Kverneland Group start uitkeren donatie voor agrarisch ondernemers uit het overstromingsgebied

1 november 2021

Bijna 30 agrarisch ondernemers woonachtig in het overstromingsgebied van Limburg en België hebben een aanvraag ingediend met het verzoek tot een donatie van de Kverneland Group voor het schoonmaken, inzaaien en landbouwgrond gereed te maken om te kunnen inzaaien. Kverneland Group leeft mee met de ondernemers in het getroffen gebied en heeft daarom de mogelijkheid […]

Bijna 30 agrarisch ondernemers woonachtig in het overstromingsgebied van Limburg en België hebben een aanvraag ingediend met het verzoek tot een donatie van de Kverneland Group voor het schoonmaken, inzaaien en landbouwgrond gereed te maken om te kunnen inzaaien.

Kverneland Group leeft mee met de ondernemers in het getroffen gebied en heeft daarom de mogelijkheid geboden, in samenwerking met LLTB, om een beroep te doen op het beschikbaar gestelde donatiebedrag van € 50.000,- voor Nederland en België.

Daarnaast was een identiek donatiebedrag beschikbaar voor getroffen agrariërs in Duitsland en Oostenrijk.

Samenwerking met LLTB

Om contact te kunnen leggen met de getroffen ondernemers en concreet hulp te kunnen bieden is de hulp van LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) ingeschakeld. Deze organisatie van landbouwers en tuinders heeft een indrukwekkende traject van samenwerking ingezet. Behalve dat zij hun communicatiekanalen hebben opengesteld is ook volledige medewerking verleend aan het verzamelen van de aanvragen en het uitkeren van de donaties. Hiervoor zijn wij deze organisatie dankbaar.

In overleg is besloten dat de ondernemers die zich hebben gemeld een vast bedrag van

zullen ontvangen en daarnaast een hectarebedrag wanneer het aantal hectares meer dan 3 ha. bedragen.

Deze donatie zal door de ontvangende agrariërs worden gebruikt om overstroomde landbouwgebieden schoon te maken, opnieuw in te zaaien of gereed te maken om opnieuw te kunnen inzaaien.

Bijna 800 hectare landbouwgrond

In totaal hebben 27 agrarisch ondernemers een verzoek tot een donatie gedaan en bezitten zij gezamenlijk bijna 785 hectare getroffen landbouwgrond.

De Kverneland Group  realiseert zich dat haar bijdrage slechts ‘een druppel op de gloeiende plaat’ is. Desalniettemin willen wij daadwerkelijk naast de agrarisch ondernemer staan in goede en slechte tijden. Daarom hebben wij deze actie opgezet. Wij denken hiermee een steuntje in de rug te geven aan de ondernemer en sector die het al zo moeilijk heeft, aldus Walter Ruiterkamp, algemeen directeur Kverneland Group Benelux.