Kverneland Group helpt agrarisch ondernemers uit het overstromingsgebied

18 september 2021

Agrarisch ondernemers woonachtig in het overstromingsgebied van Limburg en België kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor het schoonmaken, inzaaien en landbouwgrond gereed te maken om te kunnen inzaaien. Zoals reeds aangegeven is de Kverneland Group diep geschokt en bedroefd over de extreme overstromingen die hebben plaats gevonden in de agrarische gebieden in diverse regio’s in Europa. […]

Agrarisch ondernemers woonachtig in het overstromingsgebied van Limburg en België kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor het schoonmaken, inzaaien en landbouwgrond gereed te maken om te kunnen inzaaien.

Zoals reeds aangegeven is de Kverneland Group diep geschokt en bedroefd over de extreme overstromingen die hebben plaats gevonden in de agrarische gebieden in diverse regio’s in Europa. Wij leven mee met de vele families en ondernemingen die zwaar getroffen zijn. En daarom heeft de Kverneland Group besloten om de hard getroffen agrarische ondernemingen te gaan ondersteunen met een donatie.

Donaties in getroffen gebieden

Een bedrag van  € 100.000,- wordt gedoneerd via de verkoopmaatschappijen in Nederland/België en Duitsland/Oostenrijk. Voor de Benelux is een budget van € 50.000,- beschikbaar.

Samenwerking met LLTB

Om zo snel mogelijk concrete hulp te kunnen bieden is een samenwerking gezocht met de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond). Getroffen ondernemers woonachtig in Nederland kunnen zich melden bij deze organisatie. Agrarisch ondernemers in België kunnen zich via de Kverneland Group Benelux ook melden bij de LLTB.

Agrarisch ondernemers die overstroomde landbouwgebieden moeten schoonmaken, opnieuw inzaaien of gereed maken om opnieuw in te zaaien kunnen zich melden. Op basis van het aantal aanmeldingen en aantal hectares getroffen landbouwgrond zal een verdeling van de donatie plaats vinden.

Wij realiseren ons dat onze bijdrage slechts ‘een druppel op de gloeiende plaat’ is. Desalniettemin willen wij naast de agrarisch ondernemer staan in goede en slechte tijden. Daarom hebben wij deze actie opgezet. Een steuntje in de rug voor de sector die het al zo moeilijk heeft, aldus Walter Ruiterkamp, algemeen directeur Kverneland Group Benelux.

Meer informatie

Details over de donatie zijn te lezen op https://nl.kvernelandgroup.com/Ondersteuning-overstromingsgebied [hier komen de linkjes naar site LLTB nog in]