Ruitzaaien voor een betere benutting van nutriënten

15 februari 2022

In samenwerking met LLTB, het waterschap en de provincie Limburg heeft WUR gekeken of ruitzaaien een waterremmende maatregel kan zijn. Het onderzoek is samen met acht ondernemers en proefboerderij Wijnandsrade uitgevoerd. Er is 52 hectare in ruitzaai gezaaid verdeeld over meerdere percelen in Zuid-Limburg. Op de proefboerderij zijn stroken aangelegd op een helling en is […]

In samenwerking met LLTB, het waterschap en de provincie Limburg heeft WUR gekeken of ruitzaaien een waterremmende maatregel kan zijn. Het onderzoek is samen met acht ondernemers en proefboerderij Wijnandsrade uitgevoerd. Er is 52 hectare in ruitzaai gezaaid verdeeld over meerdere percelen in Zuid-Limburg. Op de proefboerderij zijn stroken aangelegd op een helling en is het afstromende water in bakken opgevangen.

Bij ruitzaaien 60% minder afspoeling

Als de bodem goed in orde is, komt na een regenbui het water zigzaggend naar beneden. Het infiltreert in de bodem. Anticiperend op de meetresultaten zou van een helling van 3 hectare, zomaar tienduizenden liters water in het dal terecht komen.

Ruitzaai mais

Wanneer water moet worden vastgehouden, zoals bv. op de Limburgse lössgronden, is ruitzaaien i.p.v. zaaien op rijen een goede oplossing. Uit resultaten van een twee jaar durende test zijn goede resultaten geboekt met een maisperceel dat in ruitvorm is gezaaid op een erosiegevoelige helling. De hoeveelheid vastgehouden water is spectaculair. Doordat niet in kaarsrechte rijen werd geplant maar in ruitzaai waarbij de reguliere afstand van 75 cm. werd gehalveerd en trapsgewijs werd gezaaid, werd voorkomen dat op hellende percelen stroomgeulen ontstonden.

Meer informatie over deze testen zijn te vinden op: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/09/wur-onderzoeker-na-een-bui-gaat-water-zigzaggend-helling-af

En

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/09/win-winsituatie-voor-zuid-limburgse-boeren-met-ruitzaai-mais

Ruitzaaimethode

In gewassen waarin u wilt schoffelen is Kverneland geoseed een uitkomst. Mechanisch schoffelen in de rijrichting en haaks op de rij geeft een enorme arbeidsbesparing en een zeer egaal gewas. Een ander voordeel is dat bij de ruitvorm de planten meer ruimte hebben om te wortelen. Onkruid krijgt door de gewassluiting van de planten minder kans om zich te ontwikkelen, wat ook een besparing in gewasbeschermingsmiddelen oplevert.

Precisiezaaien in combinatie met bemesten, in de vorm van normale korrelmeststoffen, micorgranulaat of vloeibare meststoffen kan per rij of zelfs per plant toegediend worden. Uit eerder onderzoek verricht door het WUR is de uitkomst dat er een significant verhoogde opbrengst is in zowel groene massa, zetmeel als drogestof gehalte.

Ook bij de huidige regelgeving waar de aanvoer van meststoffen en bestrijdingsmiddelen beperkt wordt, maar waar u een optimaal gewas wilt telen, is de ruitzaaimethode dan ook niet meer weg te denken.

Traditioneel wordt mais gezaaid op een rijafstand van 75 centimeter en een tussenruimte in de rij van 14 centimeter. Mais in ruitvorm wordt gezaaid op een afstand van 37.5 en 28 centimeter in de rij. Dankzij GEOCONTROL en elektrische aansturing van zaairijen op een Kverneland-precisiezaaimachine, ontstaat een nauwkeurig zaaipatroon. De zaairijen worden automatisch afgesloten, waardoor er onder andere geen overlap ontstaat en het plantje altijd op de juiste plek komt te liggen.

In ruitvorm zaaien biedt ook nog een ander voordeel op. Door de ruitvorm hebben planten meer ruimte om zich te wortelen. Onkruid krijgt door de gewassluiting van de planten minder kans om zich te ontwikkelen, wat ook een besparing in gewasbeschermingsmiddelen oplevert.

De juiste zaaimachine, de basis voor ruitzaaien

Kverneland biedt al jaren precisiezaaimachines aan waarmee ruitzaaien met behulp van geoseed uiterst eenvoudig toe te passen is. Met geoseed kan zowel in driehoeksverband als vierhoeksverband gezaaid worden. Bij zaaien in vierkantsverband kan ook haaks op de zaairichting/rijrichting overdwars geschoffeld worden.

Zowel de Kverneland Monopill als de Kverneland Optima zijn geschikt voor ruitzaaien. De Monopill is vooral bekend als bietenzaaimachine, de Optima is geschikt voor een breed scala aan gewassen zoals mais, veldbonen, zonnebloemen, sperziebonen, tuinbonen, suikermais, bieten, pompoenen. Deze variëteit is mogelijk doordat de machine elektrisch wordt aangedreven en van hoogwaardige elektronica is voorzien.

Gebruikelijke rijafstand is 75 cm. In dit onderzoek werd ook met een rijafstand van 50 cm. gewerkt. Dit leverde een verminderde afspoeling van 40% op. Bij ruitzaai was de afspoeling 60% minder in vergelijking met het gangbare zaaien!