriek te verkrijgen.

Less is more.

Deze uitspraak geldt doorgaans ook voor grondbewerking. Minder passages en het combineren van werkgangen geniet de voorkeur om onnodige verdichting van de bodem door onder andere bewerking met tractoren te vermijden. Om dit voor u mogelijk te maken ontwikkelde Imants niet alleen diverse opties zoals verschillende hefinrichtingen, een K80 trekoog en nog veel meer. In 1 werkgang hoofdgrondbewerking, storende lagen opheffen en zaaibedbereiding tot zelfs zaaien is op deze manier mogelijk. Wilt u weten hoeveel u hiermee kunt besparen? Daar ontwikkelde Imants de Imcal berekeningsmodule voor. Vraag naar de mogelijkheden.

Het resultaat?
Combinaties te over.