LEMKEN doet onderzoek naar Carbon Farming

7 februari 2022

LEMKEN heeft samen met het Duitse Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek (ZALF) het idee voor een ploeg (Juwel CF) voor carbon farming ontwikkeld. Het onderzoek van ZALF naar de effecten voor de opbrengst en het klimaat van gedeeltelijk diepploegen wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van voedsel en landbouw (BMEL) en wordt door LEMKEN […]

LEMKEN heeft samen met het Duitse Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek (ZALF) het idee voor een ploeg (Juwel CF) voor carbon farming ontwikkeld. Het onderzoek van ZALF naar de effecten voor de opbrengst en het klimaat van gedeeltelijk diepploegen wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van voedsel en landbouw (BMEL) en wordt door LEMKEN omgezet in een voor serieproductie geschikte machine voor het met koolstof aanrijken van akkergrond.

De ploeg voor carbon farming moet de bodemgesteldheid verbeteren door bodemverdichtingen open te breken. Met ploeglichamen die op verschillende diepten in de bodem werken, ontstaat in elke tweede ploegvoor een schacht onder de teeltbodem, waarin humusrijke bovengrond wordt aangebracht. Analysen van eerdere proeven op het ZALF laten zien dat meer dan de helft van deze humuslaag behouden blijft en daarmee een langdurige opslag van CO2 wordt gegarandeerd.

De naar boven gekomen, humusarmere ondergrond mengt zich met de bovenlaag en wordt, doordat het via het gewas wordt voorzien van koolstof, binnen enkele jaren een nieuwe, humusrijke bovengrond. Al met al neemt de humusvoorraad in bodems die op deze manier zijn bewerkt toe en stijgt de bodemvruchtbaarheid. Deze vorm van bodemverbetering is geheel in lijn met de nieuwe duurzame landbouwpraktijk die ‘carbon farming’ of ‘koolstofboeren’ wordt genoemd.

Het openbreken van verdichtingen en op hetzelfde moment inbrengen van humusrijke bovengrond in onderin zorgt ervoor dat de wortels van de planten de diepere bodemlagen kunnen ontsluiten en het water en de grondstoffen die daar aanwezig zijn kunnen opnemen. Hierdoor kunnen de opbrengsten in het eerste jaar al met vijf procent stijgen. Dit effect werd tussen de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw al geconstateerd en is nu door veldproeven van het ZALF bevestigd. Deze procedure kan na vijf tot tien jaar diagonaal op de rijrichting nogmaals plaatsvinden. Naast deze voordelen biedt de nieuwe technologie voor carbon farming landbouwers extra inkomstenbronnen in de vorm CO2-certificaten. Een mogelijke toekomstige belasting op CO2-emissies wordt daarmee vermeden, terwijl het concurrentievermogen van de landbouwbedrijven juist wordt verbeterd.

Door de iQblue connect-module kan de op beproefde ploegen van LEMKEN gebaseerde ploeg voor carbon farming werkgegevens locatiespecifiek registreren en de diepte en positie van de aangelegde schachten nauwkeurig documenteren. Hij komt medio 2024 op de markt.