Massale tractorenactie op vrijdag 3 maart

23 februari 2023

Op vrijdag 3 maart zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze hebben een duidelijke boodschap voor het beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst! Land- en tuinbouwers van over heel Vlaanderen, gesteund […]

Op vrijdag 3 maart zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze hebben een duidelijke boodschap voor het beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst!

Land- en tuinbouwers van over heel Vlaanderen, gesteund door Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agravrouwen, trekken aan de alarmbel. Het stikstofakkoord zoals het nu voorligt zorgt voor een sociaaleconomisch bloedbad in de landbouwsector en de brede agrovoedingsketen. Een bloedbad dat bovendien te vermijden is. We vragen een grondige bijsturing van het stikstofakkoord en een toekomstperspectief waarbij landbouwers kunnen blijven zorgen voor lokaal, duurzaam en gezond voedsel aan de hoogste kwaliteitseisen.

Daarnaast dringen de landbouworganisaties en hun leden aan op een onmiddellijke goedkeuring van het Vlaamse GLB. Zolang Vlaanderen de middelen die Europa voor onze landbouwers heeft voorzien gegijzeld houdt, kan de sector niet verder verduurzamen, kunnen jonge boeren geen bedrijf overnemen en is er een oneerlijke concurrentie met andere Europese landbouwers. Ze kunnen immers niet starten met hun veldwerkzaamheden en teelten zolang er geen duidelijkheid is over de te volgen GLB-regels.

“Het is hoog tijd om beleidsmakers te herinneren aan de noden van de landbouwsector. En vooral: aan de noodzaak van landbouwers in Vlaanderen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Of willen we afhankelijk worden van buitenlandse producten die aan veel lagere standaarden voldoen op vlak van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn?”

Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, treedt bij: “Landbouwers zitten drie keer per dag ongemerkt mee aan ieders tafel. Het enige wat we daarvoor in ruil vragen is een eerlijk inkomen en toekomstmogelijkheden. Het beleid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de Vlaamse landbouwers naar waarde schatten.”

Meer praktische informatie over deze actie volgt in de komende dagen.