Nieuwe generatie Rauch AXIS.2 strooiers: precieze bemesting voor iedereen bereikbaar!

15 februari 2015

Precisielandbouw wordt des te meer noodzakelijk gezien de druk van de milieunormen en de winstmarges die onder druk staan. De nieuwe generatie RAUCH AXIS.2 strooiers blijkt alleen een gewone lifting te hebben ondergaan maar ze biedt aan iedere landbouwer de mogelijkheid om zijn kostbare meststoffen te strooien precies waar het plant het vereist. Van buitenaf […]

Precisielandbouw wordt des te meer noodzakelijk gezien de druk van de milieunormen en de winstmarges die onder druk staan. De nieuwe generatie RAUCH AXIS.2 strooiers blijkt alleen een gewone lifting te hebben ondergaan maar ze biedt aan iedere landbouwer de mogelijkheid om zijn kostbare meststoffen te strooien precies waar het plant het vereist.

Van buitenaf zal degene die de Rauch Axis kent de nieuwe dynamische design zeker weten opmerken, o.a. dankzij zijn nieuwe LED verlichting, zijn new look waarschuwingsborden en zijn decoratieve stickers. Hij zal ook misschien opmerken dat de inhoud van de voorraadbak vergroot werd met 200 l. Maar hij zal informatie moeten vragen om te leren dat het laadvermogen ook met 200 kg vergroot werd, waardoor de Axis.2 steviger dan zijn voorganger is.
Maar de waarnemer zal ook moeten opmerken dat Rauch met de introductie van zijn nieuwe generatie AXIS.2 alle landbouwers in de precisiebemesting wil brengen door zijn, exclusieve, techniek van EMC automatische dosering te hernieuwen en democratiseren, waaraan de functies OptiPoint automatisch beheer in wendakkers en  VariSpread automatische sectieschakeling zeer nuttig toegevoegd kunnen worden.

Kleine herinnering: EMC doseert automatisch en continu op iedere schijf
De exclusieve RAUCH EMC techniek, uniek op de markt, meet het aandrijfkoppel (in Nm) op een permanente wijze op iedere schijf. Dit koppel ligt direct gecorreleerd aan de door de schijf gestrooide kunstmestmassa. Met andere woorden, met iedere gewenste hoeveelheid van een bepaald type kunstmest komt één enige doelkoppel overeen. Dat kan dus beeldend vergeleken worden met het feit dat meer kracht vereist wordt om een schep mortel uit te werpen dan dezelfde schep sneeuw.

Dus, als het gemeten koppel het doelkoppel overschrijdt, krijgt de schijf te veel kunstmest: het systeem vermindert dan de opening van de schuif. Omgekeerd, als het gemeten koppel onder het doelkoppel daalt, krijgt de schijf te weinig kunstmest, bijvoorbeeld wegens een verstopping bij de inlaat van de schuif; het systeem vergroot dan de opening van de schuif.
Terzelfder tijd, aangezien de schuif uit de CDA gecombineerde coaxiale regeling deel maakt, past het systeem ook hel valpunt van de mest op de schijf aan om een perfect strooibeeld te bewaren.
Daar de meting apart op het aandrijf van iedere schijf voortdurend uitgevoerd wordt, kan het systeem de opening van iedere schuif op ieder moment apart corrigeren met de grootste precisie.
Daar de EMC regulatie sinds de start actief is, kan van een afdraaiproef afgezien worden: de schuiven regelen zich automatisch op het gezochte debiet in de allereerste meters, naargelang de reële doorstromingseigenschappen van de kunstmest en van de snelheid. Hoe kan het eenvoudiger, en vooral, nauwkeuriger?

AXIS.2 verdiende een EMC.2
De EMC techniek is beproefd sinds het einde van de jaren 1990 op de RAUCH hydraulische strooiers waarop ze de aandrijfkoppels bepaalde door het drukval van het aandrijf van elke schijf te meten. Ze is nu verkrijgbaar op de mechanisch aangedreven strooiers in een technisch eenvoudigere uitvoering die de torsie van de aandrijfassen meet en kan dus aangeboden worden tegen een attractieve prijs (vanaf € 1500 op de Axis M 20.2) dat goedkoper is dan het weegsysteem, ondanks een grotere precisie.

Wat de EMS hydraulische strooiers betreft, gaan ze over naar een EMC.2 elektronisch meetssysteem dat op duizenden exemplaren elektrische fietsen en Segways beproefd werd: het meten van de variatie van het magnetische veld (magnetostrictie) van de aandrijfassen. Een contactloze techniek die dus niet gevoelig is voor de variaties van de oliekenmerken.
Deze twee technieken garanderen een uiterst precieze automatische dosering. Het debietbereik van de strooier wordt dus inbegrepen in een 0,03° torsiehoek van de mechanische aandrijfas. Sinds een zekere Einstein weten we immers dat de correlatie tussen de energie en de massa enorm is, gezien die aan het kwadraat van de lichtsnelheid overeen komt. Een uiterst kleine massavariatie impliceert een grote energievariatie die eenvoudig opgemerkt kan worden en die dus onmiddellijk door EMC verbeterd wordt door op de overeenkomstige schuif in te werken.

OptiPoint: automatische wendakkers
De OptiPoint functie, die geïntegreerd is in de door RAUCH aangeboden GPS controle-oplossingen, opent en sluit de schuiven op het ideale punt in de wendakkers. Dit punt wordt berekend vanaf de ballistiek van de mest naargelang de gegevens van de strooitabel. Het varieert naargelang het type kunstmest (vorm, afmetingen en dichtheid), de strooikenmerk en de werkbreedte.
Op de ISOBUS terminals, aangezien de FertilizeChart applicatie standaard opgeladen is, is slechts een eenvoudig verrichting vereist om de terminal te informeren over de strooitabel die in aanmerking genomen moet worden.