LANDBOUWSECTOR ZOEKT KANSEN IN VLAAMSE EIWITSTRATEGIE

23 februari 2021

Boerenbond en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond ondertekenen vandaag de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Hiermee stapt Boerenbond samen met een brede groep aan partners uit de agrovoedingsketen, kennisinstellingen, de Vlaamse overheid en andere stakeholders in een engagement om tegen 2030 een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te realiseren. De coronacrisis weegt zwaar op de agrovoedingssector, maar […]

Boerenbond en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond ondertekenen vandaag de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Hiermee stapt Boerenbond samen met een brede groep aan partners uit de agrovoedingsketen, kennisinstellingen, de Vlaamse overheid en andere stakeholders in een engagement om tegen 2030 een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te realiseren.

De coronacrisis weegt zwaar op de agrovoedingssector, maar tegelijk heeft deze ook haar veerkracht getoond. Met het relanceplan wil de Vlaamse regering de welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na de coronapandemie. De economische relance moet eveneens maximaal bijdragen aan de verdere verduurzaming van de economie. Een van de punten waarop de Vlaamse regering wil inzetten is het versneld en versterkt inzetten op een eiwitstrategie die de productie en consumptie van lokale, duurzame en gezonde eiwitten op de kaart zet.

Kansen

Deze eiwitstrategie zet ketenbreed in op de maatschappelijke verwachting om onze voeding verder te verduurzamen. Ook de consument gaat hier steeds nadrukkelijker naar op zoek. “Het zit in het DNA van onze Vlaamse boeren en tuinders om steeds opnieuw in te spelen op veranderende vragen en trends vanuit de maatschappij en de markt. Dit mag niet verwonderen, want deze veranderingen bieden vaak interessante kansen op nieuwe afzetmarkten en op nieuwe of versterkte verdienmodellen”, licht Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker toe. “Met de ondertekening van de Vlaamse eiwitstrategie willen wij alvast onze lopende engagementen versterken.”

Ook in het verleden leverde de sector – vaak gesteund en of gefaciliteerd door Boerenbond of een van haar afdelingen – al verschillende en concrete inspanningen om de voedselproductie verder te verduurzamen.  “Want we starten niet van nul”, aldus voorzitter De Becker. “Denk maar aan onze deelname aan de Arvesta proefprojecten rond het telen van lokale, plantaardige eiwitten voor diervoeding en menselijke consumptie, aan het Convenant Enterische emissies dat door Boerenbond werd ondertekend of een project zoals Klimrek, een project dat werkt aan een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering, waar het Innovatiesteunpunt van Boerenbond partner in is.”

Driedubbele win

Boerenbond onderstreept wel dat een aantal hefbomen noodzakelijk zal zijn om de strategie te versterken. Een goede onderlinge samenwerking en het stimuleren van die lokale eiwitketens zijn bepalend voor het welslagen van de Vlaamse eiwitstrategie. Alleen zo verduurzamen we onze voeding, bieden we de consument een Vlaamse keuze en creëren we kansen voor versterkte verdienmodellen voor onze akkerbouwers en veehouders.

 

Meer info:

Vanessa Saenen, woordvoerder, 0475 55 55 25