Schoffelen met precisie

27 augustus 2020
Peter Menten
Peter Menten

Enkele dagen voordat Lemken aankondigde dat het zou stoppen met spuittechniek, organiseerde het bedrijf een mini-persworkshop om het gamma van Steketee in de kijker te zetten. Steketee is de Nederlandse constructeur van onder meer schoffeltechniek voor de precisielandbouw en werd midden 2018 door Lemken overgenomen. Lemkens verantwoordelijke voor de precisieschoffeltechniek, Iljan Schouten, schetste de koers […]

Enkele dagen voordat Lemken aankondigde dat het zou stoppen met spuittechniek, organiseerde het bedrijf een mini-persworkshop om het gamma van Steketee in de kijker te zetten. Steketee is de Nederlandse constructeur van onder meer schoffeltechniek voor de precisielandbouw en werd midden 2018 door Lemken overgenomen.

Lemkens verantwoordelijke voor de precisieschoffeltechniek, Iljan Schouten, schetste de koers die Lemken wil uitzetten op vlak van schoffeltechniek. Enerzijds wil het bedrijf uit het Duitse Alpen stoppen met de productie van spuitmachines en anderzijds worden mensen noch middelen gespaard om de precisieschoffeltechniek naar een hoger niveau te tillen. Sinds midden 2018 is Steketee onder de vleugels van Lemken gekomen. Via het netwerk van Lemken is de omzet van Steketee sinds de overname verdubbeld. Landen als Oekraïne, waar Steketee voorheen onbekend was, hebben zich voor de Nederlandse firma geopend.

Werken volgens de Duitse normen

Lemken kocht Steketee destijds omwille van zijn vergevorderde kennis van schoffeltechniek. In die branche was het bedrijf een toonaangevende wereldspeler. Op vlak van productietechnieken was er ruimte voor verbetering. De voorsprong die het bedrijf had in schoffeltechnologie miste het in productie- en stockbeheertechniek. Ondertussen zijn alle bedrijfsprocessen in hetzelfde erp-systeem geïntegreerd. De twee culturen, die van een kleine Nederlandse schoffelspecialist en die van een Duitse ploegenfabrikant, zitten nu op één lijn. De rode kleur blijft nog in de markten waar Steketee sterk stond, in de andere markten worden de machines in het blauw vermarkt. Onderzoek & ontwikkeling en service zaten bij Steketee samen. Die wil Iljan Schouten nu apart laten werken.

Crop Care Agrovision

Lemken wil de nadruk leggen op duurzame gewasbescherming. Centraal daarbij staat de vermindering van chemische middelen en de focus op precisielandbouw. Steketee is van oudsher bekend met bio- en groenteteelt. De volgende stap is om nu meer focus op de landbouw te leggen met intelligentere en bredere machines. In de landbouw valt er wereldwijd nog veel te behalen met chemieloze gewasbescherming: de vraag naar voedsel neemt nog steeds toe, terwijl het aantal toegelaten spuitmiddelen verkleint. Lemken onderscheidt twee technologieën. Het EC-Concept werkt met technologie die niet van een camera afhangt. Maar het kan met het IC-Concept als optie worden uitgebreid. Het IC- Concept werkt wel met een camera op de machine en is gebaseerd op automatische rijvolging en plantenherkenning. Het zorgt ervoor dat de chauffeur kan werken zonder vermoeid te geraken.

Daarvoor werden de volgende vijf technieken al in de praktijk omgezet:

EC-Space

EC-Space staat voor de handmatige, traploze afstelling van de schoffelelementen. Het systeem werkt op basis van een schroefspindel die de meshouder verplaatst. Door de geïntegreerde schaalverdeling kan de positie van elk schoffelmes gemakkelijk worden afgelezen. Dit maakt het mogelijk om zonder gereedschap eenvoudig elk afzonderlijk schoffelmes naar links of rechts af te stellen. Deze spindel kan manueel, elektrisch of via gps bediend worden.

IC-Light

Het IC-Light stuursysteem bevat drie belangrijke componenten: de camera, de terminal inclusief jobcomputer en het parallel gemonteerde sideshift-frame. Deze drie samen vormen een nauwkeurig automatisch stuursysteem voor de EC-Weeder. Het onkruid kan tussen 1 tot 5 gewasrijen worden gedetecteerd, net als groene tinten en RGB-kleuren. De computer is voorzien van een autolearning-functie. Wieden kan met een nauwkeurigheid van 2 cm vanaf het gewas en afhankelijk van de staat van de bodem is een rijsnelheid tot 15 km/u haalbaar.

