Ondanks de Corona pandemie stijgt het omzet van Krone naar 2,2 Miljard Euro

10 januari 2022

Sinds het uitbreken van de Corona pandemie heeft de Krone Group 25 vaccinatiecampagnes uitgevoerd op de verschillende bedrijfslocaties; meer dan 8.300 vaccinaties werden toegediend. Ongeveer 50 procent van de vaccinaties werd toegediend bij medewerkers van de Krone Group; de overige 50 procent werd gebruikt om familieleden van werknemers te vaccineren of ter beschikking gesteld aan […]

Sinds het uitbreken van de Corona pandemie heeft de Krone Group 25 vaccinatiecampagnes uitgevoerd op de verschillende bedrijfslocaties; meer dan 8.300 vaccinaties werden toegediend. Ongeveer 50 procent van de vaccinaties werd toegediend bij medewerkers van de Krone Group; de overige 50 procent werd gebruikt om familieleden van werknemers te vaccineren of ter beschikking gesteld aan medewerkers van naburige bedrijven.

“Als je alleen de materiaalkosten gewoon bij elkaar optelt, bijvoorbeeld de reguliere sneltesten, gezichtsmaskers, desinfectiemiddelen, de installatie van het vaccinatiecentra, enz., dan komt dit alleen al uit op zo’n 2 miljoen euro. Daarnaast zijn er natuurlijk de personeelskosten voor de pandemie-organisatie en preventie die zijn ontstaan. Deze indirecte kosten, zoals het wijzigen van planningen vanwege de quarantainemaatregelen of productieonderbrekingen, bedragen ongeveer 8 miljoen euro. Het komt er dus op neer dat de Corona pandemie bijna 10 miljoen euro aan kosten heeft gehad voor de Krone Group in de afgelopen 22 maanden. Met dit in onze gedachten zijn we zeer dankbaar voor een succesvol zakenjaar”, aldus Bernard Krone, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bernard Krone Holding SE & Co. KG.

Ondanks de onveranderde moeilijke marktomstandigheden realiseerde de Krone Group in het boekjaar 2020/2021 (01/08/2020 – 31/07/2021) een omzet van 2,2 miljard euro, wat hoger is dan het omzet van vorig jaar (ongeveer 1,9 miljard euro). Het exportaandeel van het totaal omzet is 75 procent; 25 procent van de omzet werd gerealiseerd in Duitsland.

In de divisie trailerbouw realiseerde het bedrijf een omzet van 1.374,0 miljoen euro; dit betreft een stijging van 17,8% in vergelijking met het vorige jaar (1.166,2 miljoen euro). Krone kon ook groeien in het segment landbouwmachines; dankzij een omzetstijging van 11,1% bedroeg de omzet 813,5 miljoen euro (vorig jaar: 731,9 miljoen euro).

Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen over het boekjaar 2020/2021 steeg van 42,0 miljoen euro naar 95,9 miljoen euro. Het rendement op verkopen vóór belastingen van de Krone Groep bedroeg 4,4% (vorig jaar 2,2%).

Activa / Financiering

In het boekjaar 2020/2021 bedroeg het balanstotaal 1.476,8 miljoen euro (vorig jaar 1.333,6 miljoen euro). Het totale investeringsvolume van 45,4 miljoen euro (vorig jaar 60,2 miljoen euro) werd gecompenseerd door afschrijvingen van 38,9 miljoen euro. Het niveau van liquide middelen steeg met 132,1 miljoen euro tot 337,0 miljoen euro.

Het eigen vermogen steeg 68,9 miljoen euro voornamelijk door het behaalde concernresultaat van 588,7 miljoen euro naar 645,3 miljoen euro op de balansdatum. Het eigen vermogen bleef daarmee stabiel op 43,7% (vorig jaar 44,1%).

Het vreemd vermogen op middellange en lange termijn steeg van 426,4 miljoen euro naar 500,5 miljoen euro. De Krone Group staat daarmee een kapitaal op middellange en lange termijn van 1.146,2 miljoen euro (vorig jaar 1.015,5 miljoen euro) ter beschikking. Dit dekt niet alleen de vaste activa, maar ook de gehele voorraad en vorderingen uit leveringen en diensten.

Medewerkers

In het afgelopen boekjaar had de Krone Group in totaal 5.438 medewerkers (vorig jaar 5.375) in meer dan 15 landen; dit bevat gemiddeld ook 266 stagiaires (vorig jaar 293). De divisie trailerbouw had wereldwijd 2.924 medewerkers (vorig jaar 2.948). In de divisie landbouwmachines 2.195 medewerkers (vorig jaar 2.163) en in de holding 319 medewerkers (vorig jaar 264).

Onderzoek en ontwikkeling

In het afgelopen boekjaar heeft Krone opnieuw aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en in beide divisies de portefeuille uitgebreid. In de divisie landbouwmachines werd bijvoorbeeld de nieuwe allround transportwagen GX gepresenteerd, evenals de getrokken balenwikkelaar EasyWrapT en nieuwe één elements harken. In het divisie trailerbouw presenteerde Krone de modulair opgebouwde Swap Liner voor het transport van twee wissellaadbakken, nieuwe containerchassis, de geoptimaliseerde Cool Liner, de nieuwe generatie wissellaadbakken 4.0 en het eerste prototype van een geëlektrificeerde Krone E-Trailer.

Daarnaast heeft Krone zijn assortiment machines en trailers uitgebreid met aanvullende digitale diensten waar klanten naar behoefte toegang toe hebben. In de landbouwmachine sector omvat dit bijvoorbeeld de continue uitbreiding van het mykrone.green klantenportaal, in de trailerbouw richtte Krone zich met name op het servicegebied en presenteerde naast het eigen onderdelenmerk ‘Krone Trusted’ ook de nieuwe ‘Krone 360° Trailer Service’.

Bernard Krone is blij met de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf. “Zeker met de pandemie in gedachte en de daarmee samenhangende onzekerheden is de behaalde omzet van 2,2 miljard euro zeer opmerkelijk. Ik wil in het bijzonder de Krone-teams op alle locaties bedanken, die altijd flexibel en gedisciplineerd zijn, ook in tijden van Corona hebben zij ons laten zien dat ze een buitengewone loyaliteit hebben aan het bedrijf Krone. We waren in staat om onszelf opnieuw te positioneren als een innovatieve fabrikant en onze marktaandelen in beide divisies te verstevigen. Een van de bouwstenen van ons succes is ongetwijfeld het dicht bij onze klanten staan in de pandemie – zij het op nieuwe manieren en communicatie kanalen-. We zullen deze strategie in het lopende boekjaar consequent voortzetten, dus ik ben optimistisch dat we onze verkoop verder zullen kunnen uitbreiden.  Last but not least heeft Corona ons heel duidelijk laten zien dat landbouw en transport simpelweg onmisbaar zijn voor een goed functionerende samenleving.”