LEMKEN vernieuwt het productprogramma

4 juni 2020

    •De productie van conventionele veldspuiten wordt eind 2020 uit gefaseerd. •Het assortiment mechanische onkruidbestrijding en selectieve gewasbescherming wordt versterkt. •De productielocatie in Haren (D) gaat zich richten op de montage van zaaimachines. •De locatie Alpen (D) concentreert zich op de productie en montage van machines voor grondbewerking.   LEMKEN richt zich als specialist […]

 

 

•De productie van conventionele veldspuiten wordt eind 2020 uit gefaseerd.

•Het assortiment mechanische onkruidbestrijding en selectieve gewasbescherming wordt versterkt.

•De productielocatie in Haren (D) gaat zich richten op de montage van zaaimachines.

•De locatie Alpen (D) concentreert zich op de productie en montage van machines voor grondbewerking.

 

LEMKEN richt zich als specialist voor de akkerbouw op kennis, kwaliteit en innovatie. Dit is verbonden met een compleet serviceaanbod, waardoor telers en loonwerkers kunnen kiezen uit een uitgebreid en hoogwaardig programma werktuigen voor grondbewerking, zaaien en gewasbescherming. Mede door de discussies rondom het thema duurzame gewasbescherming en de alsmaar toenemende wettelijke eisen in verschillende landen, heeft LEMKEN de strategische keuze gemaakt om de ontwikkeling en productie van conventionele veldspuiten te stoppen.

CEO Anthony van der Ley licht toe: “Na meer dan 10 jaar hebben we geen LEMKEN waardige afzet in dit productsegment weten te bereiken. De regelgeving op dit gebied in landen wereldwijd neemt toe en wordt steeds meer versnipperd Er is daarom geen éénduidige en brede productstrategie mogelijk dat leidt tot een verantwoord afzetpotentieel, waarmee we onze kwaliteitseisen kunnen omzetten en tevens de uiteenlopende wensen van de klant kunnen blijven bedienen. Verder zien we dat de beperkingen voor chemische gewasbescherming onder druk van de consument steeds groter worden. Hoewel we op de laatste Agritechnica zeer toekomstgerichte, nieuwe modellen veldspuiten hebben laten zien en ons team zeer gemotiveerd is, kiezen we ervoor om onze op een verantwoorde wijze afscheid te nemen van ons assortiment conventionele veldspuiten.”

Het familiebedrijf LEMKEN wil met deze stap haar sterke en onafhankelijke positie voor de toekomst zeker stellen. Dit wil zeggen dat het aanbod van werktuigen voor grondbewerking, zaaitechniek en gewasverzorging wordt versterkt en verder wordt uitgebreid om zich als innovatieve marktleider nog sterker te kunnen positioneren. Het bedrijfsonderdeel ‘Crop Care’ zal zich richten op duurzame oplossingen voor gewasverzorging (inclusief de onlangs toegevoegde kunstmeststrooiers). Hiertoe heeft LEMKEN twee jaar geleden de Nederlandse specialist in schoffeltechniek Steketee overgenomen. Er ontstaan hierdoor volop mogelijkheden om de mechanische onkruidbestrijding, eventueel in combinatie met precies, selectief bandspuiten of plaats specifiek spuiten (spot-spraying), te gebruiken. Zo wil LEMKEN duurzamere oplossingen bieden in onkruidbestrijding.

Van der Ley ziet een trend: er is een sterke, toenemende vraag naar mechanische onkruidbestrijding die wordt gecombineerd met intelligente besturing. “Het portfolio van Steketee bestaat niet alleen uit een innovatieve schoffeltechniek, maar ook de meest intelligente cameratechnologie die actueel op de markt te krijgen is. We willen deze machines verbinden met onze digitale oplossingen en zelflerend maken. De marktomstandigheden veranderen tegenwoordig in een snel tempo. Boeren en loonwerkers positioneren zich nu, ongeacht of ze zich bezighouden met biologische of conventionele teelt, en kiezen het model voor een slim duurzaam gebruik dat het beste bij hen past. Het thema van de toekomst is voor ons allemaal om, ondanks de milieubeperkingen, de wereldwijde vraag naar veilig voedsel te waarborgen.”

De productielocatie in Haren (D) waar actueel de veldspuiten worden gemonteerd, blijft behouden en wordt uitgebreid. Op deze locatie worden in de toekomst zaaimachines gemonteerd. Met deze stap kunnen we snel uitbreiden en inspelen op de sterk gestegen vraag op dit gebied. Verder hebben we ook de ruimte gecreëerd voor de geplande nieuwe modellen in het segment (precisie-) zaaien. Tegelijkertijd wordt hierdoor in de hoofdvestiging in Alpen (D) extra capaciteit vrijgemaakt voor de productie van grondbewerkingsmachines.

Voor klanten die in het bezit zijn van een veldspuit van LEMKEN wordt de levering van onderdelen evenals de ondersteuning vanuit LEMKEN-service ook in de toekomst gewaarborgd. Tot aan het einde van het jaar kunnen klantenbestellingen nog worden aangenomen en geleverd.