EC-Steer

EC-Steer biedt de mogelijkheid om een oude schoffelmachine aan een nieuwe chassisbalk te monteren. Klanten kunnen hun ‘oude schoffelmachine aankoppelen op de nieuwe chassisbalk die met IC-Light is uitgerust.

EC-Ridger

EC-Ridger is het systeem waarbij de schoffelmachine is aangepast als schoffel- en aanaardmachine voor de ruggenteelt.

Spotspraying

Bij spotspraying kan er per gewasrij een extra gewasbeschermingsmiddel of fungicide worden meegegeven. Deze techniek bespaart tot 80% gewasbeschermingsmiddel. Door het beperkte gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal de plant minder worden afgeremd in zijn groei.

Met het oog op de toekomst is Steketee nog verder bezig met onderzoek en testen met AI (Artificiële Intelligentie) en het project ‘Bollenrevolutie 4.0’. Dit laatste is een technologie om te schoffelen in bloembollen.

Schoffelen in de praktijk

Lemken/Steketee stelde ons enkele praktijksituaties voor waarbij het conventionele spuiten vervangen werd door schoffelen. We hebben geschoffeld in maïs die met de Azurit-machine van Lemken in delta was gezaaid, daarna in maïs op een gewone rijafstand van 75 cm en tot slot in bieten. Deze laatste stonden op sommige plaatsen vrij onregelmatig wat het schoffelen natuurlijk bemoeilijkte.

Bij droog weer kan je ervan uitgaan dat schoffelen meer effect heeft, want het gewiede onkruid droogt sneller uit. Aan de andere kant zorgt droog weer voor een onregelmatige opkomst. Bij gewassen zoals bieten maakt dat het schoffelen niet makkelijker: de ene keer staat er geen biet, de andere keer een 5 tot 10 cm brede. Zulke uitersten bemoeilijken natuurlijk het precisieschoffelwerk. Wat ons ook opviel, was dat veel gewassen – ook al zijn ze met een precisiemachine gezaaid – in de praktijk vrij grote afwijkingen in rijbreedte kunnen geven. Een theoretische rijafstand van 75 cm gaf soms metingen van 71 tot 78 cm aan. Dit maakt schoffelen niet makkelijk. Bij het aansluiten van machinegangen tegen elkaar blijkt dat precisiezaaien met gps ook niet altijd voor de mooie 75 cm zorgde. Onze ervaring is dat als er met bijvoorbeeld 8 rijen geschoffeld wordt, de beste resultaten dan ook met een 8-rijige zaaimachine geboekt worden.

In Duitsland is men gewend om drijfmest tussen de gezaaide maïs te brengen. Daarom laten ze de deltazaaimachine Azurit van Lemken een rij niet zaaien. Dat maakt dat bij de trekker op 2,25 m spoorbreedte de machine wat in verstek achter de trekker hangt. De schoffelmachine komt zo mooi tussen de rijen te hangen.

Wat ons nog opviel bij de schoffeltechniek is het ruime gamma aan speciale schoffelvoeten, -schijven en -tanden en de afzonderlijke onbeperkte regelmogelijkheden van de onderdelen van elk element. Schoffelen is iets meer dan gewoon wat ‘krabben’ in de grond, leerde deze praktijkdag ons. Schoffelen zorgt er niet enkel voor dat er minder pesticiden worden gebruikt, maar het verlucht tevens de bodem. Een voordeel is ook dat er dag en nacht kan worden geschoffeld door de combinatie van de camera en de gps-techniek.

Aan de slag

Eerst moeten de camera’s links en rechts op de schoffelmachine worden afgesteld in hoogte en helling om een zo juist mogelijke weergave voor het gewas te krijgen. Vervolgens alle info zoals de werkbreedte in de computer ingeven en dan kan die zijn werk beginnen te doen. Afhankelijk van het soort onkruid of de grootte moet er dieper worden gewerkt.

De machine is in een verticaal parallellogram opgehangen aan het hoofdchassis. Daardoor kan ze los van het stuur van de trekker worden aangestuurd. Dat konden we merken bij het schoffelen in bochten: de machine volgde mooi de rijen, onafhankelijk van de wielsturing van de trekker.

Basisregels bij het schoffelen:

1) Het is bij het schoffelen belangrijk dat het zaaibed fijn genoeg ligt. Hoe meer kluiten in het veld, hoe meer schade er mogelijk aan de plantjes wordt toegebracht.

2) Niet alle onkruid kan 100% weg. Maar wat weg is, is weg. Schoffelen vraagt een andere ‘mindset’ dan het conventionele spuiten.