Sulky Progress: Een combizaaimachine

29 september 2022

Steeds meer worden er verschillende soorten zaden tegelijkertijd uitgezaaid, of worden producten zoals bijvoorbeeld meststoffen toegevoegd tijdens het zaaien. Met een conventionele zaaimachine lukt dit niet en daarom ontwikkelde Sulky een machine die is uitgerust voor het zaaien van verschillende producten op hetzelfde moment. Met zijn Progress-zaaimachine heeft Sulky een technisch antwoord op deze nieuwe […]

Steeds meer worden er verschillende soorten zaden tegelijkertijd uitgezaaid, of worden producten zoals bijvoorbeeld meststoffen toegevoegd tijdens het zaaien. Met een conventionele zaaimachine lukt dit niet en daarom ontwikkelde Sulky een machine die is uitgerust voor het zaaien van verschillende producten op hetzelfde moment. Met zijn Progress-zaaimachine heeft Sulky een technisch antwoord op deze nieuwe methode van zaaien van verschillende zaden in één werkgang en de evolutie van de wetgeving hieromtrent.

Tot drie zaadbakken

Het gamma van de Progress-zaaimachines reflecteert een variabele technische uitdaging: het ontwikkelen en produceren van een multi-zaadbakkentechnologie in een compacte en efficiënte zaaimachine zoals de klassieke zaaimachines. De Progress kan 3 zaadbakken huisvesten met een capaciteit die is afgestemd op het zaaien van gemengde teelten, een mengeling van verschillende groenbemesters, meststoffen en zaaigoed of andere toevoegingen.

Voor alle soorten granen

De universele doseerkop biedt de mogelijkheid om alle granen, koolzaad, veldbonen enzovoort te zaaien, en dit zonder de zaadgroeven te veranderen. De regeling van de dosis, vanaf de centrale bediening, gaat snel en intuïtief.

Een uitstekende verdeling

Een gecentraliseerde injectie en een unieke lokalisatie zorgen dat de meststoffen in de buurt van de zaden zijn. Het zeer korte pneumatische circuit garandeert een onmiddellijke reactie van de zaaimachine. De verdeelkop achteraan verdeelt mengelingen met grote precisie voor een perfect zaaibeeld. Via het zaadcontrolesysteem kan het zaaiproces in alle rust en comfort vanuit de cabine gevolgd en gestuurd worden.

Drie producten in één werkgang

Om in elke grondsoort een mooi resultaat te krijgen, biedt Sulky meerdere schaarsystemen aan:

De Unisoc voor zijn eenvoud

Het zaaielement op 3 sleepschaarrijen is ontworpen om in geploegde of fijne, voorbereide grond te zaaien. Op deze manier kan er bijvoorbeeld makkelijk stro worden ingewerkt. De ‘dubbelwerkende’ regeling laat toe om de druk op de grond fijn te regelen en om het zaad juist af te leggen, zowel in de breedte als in de diepte.

De Twindisc voor zijn precisie

Het zaaielement met dubbele schijven verzekert een goede behandeling van het zaaigoed. De plaatsing van de granen onderaan de zaaivoor op een constante diepte, en de tegendruk van de schijven, zelfs in droge omstandigheden, bevorderen een homogene opkomst.

De Cultidisc voor zijn veelzijdigheid

De Cultidisc is ontworpen voor het zaaien van alle teelten onder alle omstandigheden: een snelle en oppervlakkige bewerking van de grond, natte omstandigheden op het einde van het seizoen … De exacte bepaling van de diepte gecombineerd met een efficiënte tegendruk bevordert een snelle opkomst. In combinatie met de XR-schijven kan er sneller gereden worden bij eenzelfde zaaikwaliteit.

Om het zaaien comfortabeler te maken, heeft Sulky de applicatie ‘WISO’ ontwikkeld. Daarmee kan de landbouwer of loonwerker de machine sturen en achteraf de gegevens bewerken. Deze applicatie is intuïtief en ergonomisch en is beschikbaar op het kwartsscherm van Sulky of de ISOBUS-terminal van de tractor. Elke gebruiker kan de zaaidichtheid of meststofhoeveelheid, de afkoppeling of de automatische start van de doseerunit beheren via gps.