Meer beleid rond bodemkwaliteit

8 februari 2021

Vandaag wordt – in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) – het bodemrapport ‘Soil as natural capital’  voorgesteld. Waar deskundigen het stilaan over eens raken, dat hebben de landbouwers al lang op hun netvlies staan: een goede bodemkwaliteit is de basis voor een duurzame voedselproductie nu en voor […]

Vandaag wordt – in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) – het bodemrapport ‘Soil as natural capital’  voorgesteld. Waar deskundigen het stilaan over eens raken, dat hebben de landbouwers al lang op hun netvlies staan: een goede bodemkwaliteit is de basis voor een duurzame voedselproductie nu en voor de toekomstige generaties. In de landbouwsector zijn er tal van initiatieven en technieken voorhanden om de bodemkwaliteit in stand te houden of te verbeteren. Helaas belemmeren de verschillende regelgevingen een goed bodembeheer, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.

Het lijkt simpel genoeg, een gezonde bodem leidt tot hogere gewasopbrengsten en landbouwers zijn er dus direct bij gebaat dat de kwaliteit van hun bodem zo optimaal mogelijk blijft. Zij zijn ook de eersten die merken als er iets misgaat en die maatregelen moeten nemen. Toch speelt ook de overheid een bepalende rol in de bodemkwaliteit.

Initiatieven uit de sector
De zorg voor een goede bodem en de bodemkwaliteit staan hoog op de agenda van de Vlaamse landbouwers. De landbouwsector investeert al flink in het beschermen en verbeteren van de bodem. Verschillende (precisie-)technieken en methoden zijn reeds voorhanden: groenbedekkers, niet-kerende bodembewerking, de invoering van rijpaden…. Er wordt daarnaast intensief geïnvesteerd in studieprojecten rond bodemkwaliteit in de land- en tuinbouwsector. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Bodembreed’ – waaraan Boerenbond meewerkte – dat akkerbouwers, wetenschappers en overheid verenigt rond een bewuster gebruik van de bodem. In het project ‘Boer ruimt veld’ onderzoeken Boerenbond, KU Leuven, ILVO en Voorland de mogelijkheden voor het omvormen van stoppende landbouwbedrijven tot open, ontharde landbouwruimte. Ook Boerennatuur Vlaanderen, een belangrijke partnerorganisatie voor Boerenbond, zet volop in op projecten rond bodem en water door o.m. projecten rond erosie, circulaire koolstofopbouw en peilgestuurde drainage.

Te bont met grond?
“Landbouwers zijn bekommerd om de kwaliteit van hun bodem. In de sector zijn er legio voorbeelden van een gezond bodembeheer.”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker. “Maar in de praktijk stellen we vast dat tegenstrijdige regelgevingen een goed bodembeheer in de weg staan en daarom vragen wij aan de overheid een betere coördinatie en stimulerend beleid.”