Mest als bron van water en duurzame mineralen

20 juni 2022
Helena Menten
Helena Menten & Green Service

We hadden eind mei een interview met Kristof Vansevenant en Pieter Vanoverschelde, werkzaam bij het bedrijf ‘Green Service’. Green Service is vooral bekend voor het bouwen van biogasinstallaties, maar sinds 2019 richt het zich nog intensiever op de omzetting van mest tot ‘loosbaar’ water, drinkbaar water voor de dieren of irrigatiewater gekoppeld aan de aanmaak […]

We hadden eind mei een interview met Kristof Vansevenant en Pieter Vanoverschelde, werkzaam bij het bedrijf ‘Green Service’. Green Service is vooral bekend voor het bouwen van biogasinstallaties, maar sinds 2019 richt het zich nog intensiever op de omzetting van mest tot ‘loosbaar’ water, drinkbaar water voor de dieren of irrigatiewater gekoppeld aan de aanmaak van andere herbruikbare producten zoals meststoffen. Sinds kort zijn ze hier de laatste fase van hun nieuwe project ingegaan. Met TractorPower mochten we een kijkje nemen op het bedrijf en we kregen uitleg bij wat het proces voor onze sector in de toekomst kan betekenen.

TractorPower: ‘Wat doen jullie precies bij Green Service en hoe zijn jullie gestart?’

Kristof Vansevenant: ‘Als bedrijf bestaan we al even, en we zijn vooral gekend in de wereld van het biogas. Vanaf 2009 ben ikzelf actief op biogas- en mestverwerkingsinstallaties voor het onderhoud voor externe bedrijven. In 2014 zijn we dan gestart met de bouw van biogasinstallaties. In 2019 is het plaatsen en onderhouden van waterzuiveringsinstallaties er dan bijgekomen. Sinds juni 2022 kunnen we onze eigen mestverwerkingsinstallatie aanbieden bij klanten.

TractorPower: ‘Hoe zijn jullie hiermee aan de slag gegaan?’

Kristof: ‘Het is heel onschuldig begonnen. Doordat ikzelf al jaren werkzaam ben in de mestverwerking, werd het me duidelijk dat er oplossingen moesten komen voor bestaande problemen. In het begin ben ik zelf een systeem beginnen uitdokteren. Maar mijn kennis rijkt maar tot een bepaald punt waardoor ik de hulp van onze ingenieur Jeroen Dolfen heb ingeroepen. Als bio-ingenieur met focus op chemie is hij volledig technisch onderbouwd om het proces tot in de puntjes te ontwikkelen, op te volgen en bij te sturen. Bovendien is Jeroen van landbouwafkomst en heeft hij binnen de sector dus al heel wat ervaring en praktische kennis.’

‘Hij is diegene die bepaalt welke stoffen we toevoegen of op welke manier we iets gaan aanpakken om het zo goed mogelijk te laten werken. We hebben in het begin meerdere testen gedaan en steeds kwamen we op het punt dat de laatste stap, het omzetten naar loosbaar water, de mist inging. Dat was heel frustrerend.’

Begin 2021 zijn we dan in contact gekomen met onze Duitse partner. Daar hebben ze een uniek systeem binnen de scheepsvaart waarmee ze zeewater opzuiveren tot drinkbaar water voor de bemanning aan boord. Daarnaast behandelen ze industrieel percolaat (vloeibaar giftig afval) van stortplaatsen tot loosbaar water. We hebben het warm water dus niet opnieuw uitgevonden, maar hebben wel twee sectoren samengebracht. We hebben met deze partner een exclusief samenwerkingscontract voor de aankomende jaren in combinatie met een patent voor de RO-techniek, of beter gezegd: de techniek die zorgt voor het omzetten naar drinkbaar water.’

‘Intussen hebben we eind vorig jaar de eerste machine verkocht en sinds begin dit jaar is die operationeel op een mestverwerking. We hebben intussen al 5 verkochte installaties die binnenkort afgeleverd gaan worden aan de klanten. Ik gok dat de eerste begin juni gaan toekomen. Het is dus spannend, maar we hebben er een goed oog in. We kunnen dan ook, door de feedback die we krijgen van onze klanten, nog meer verbeteren en de installatie bijsturen waar nodig.

TP: ‘Vanwaar komt het idee voor de mestzuivering?’

