NIEUWE PROCEDURE VOOR INDIENEN VAN EMMISSIEREDUCTIESYSTEMEN TOEGELICHT.

13 juli 2023

Op 6 juli 2023 organiseerden Fedagrim en Vemis in samenwerking met de VLM een toelichting over de recent geïntroduceerde formulieren voor het indienen van emissiereductiesystemen. Een fastlane procedure en een proefstalregeling uit het Pas- akkoord blijken tot op heden een doodlopend karrespoor. Fedagrim richt dan ook onderstaand schrijven aan Minister van Omgeving Demir en Minister […]

Op 6 juli 2023 organiseerden Fedagrim en Vemis in samenwerking met de VLM een toelichting over de recent geïntroduceerde formulieren voor het indienen van emissiereductiesystemen. Een fastlane procedure en een proefstalregeling uit het Pas- akkoord blijken tot op heden een doodlopend karrespoor. Fedagrim richt dan ook onderstaand schrijven aan Minister van Omgeving Demir en Minister van Landbouw Brouns.

Geachte Minister,

Op 6 juli 2023 organiseerden Fedagrim en Vemis in samenwerking met de VLM een toelichting over de recent geïntroduceerde formulieren voor het indienen van emissiereductiesystemen. Een 65-tal gegadigden namen deel aan de toelichting. Het administratief team heeft tijdens deze sessie uitgebreide informatie verstrekt over de vernieuwde aanvraagprocedure, met als doel een efficiëntere en gestroomlijnde aanpak te hanteren. Verschillende belangrijke wijzigingen zijn geïmplementeerd om de aanvraagprocedure te verbeteren.

Een van de belangrijkste nieuwe elementen van de procedure is de mogelijkheid tot voorafgaande verificatie van een meetplan. Hierdoor kunnen aanvragers hun meetplannen voorleggen en feedback ontvangen voordat ze met metingen van start gaan. Deze stap moet nutteloze metingen vermijden en de aanvrager helpen bij de evaluatie van de meetmethoden en draagt bij aan een effectieve implementatie van emissiereductiesystemen.

Daarnaast vereist de vernieuwde procedure dat aanvragen per dier subcategorie worden ingediend. Dit aspect benadrukt het belang van specifieke en gedetailleerde informatie over de toegepaste emissiereductietechnieken in verschillende categorieën. Door deze vereiste kunnen administratief team en WeComV een beter beeld krijgen van de werking van de systemen binnen elke specifieke subcategorie.

Een andere opvallende verandering is dat de nieuwe technieken altijd op naam van een fabrikant moeten worden geregistreerd. Deze benadering zorgt voor transparantie en traceerbaarheid van de geïmplementeerde technologieën. Door het vastleggen van de fabrikantsgegevens kunnen andere fabrikanten de ingediende systemen niet zomaar overnemen.

Desalniettemin de interesse van de aanwezigen bleek het enthousiasme na de sessie lauw. De onzekerheid over meetmethodes, de complexe aanvraagprocedure en het gebrek aan incentives voor producenten van staltechnieken om onderzoek en ontwikkeling of metingen te doen werken een afwachtende houding in de hand.

Zo stelt ook Jeroen Decock van Cobefa “Ik heb één techniek in aanvraag met metingen uit 2022, ik ben nieuwsgierig hoe deze geëvalueerd zullen worden alvorens ik nog extra middelen of tijd investeer”.

Fastlane en proefstalregeling grote afwezigen

Hoewel de nieuwe procedure aanzienlijke verbeteringen met zich meebrengt, is het belangrijk op te merken dat twee elementen ontbreken in de procedures. Allereerst is de “fastlane procedure” waarvan sprake is in het PAS-akkoord en die uitgewerkt zou moeten worden door Administratief team en WecomV nog volledig afwezig. Na 8 maanden wachten op nieuwe aanvraagformulieren zijn hier nog geen stappen in gezet. De fastlane waarvan sprake is in het pasakkoord blijft voorlopig een doodlopend karrenspoor.

Ten tweede is er nog steeds geen zicht op een proefstalregeling opgenomen in de vernieuwde regelgeving. De nieuwe procedure richt zich op de beoordeling van de effectiviteit van de systemen op basis van gedetailleerde informatie en gegevensverzameling. Zonder een proefstalregeling kunnen nieuwe systemen in Vlaanderen nooit een vergunning krijgen.

Met de invoering van deze nieuwe procedure streeft Fedagrim ernaar om de implementatie van emissiereductiesystemen te optimaliseren en een effectieve aanpak te bieden voor het verminderen van de stikstofdepositie. De vooropgestelde timing in het akkoord is in de praktijk niet haalbaar. We pleiten dan ook voor een realistisch tijdskader om het PAS-akkoord uit te voeren.

Voor meer informatie en specifieke details kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Hans Verstreken via h.verstreken@fedagrim.be of 0475/ 98 98 76.