Niet-productieve investeringen voor landbouwers

5 juli 2021

Boerenbond vindt het positief dat er meer mogelijkheden ontstaan voor landbouwers om een beroep te doen op nieuwe niet-productieve investeringen (NPI’s). Hierbij krijgen landbouwers steun voor niet-productieve investeringen inzake landschapselementen, water en bodem. Boerennatuur Vlaanderen, de organisatie waarvan Boerenbond een belangrijke partner is, krijgt bovendien bijkomende middelen van de Vlaamse overheid om het komende anderhalf […]

Boerenbond vindt het positief dat er meer mogelijkheden ontstaan voor landbouwers om een beroep te doen op nieuwe niet-productieve investeringen (NPI’s). Hierbij krijgen landbouwers steun voor niet-productieve investeringen inzake landschapselementen, water en bodem. Boerennatuur Vlaanderen, de organisatie waarvan Boerenbond een belangrijke partner is, krijgt bovendien bijkomende middelen van de Vlaamse overheid om het komende anderhalf jaar structureel werk te maken van de begeleiding van landbouwers hierin. Deze beslissing biedt opportuniteiten om als landbouwsector zelf aan de slag te gaan en verder te werken aan de uitdagingen die er liggen inzake bodem, water, erosie en biodiversiteit.

 Vandaag kondigde landbouwminister Hilde Crevits aan dat er bijkomende investeringen en middelen voorzien worden binnen het niet-productieve deel van het VLIF. Bovendien worden er administratieve drempels weggenomen en worden de meeste investeringen aan 100% vergoed.

“Als Boerenbond willen we dit ondersteunen en willen we hier samen met Boerennatuur Vlaanderen onze verantwoordelijkheid in nemen”, klinkt het bij Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. ”Via ons breed netwerk en onze structuur zullen we dit maximaal uitdragen bij onze leden en hier de komende jaren strategisch rond verder werken.”

Partner in oplossingen

De landbouwsector heeft de afgelopen jaren samen met het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, de proefcentra, onderzoeksinstellingen en uiteraard ook Boerennatuur Vlaanderen al heel wat kennis opgedaan en concrete initiatieven genomen inzake klimaat, water en bodembeheer. Maar de sector is niet blind voor verdere uitdagingen en zoekt voortdurend naar oplossingen. “Vanuit een duurzaam langetermijnperspectief voor de landbouwsector in Vlaanderen is het cruciaal om als Boerenbond over alle beleidsmatige uitdagingen na te denken en te bekijken op welke manier we hier de juiste maatregelen kunnen nemen en de landbouwers hierin kunnen helpen”, voegt voorzitter De Becker toe.

Door middel van deze nieuwe, bijkomende mogelijkheden en middelen kunnen landbouwers verder werken aan een duurzame ontwikkeling van hun landbouwbedrijf en de omgeving waarin ze werken. Boerenbond wil hen hier maximaal in ondersteunen en samen met Boerennatuur Vlaanderen onderzoeken op welke manier dit het best ingepast kan worden in de landbouwbedrijfsvoering. Zo bieden de maatregelen rond water (infiltratie, wateropslag, waterkwaliteit …) en bodem landbouwers de kans om mee te werken aan een klimaatbestendig water- en landbouwsysteem. Water ophouden in buffer- en spaarbekkens, het plaatsen van stuwtjes en omvormingen richting peilgestuurde drainages zijn bovendien twee belangrijke investeringen die landbouwers ook op bedrijfsniveau kunnen wapenen tegen langdurige droogtes en de klimaatproblematiek in het algemeen. Maar ook de niet-productieve investeringen rond biodiversiteit geven landbouwers de mogelijkheid om op hun bedrijf vrijwillig maatregelen in te bouwen die ten gunste komen van de natuur in en rond het landbouwbedrijf.

“Rechtszekerheid en vertrouwen zijn cruciaal,” besluit voorzitter De Becker. “Je kan land- en tuinbouwers maar stimuleren maatregelen te nemen als ze de zekerheid krijgen dat het resultaat van hun inspanningen later niet als een boemerang terugkeert. Daar ligt een uitdaging voor de Vlaamse overheid.”