Kristof: ‘De focus lag aanvankelijk op het verwerken van de overtollige mest. Wanneer je dan in het proces zelf zit, komen er andere zaken naar boven, zoals het verwerken van het concentraat. Wat trouwens volledig past in ons concept van circulaire landbouw. Op dit moment betaalt de landbouwer handenvol geld voor de verwerking van zijn mest. In deze mest zit er naast organisch materiaal (voor biogasproductie) ook een grote hoeveelheid water en nutriënten. Door onze mestverwerkingsinstallatie worden de nutriënten niet meer afgevoerd naar de externe verwerking en kan de landbouwer die op zijn eigen velden gaan uitvoeren of worden de meststoffen verder door ons verwerkt. Het water kan de landbouwer in tal van bedrijfstoepassingen gebruiken, zoals het reinigen van stallen en machines, het spoelen van het melkhuis …’

‘We zagen dat er zich een product aan het ontwikkelen was dat een waarde had voor mensen uit de sector. De meststoffen worden verwerkt en verdeeld onder het label ‘Lou’s Green’ waarvan de naam afkomstig is van mijn twee dochters, Marie-Lou en Ella- Louise. Dit wordt via tussenkanalen op de retailmarkt gebracht.’

Kristof: ‘Als je al denkt dat iets onmogelijk is, dan ben je op voorhand verloren!’

TP: ‘Jullie werken met een vast team?’

Kristof: ‘Ja dat klopt, met 8 medewerkers en 2 zaakvoerders. We zouden hetgene wat we nu doen ook niet alleen gekund hebben. Dit vraagt inbreng van verschillende mensen en ervaringen. Onze mensen zijn ook elke dag bezig en van vroeger weet ik dat het hele zware dagen zijn. Het fijne aan dit team is de dynamiek. Iedereen heeft zijn eigen karakter, inbreng en vooral visie of ervaring waardoor we een sterk product op de markt kunnen zetten. Behalve met ons eigen personeel werken we nog samen met een drietal onderaannemers die mee instaan voor het onderhoud van de andere diensten die we aanbieden.’

TP: ‘Hoe gaat dat dan in de praktijk?’

Pieter Vanoverschelde: ‘Op dit moment hebben we een machine werkzaam op een mestverwerkingsinstallatie waar landbouwers hun mest kunnen brengen. De mest gaat eerst door een scheider die de dikke fractie van de dunne gaat scheiden waarna de bekomen dunne fractie verder opgezuiverd wordt tot water en een concentraat. Dit concentraat kan — na eventuele menging met andere nutriëntenrijke stromen — dan verder gevaloriseerd worden.’

TP:’Stel, een landbouwer heeft interesse. Welke eindproducten zijn er dan beschikbaar?’

Kristof: ‘Heel veel. We willen ook echt inzetten op die circulaire landbouw. Je kan mest omzetten in verschillende producten: water, mestkorrels en concentraat die we dan zelf op de markt brengen voor huishoudelijk gebruik … Er zijn heel wat mogelijkheden. Voor de landbouwer is enerzijds het reduceren van de uitstoot van stikstof en gassen als bijvoorbeeld methaan op zijn bedrijf én de impact op de omgeving een groot pluspunt. Anderzijds wekt het circulair gebruik van nutriënten uit eigen geproduceerde mest zeer veel interesse.’

TP: ‘En wat is het kostenplaatje om de machine op je bedrijf werkbaar te hebben?’

Kristof: ‘De kosten van de machine liggen volledig bij ons. De machines blijven dus met andere woorden eigendom van Green Service. De landbouwer of geïnteresseerde betaalt enkel een huurprijs per geproduceerde hoeveelheid water, levert mest aan en voorziet plaats om de machine te installeren. Natuurlijk blijft het belangrijk dat de landbouwer in de tussentijd als een goede huisvader voor de machine zorgt. Bij problemen of verstopping van de RO-filter of andere calamiteiten is het belangrijk dat de communicatie naar ons toe goed blijft lopen om de machine snel weer operationeel te hebben.’

‘Wat ik nog wil meegeven is dat de machine volledig op de maat van de boerderij gebouwd wordt, want elke boerderij heeft haar eigen hoeveelheid en kwaliteit van mest natuurlijk. De landbouwer kiest vrijblijvend op welke manier de mest verwerkt zal worden. Sommigen kiezen voor het aspect van drinkbaar of loosbaar water terwijl anderen net de mest weer in het land willen injecteren. Er zijn eindeloze combinaties mogelijk die we graag met de landbouwer zelf uitdokteren. Het is een win-win voor iedere speler die deelneemt aan het project. Het overblijvende concentraat en/ of de dikke fractie kunnen door ons terug worden meegenomen.’

TP: ‘Welke grote voordelen zijn er voor de boer?’

