Succesvol kunstmest strooien; Meer opbrengst met de AMAZONE kantstrooi-calculator

9 maart 2021

Voor de optimale instelling bij het strooien van kunstmest, biedt AMAZONE diverse technische oplossingen en diensten. Hierbij speelt de nauwkeurige en op de behoeften afgestemde toepassing een doorslaggevende rol, om kosten te besparen en het milieu te beschermen. Speciaal voor het strooien aan perceelgrenzen beschikken AMAZONE-kunstmeststrooiers over het in de schotels geïntegreerde AutoTS-kantstrooisysteem, dat zich […]

Voor de optimale instelling bij het strooien van kunstmest, biedt AMAZONE diverse technische oplossingen en diensten. Hierbij speelt de nauwkeurige en op de behoeften afgestemde toepassing een doorslaggevende rol, om kosten te besparen en het milieu te beschermen. Speciaal voor het strooien aan perceelgrenzen beschikken AMAZONE-kunstmeststrooiers over het in de schotels geïntegreerde AutoTS-kantstrooisysteem, dat zich intussen meer dan 10.000 keer heeft bewezen. De extra opbrengsten die met AutoTS worden behaald in vergelijking met conventionele kantstrooisystemen kunnen nu worden bepaald met de nieuwe kantstrooi-calculator. Deze levert AMAZONE online in zeven verschillende talen – https://www.amazone.de/grenzstreurechner

De kantstrooisystemen van AMAZONE zijn niet alleen nauwkeurig, maar ook comfortabel en flexibel. Met AutoTS kunt u gemakkelijk vanuit de tractorcabine kiezen tussen de verschillende kantstrooimethoden, rand-, grens- en greppelstrooien. De verschillende instellingen worden gebruikt afhankelijk van toestand aan de perceelgrens:

Als het te bewerken veld bijvoorbeeld grenst aan een perceel met een soortgelijk gewas, kan 100 procent van de strooihoeveelheid door middel van kantstrooien tot de rand van het veld worden toegediend.

Ligt direct naast de perceelgrens een weg of een openbaar pad, dan kunt u eenvoudig overschakelen op grensstrooien. De maximale werpwijdte vermindert zich dan tot de afstand van de perceelgrens. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de kunstmest over de grens wordt geworpen.

Indien zich in de directe omgeving van het perceel beken, sloten, open wateren of gebieden bevinden die onder ecologisch beheer staan, wordt de benodigde afstand tot de perceelgrens door de instelling greppelstrooien aangehouden. Het milieu wordt ontzien en tevens worden hoge opbrengsten op de grenzen van het perceel bereikt.

Met praktijktesten gedurende meerdere jaren heeft AMAZONE het kantstrooisysteem AutoTS getest. Bij grootschalige veldproeven werden op percelen kunstmatige perceelgrenzen aangelegd om de invloed van bijkomende factoren zoals schaduw, meerjarige onderbemesting of concurrentie voor water door heggen en bomen te minimaliseren. Bij deze testen werd het AutoTS-systeem onder praktijkomstandigheden vergeleken met andere conventionele kantstrooimethoden, met een rijpadafstand van 24 meter en een verdeling van de hoeveelheid kunstmest in drie giften. Voor de afzonderlijke giften werd kalkammonsalpeter gebruikt.

De opbrengstresultaten laten zien dat er een significant verschil is tussen de kantstrooivarianten in de proeven op de buitenste 5 meter van de percelen. Met behulp van conventionele kantstrooimethoden konden in het randgebied gemiddelde opbrengsten van circa 68 procent van de referentieopbrengst van het perceel worden behaald. Met AMAZONE AutoTS werd in het randgebied een gemiddelde opbrengst van 85 procent van de referentieopbrengst behaald. Dit betekent dat de gemiddelde meeropbrengst voor AMAZONE-kunstmeststrooiers met AutoTS ongeveer 17 procent hoger is ten opzichte van conventionele methoden.

Met het gebruik van een modern kantstrooisysteem kan op enkele hectares al meer opbrengst worden gegenereerd dan met conventionele systemen. Want: Hoe kleiner of hoekiger een bewerkt gebied, hoe groter het randgebied wordt. Met de mogelijkheid om opbrengsten en winsten voor verschillende gewassen in te vullen, kan de AMAZONE kantstrooi-calculator heel duidelijk de te behalen extra opbrengsten laten zien. Naast hogere opbrengsten op de rand van het perceel, zorgt AutoTS er ook voor dat er minder kunstmest over de perceelsgrens wordt geworpen, waardoor het milieu wordt ontzien.