Technische keuring tractoren verplicht vanaf 1 mei

5 mei 2014

Het Koninklijk Besluit dat een technische controle invoert voor de landbouwtractoren die voor andere toepassingen worden gebruikt dan de landbouw, is gisteren in het Staatsblad verschenen. In dat KB wordt het technisch reglement opgenomen dat deze controles regelt. Daarin staat dat tweejaarlijkse controles worden ingevoerd voor de tractoren met een MTM van meer dan 3,5 […]

Het Koninklijk Besluit dat een technische controle invoert voor de landbouwtractoren die voor andere toepassingen worden gebruikt dan de landbouw, is gisteren in het Staatsblad verschenen.

In dat KB wordt het technisch reglement opgenomen dat deze controles regelt. Daarin staat dat tweejaarlijkse controles worden ingevoerd voor de tractoren met een MTM van meer dan 3,5 ton en minder dan 7,5 ton. Voor de voertuigen boven de 7,5 ton geldt een jaarlijkse contrôle. Tractoren met een MTM lager dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van deze verplichting. Trage voertuigen die exclusief worden gebruikt voor land-, tuin- en bosbouw en viskweek worden er niet aan onderworpen. Ook de voertuigen van de openbare diensten en hun onderaannemers die gebruikt worden voor het onderhoud van de bermen of voor sneeuwruimen en zoutstrooien zijn niet betrokken.

Het KB treedt op 1 mei 2014 in werking. De eerste keuring zal gefaseerd ingevoerd worden. Ze moet binnen de zes maanden volbracht zijn indien de inschrijving na 1 januari 2007 gebeurde. Ze moet binnen de 12 maanden gebeuren indien de tractoren ingeschreven werden tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2007. De termijn is 18 maanden voor de voertuigen die voor 1 januari 2002 werden ingeschreven.

Door de invoering van de technische keuring zijn de betrokken voertuigen geen landbouwmachines meer en mogen ze daarom geen rode diesel meer gebruiken.

 

Bron: redactie trends