Pieter: ‘Voor de landbouwer is er op zijn bedrijf een reductie van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, wat voor vele landbouwers een belangrijke reden is om voor ons product te kiezen. Ook de lage kosten voor het verwerken van de mest zijn een groot voordeel. Waar vroeger het verwerken van de mest niet zelden een grote kost was, krijgt hij nu enkele waardevolle producten in de plaats.

Verder doen wij alles in eigen beheer. Als landbouwer heb je ook zelf je eigen water en meststoffen en het valt niet te ontkennen dat water een steeds schaarser goed wordt. Watertekort komt meer en meer voor en een landbouwer die zijn koeien leidingwater moet geven, gaat zich blauw betalen.’

TP: ‘Is dit voor alle soorten mest?’

Kristof: ‘Zeker. Geen enkele uitdaging gaan wij uit de weg en we blijven experimenteren. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig om de verwerking van kippenmest verder uit te zoeken. Bovendien stopt het verhaal niet bij klassieke mest en kunnen ook spoelwater, spuiwater enzovoort verwerkt worden. Daarnaast kunnen we ook binnen de industrie een meerwaarde betekenen, waarbij we zien dat we vaak daar verder kunnen gaan waar het voor de anderen stopt.’

TP: ‘Jullie gaven aan dat de landbouwer de energiekosten draagt?’

Kristof: ‘Dat klopt. Maar die liggen enorm laag aangezien de machine zeer weinig energie verbruikt. Vroeger, in de eerste testfase, zaten we op een 1,20 euro per m3. Nu met de nieuwe en vooral compactere machine is dat 0,40 euro per m3.’

TP: ‘Merken jullie veel interesse in jullie producten, ook van buiten de landbouw?’

Kristof: ‘Ja, die is er echt wel. Waar het stopt voor een ander bedrijf begint het net voor ons. We botsen wel vaak op ongeloof van andere partijen omdat ze soms zelf al even aan het zoeken zijn, maar geen uitkomst vinden. Maar elk bedrijf dat nadenkt hoe men iets op een betere én meer circulaire manier kan doen, heeft wel te maken met water. We zitten nu eenmaal in een periode waar hergebruik van water steeds crucialer wordt en dat is iets waar Green Service steevast achter staat. Naast dat waterhergebruik focust Green Service zich ook op nutriëntenrecuperatie in plaats van nutriëntenverwijdering.’

Pieter: ‘Ook uit andere sectoren zoals de aardappelverwerking, slachthuizen en textiel komt er vraag, voornamelijk dan van bedrijven die meer vervuilen dan het gemiddelde bedrijf. Ze hebben vaak zelf al een waterzuiveringsinstallatie die niet krachtig genoeg is, maar die door de combinatie met onze technologie wel veel betere resultaten kan behalen.’

Pieter: ‘Het blijft natuurlijk een uitdaging wanneer je je als bedrijf tegen grotere en kapitaalkrachtigere bedrijven moet rechthouden die vaak al een gevestigde waarde zijn binnen de waterzuiveringssector. We geloven wel dat er voor alles een markt is en dat er plaats is voor nieuwe bedrijven. We hebben ons project nu ook aangemeld zodat landbouwbedrijven in de toekomst hiervoor subsidies zouden kunnen krijgen. Hopelijk slagen we daarin.’

TP: ‘Hoe zien jullie de toekomst met het bedrijf?’

Kristof: ‘We hebben van onze huidige, eerste installatie kleinere versies die we op termijn willen inzetten op lagunes voor het aanmaken van drinkbaar water voor de dieren. Ze zijn zeer schappelijk in prijs zodat het voor heel wat mensen betaalbaar is. Verder dromen we van een soort van zuivering bij mensen thuis die bijvoorbeeld het douchewater of ander grijs water zuivert tot herbruikbaar water om de toiletten door te spoelen.’

‘In onze beleving verdient iedere persoon/dier op deze aardbol drinkbaar water en als we daar ons steentje kunnen toe bijdragen dan doen we dit met alle plezier. Er is voor ieder probleem een oplossing: ‘niet gaan’ bestaat voor ons niet, ‘moeilijk gaan’, dat wel. We gaan met onze huidige projecten starten en als er nog tijd en ruimte is, zullen er nog zeker andere opportuniteiten volgen.’

‘We geloven wel dat dit project een oplossing kan bieden voor heel wat bedrijven. Waar mest en andere waardevolle nevenstromen als afval worden aanzien, tracht Green Service deze maximaal te valoriseren.’