Kunstmeststoffen besparen wil nu iedereen!

18 november 2022
Christophe Daemen
Kverneland Group

Onlangs stelde Kverneland de Pudama-technologie voor om kunstmest gericht toe te dienen bij het zaaien van maïs. Deze maakt het mogelijk maïs nauwkeurig te zaaien met een specifieke aanbrenging van startmeststoffen precies onder het maïszaadje waar dat nodig is. Gezien de huidige prijzen van meststoffen verdient deze technologie zeker een plaats. De Pudama-technologie is ontwikkeld […]

Onlangs stelde Kverneland de Pudama-technologie voor om kunstmest gericht toe te dienen bij het zaaien van maïs. Deze maakt het mogelijk maïs nauwkeurig te zaaien met een specifieke aanbrenging van startmeststoffen precies onder het maïszaadje waar dat nodig is. Gezien de huidige prijzen van meststoffen verdient deze technologie zeker een plaats.

De Pudama-technologie is ontwikkeld door de Kverneland Group Soest GmbH in samenwerking met de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen van Keulen. Het Pudama-voordeel van een gerichte puntbemesting dicht bij de gezaaide maïszaden in plaats van een conventionele volveldse rijenbemesting met de vaste rijbemestingsstrooier zorgt voor een veel betere benutting van de meststoffen door de maïsplanten. Dit vermindert de benodigde hoeveelheid startmeststof tussen de maïsrijen alsook de uitspoeling van nitraat en fosfaat in het oppervlaktewater aanzienlijk. Op basis van het onderzoek van Dr. Max Bouten, werkzaam bij de Universiteit van Keulen, kon worden aangetoond dat met Pudama tenminste 25% van de startmeststof kan worden bespaard in vergelijking met de conventionele maïsteelt en dat tegelijkertijd het opbrengstpotentieel behouden blijft. Pudama maakt efficiënter gebruik van voedingsstoffen mogelijk en draagt daardoor bij tot een duurzamere productie van maïs door de bodem, water en lucht beter te beschermen.

Het Pudama-principe

De meststoffen worden opgevangen bij een doorlaatklep net boven het kunstmestkouter, waarna deze klep door een persluchtsignaal geopend wordt en de meststoffen in een hoge dosering kunnen worden toegediend. Een sensorverbinding tussen het kunstmestkouter en het hart van het zaaihuis zorgt voor een synchronisatie tussen de zaai- en kunstmestgift. Een werksnelheid tot 15 km/u bij de Optima SX met Pudama-technologie betekent een frequentie van maximaal 25 kunstmestgiften per seconde.

Bij een gangbare rijenbemesting wordt er doorgaans circa 150 kg kunstmest per ha toegediend. Dankzij de Pudamapunttechnologie wordt het kunstmest nauwkeuriger afgelegd en kan er ongeveer 37,5 kg/ha of 25% kunstmest bespaard worden, met behoud van het opbrengstpotentieel. Gezien de huidige kunstmestprijzen en de vooruitzichten voor de verdere ontwikkelingen van de kunstmestmarkt telt elke besparing aardig mee om de productiekosten van de landbouwbedrijven te verlagen zonder in te boeten op de beoogde opbrengst voor de maïsteelt. Als erkenning voor deze innovatie werd de Pudama-technologie onderscheiden met de NRW Efficiency Award 2021 voor grondstofbesparende productontwikkeling, milieuvriendelijke productie en gereduceerde milieubelasting tijdens de levensduur van het product, alsmede de uitgebreide recycleerbaarheid.

De Kverneland Optima TFprofi SX met Pudama-configuratie zal in beperkte oplage beschikbaar zijn voor het seizoen 2023 en zal volledig in productie genomen worden voor seizoen 2024. Het Pudama-systeem zal in de toekomst ook beschikbaar zijn voor andere Optima-modellen.