LEMKEN komt met een online configurator voor de Azurit 9-zaaimachine

1 maart 2021

Met het deltazaaiprincipe (DeltaRow) maakt de precisiezaaimachine Azurit 9 het mogelijk rijpaden met flexibele afstanden en ritmes aan te leggen. De rijpadenconfigurator van LEMKEN is hierbij een handig hulpmiddel. Deze tool ondersteunt de landbouwer en loonwerker bij het berekenen van de rijpaden en bepaalt hoeveel rijen er waar uitgeschakeld moeten worden. De Azurit maakt, in […]

Met het deltazaaiprincipe (DeltaRow) maakt de precisiezaaimachine Azurit 9 het mogelijk rijpaden met flexibele afstanden en ritmes aan te leggen. De rijpadenconfigurator van LEMKEN is hierbij een handig hulpmiddel.

Deze tool ondersteunt de landbouwer en loonwerker bij het berekenen van de rijpaden en bepaalt hoeveel rijen er waar uitgeschakeld moeten worden. De Azurit maakt, in tegenstelling tot conventionele precisiezaaimachines, gebruik van het unieke principe van de DeltaRow, waarbij elke zaadrij bestaat uit twee verspringende deelrijen met een tussenafstand van 12,5 centimeter. Als de ene sub-rij wordt uitgeschakeld, neemt de afstand tussen de rijen toe: van 62,5 naar 75 centimeter. Tegelijkertijd wordt in de andere sub-rij de dubbele hoeveelheid zaaigoed afgelegd, zodat het aantal korrels per vierkante meter gelijk blijft. Als de chauffeur in het rijpad nog een sub-rij aan de andere kant van het spoor uitschakelt, neemt de breedte toe tot zelfs 87,5 centimeter. Bij deze extra brede tussen-afstand kunnen brede, bodemvriendelijke banden worden gebruikt.

De rijpadenconfigurator berekend dit allemaal. De enige informatie die hij daarvoor nodig heeft, is de werkbreedte van de verzorgingsmachine, de spoorbreedte en de afstand van de planten tot de zijkant van de banden. De voordelen voor de landbouwer spreken voor zich: alle sporen komen op de juiste plek, het risico dat er per ongeluk een pad wordt ingereden tijdens verzorgingsmaatregelen wordt verminderd, uitval van planten en kwaliteitsverlies doordat er overheen wordt gereden wordt tot het minimum beperkt, en uiteindelijk neemt de totale oppervlaktecapaciteit toe.

De rijpadconfiguratoren voor de Azurit 9 en de zaaimachines in de Solitair 25-serie zijn gratis online, op alle computers of andere mobiele apparaten, te gebruiken op tramline.lemken.com.