STUDIES WAARSCHUWEN VOOR IMPACT ‘VAN BOER TOT BORD’-STRATEGIE Productie- en inkomensdaling

13 oktober 2021

Boerenbond gaat akkoord met de belangrijkste principes van de ‘van boer tot bord’-strategie en deelt de ambitieuze verduurzaming van onze voedselproductie, maar dringt aan op haalbare en betaalbare doestellingen voor landbouwer en consument, zonder dat een deel van de productie uitgevlagd wordt aan lagere standaarden. Uit recente studies, zoals deze van de Wageningen Universiteit deze […]

Boerenbond gaat akkoord met de belangrijkste principes van de ‘van boer tot bord’-strategie en deelt de ambitieuze verduurzaming van onze voedselproductie, maar dringt aan op haalbare en betaalbare doestellingen voor landbouwer en consument, zonder dat een deel van de productie uitgevlagd wordt aan lagere standaarden.

Uit recente studies, zoals deze van de Wageningen Universiteit deze week, blijkt dat de impact van de ‘van boer tot bord’-strategie op onze land- en tuinbouwers en onze voedselsoevereiniteit niet te onderschatten is. Studies tonen dat hierdoor de productie in de EU en het inkomen van de boer zullen dalen. Bovendien wordt zo onze eigen landbouwproductie deels verdrongen en gewoon elders overgenomen met grotere klimaatimpact (zgn. ‘carbon leakage’). Boerenbond roept op tot grondige analyse van de voorliggende studiedata en een holistische impactanalyse, alvorens er blinde politieke beslissingen genomen worden.

Impactanalyse

De Europese ‘van boer tot bord’-strategie dreigt onze land- en tuinbouwers sterk in de verdrukking te brengen, zo blijkt uit verschillende studies*. Deze studies tonen dat de productie in de EU drastisch dreigt te dalen, het inkomen van de boer ondergraven wordt en dat andere landen onze productie zullen overnemen. Een studie van het Joint Research Center toont zelfs aan dat wat afgebouwd kan worden aan broeikasgassen onder de ‘van boer tot bord’-strategie, minstens voor de helft terug ingevuld zal worden in het buitenland door extra import in de EU. Daarnaast dreigen ook de voedselprijzen omhoog te gaan. “Wat begon als een strategie, blijkt nu als algemene politieke referentie te gelden, zonder dat er een officiële holistische impactstudie vanuit de EU werd gemaakt. Wij roepen al van in het begin op om de politieke ambities in de strategie ook wetenschappelijk verder te onderbouwen”, voegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker daaraan toe. Boerenbond waarschuwde bij het lanceren van de ‘van boer tot bord’-strategie dat er beleidscoherentie en haalbare en betaalbare oplossingen nodig zullen zijn. De landbouworganisatie reikte in mei 2020 ook enkele oplossingen aan, zoals het zoeken naar alternatieven (innovatie), een ondersteunend flankerend beleid, een aangepast handelsbeleid, maar ook een eerlijke verdeling van kosten en baten van boer tot bord.

Wetenschappelijke onderbouwing

Volgende week zal het Europees Parlement stemmen over zijn positie over de ‘van boer tot bord’-strategie, zonder officiële allesomvattende impactstudie vanuit de Europese Commissie en zonder dat men in zijn traject rekening kon houden met recente studies uit verschillende andere hoeken. Bovendien blijkt het Europees Parlement in zijn positie dan nog verder te gaan dan wat de Europese Commissie voorstelt. “Het is ongezien hoe deze strategie verwordt tot een opbod van ambities zonder ze praktisch door te denken. Dit terwijl recente studies aantonen dat de impact voor onze land- en tuinbouwsector aanzienlijk is. Wil deze strategie een kans op slagen hebben en echt het verschil maken, dan zal er een weliswaar ambitieuze maar wel haalbare en betaalbare vertaalslag aan gegeven moeten worden op een evenwichtige en coherente manier over beleidsdomeinen heen”, aldus voorzitter Sonja De Becker. Eerder werd ook bekend dat de Europese Commissie haar eigen studie achterhield, wat duidt op politieke beïnvloeding in plaats van broodnodige wetenschappelijke onderbouwing. “Het getuigt in elk geval niet van goed beleid om op deze manier blinde politieke beslissingen te nemen. Als we hoge eisen stellen aan onze voeding zullen we moeten zorgen dat onze voedselproducenten, maar ook een deel consumenten, hier niet de dupe van worden. Want de boeren zijn een onmisbare schakel in de strategisch belangrijke eigen en betaalbare voedselvoorziening”, voegt De Becker daaraan toe.

*Verdere studies en informatie: