Multifunctionele breedstrooier

15 juni 2020
Dick van Doorn
VGF-Technics bvba

VGF-Technics in het Kempense Vosselaar werd in 2011 opgericht. Het bedrijf startte met de ontwikkeling van enkele producten die op de markt nog niet werden aangeboden. Eerst werden ze ontwikkeld voor gebruik op het eigen pluimveebedrijf, maar binnen de sector kwam er ook steeds meer vraag. VGF-Technics begon met de uitwerking en productie van warmtewisselaars, […]

VGF-Technics in het Kempense Vosselaar werd in 2011 opgericht. Het bedrijf startte met de ontwikkeling van enkele producten die op de markt nog niet werden aangeboden. Eerst werden ze ontwikkeld voor gebruik op het eigen pluimveebedrijf, maar binnen de sector kwam er ook steeds meer vraag. VGF-Technics begon met de uitwerking en productie van warmtewisselaars, wat momenteel nog steeds de hoofdactiviteit is. De meest recente realisatie is de VGF-Distry 25.3 breedstrooier. De beoogde toepassingen gaan van het instrooien van strooisel en startvoer in braadkippenstallen tot het instrooien van ligboxen bij melkvee.

Het bedrijf ontwikkelde eind 2011 de eerste versie van de nieuwe breedstrooier. Deze kwam in februari 2012 op de markt en werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de Pluimveedagen in Geel. Toen bleek dat er bij pluimveebedrijven heel veel interesse is voor dit soort specialistische machines, ondanks het feit dat het een relatief kleine markt is. De grote voordelen van de eerste generatie breedstrooiers van VGF-Technics waren destijds de snelheid van werken en het feit dat het strooisel mooi gelijkmatig verdeeld werd over het gehele staloppervlak. Voor pluimveehouders was dat een enorme verbetering vergeleken met het handmatig instrooien van voorheen.

Instrooien van startvoeder

Begin 2016 werd de tweede generatie breedstrooiers ontwikkeld. Een van de redenen hiervoor was dat zich bij de braadkippenhouders ook het probleem stelde dat men startvoeder op rijen papier moest leggen om een goede opstart van de kuikens te bekomen. Dit werd tot dan toe veelal met een getrokken kar gedaan. Met enkele kleine aanpassingen zorgde VGF-Technics dat dit werk ook met de strooiselverdeler kon gebeuren. De ombouwtijd vergt ongeveer 3 minuten. Ook werd deze toen modulair gemaakt, zodat een basismachine ontstond die te allen tijde met opties kon worden uitgebreid zonder aan de basis iets te moeten verbouwen. Tevens werden bij de tweede generatie breedstrooiers de afstelschuiven traploos gemaakt waardoor met één set schuiven alles naar wens kon worden afgesteld.

Naar een multifunctionele machine

De nieuwste breedstrooier van VGF-Technics, de VGF-Distry 25.3, is VGF-Technics in het Kempense Vosselaar werd in 2011 opgericht. Het bedrijf startte met de ontwikkeling van enkele producten die op de markt nog niet werden aangeboden. Eerst werden ze ontwikkeld voor gebruik op het eigen pluimveebedrijf, maar binnen de sector kwam er ook steeds meer vraag. VGF-Technics begon met de uitwerking en productie van warmtewisselaars, wat momenteel nog steeds de hoofdactiviteit is. De meest recente realisatie is de VGF-Distry 25.3 breedstrooier. De beoogde toepassingen gaan van het instrooien van strooisel en startvoer in braadkippenstallen tot het instrooien van ligboxen bij melkvee. Tekst: Dick van Doorn I Foto’s: VGF-Technics bvba Multifunctionele breedstrooier Techniek net op de markt. Ondertussen zijn er in de pluimveesector natuurlijk verschillende innovaties geweest, waaronder het NestBornsysteem van Belgabroed. Daarbij dienen bovenop de gewone bodembedekking enkele strooiselbedden gelegd te worden met een dikte van ongeveer 5 cm waarin de broedeieren gelegd kunnen worden. In 2019 heeft VGF-Technics hiervoor een systeem ontwikkeld dat wordt opgebouwd op de bestaande strooiselverdeler. Dit wordt nu ingebouwd in het nieuwe model en kan als optie verkregen worden, of later op eenvoudige wijze opgebouwd worden.

De nieuwste breedstrooier werkt als volgt. Het strooisel wordt door middel van dwarsvijzels naar de verdeelkoppen gevoerd. De hoeveelheid strooisel en de strooidikte kunnen op drie manieren geregeld worden. Ten eerste door de grootte van de openingen in de schuiven te veranderen. Deze schuiven zijn traploos regelbaar. Verder kan de strooidikte geregeld worden door de snelheid van het hydraulische systeem te veranderen en/of de rijsnelheid van de machine aan te passen. En tenslotte kan het strooibeeld gewijzigd worden door de plaats van de opening te wijzigen, door de hoeveelheid te veranderen of door de stand van de richtingvingers te wijzigen.

Met de VGF-Distry 25.3 kunnen onder meer strooiselmaterialen verwerkt worden zoals houtkrullen, zaagsel, vlaslemen, turf en gehakseld stro. Om de nieuwe breedstrooier nóg multifunctioneler te maken kan bij dit nieuwe type een zijuitworp voorzien worden op de machine voor het instrooien van ligboxen van melkvee. Ook deze aanpassing is een werk van slechts enkele minuten.