Krone Groep boekt een omzet van 1,9 miljard euro

14 januari 2021

Spelle, januari 2021 – Na een relatief goede start van het boekjaar 2019/2020 (1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020) werd vanaf begin 2020 het jaar gevormd door COVID-19 met de nodige uitwerkingen voor de economie. Daardoor schoven onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Brexit-onderhandelingen, handelsgeschillen als ook beperkende invoerrechten qua media-aandacht naar de achtergrond, […]

Spelle, januari 2021 – Na een relatief goede start van het boekjaar 2019/2020 (1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020) werd vanaf begin 2020 het jaar gevormd door COVID-19 met de nodige uitwerkingen voor de economie. Daardoor schoven onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Brexit-onderhandelingen, handelsgeschillen als ook beperkende invoerrechten qua media-aandacht naar de achtergrond, die echter zeker van invloed waren op de verschillende onderdelen van de Krone Groep, zij het met verschillende gevolgen. Bij de divisie landbouwmachines kon Krone verder groeien, daarentegen werd er een verlies genoteerd bij de trailerdivisie. Zo realiseerde de Krone Groep een omzet van ca. 1,9 miljard euro in het afgelopen boekjaar (voorgaand jaar ca. 2,2 miljard euro). Ongeveer 32,9% van de binnenlandse omzet kwam voort uit de landbouwdivisie en 66,8% uit trailerdivisie*. 29,3% van de omzet genereerde Krone in Duitsland (voorgaand jaar 30,9%); de exportomzet lag met 70,7% iets boven het niveau van vorig jaar (69,1%).
(*De ontbrekende 0,3% komen voort uit de omzet die Krone genereerde op het gebied van merchandise.)

Medewerkers

Binnen de Krone Groep waren in het afgelopen boekjaar in totaal 5.375 medewerkers werkzaam (voorgaand jaar 5.292) in meer dan 15 landen, inclusief gemiddeld circa 293 beroepsleerlingen en stagiaires (vorig jaar 270).

Vermogenspositie / Financiering

In het boekjaar 2019/2020 bedroeg het balanstotaal 1.333,6 miljoen euro (voorgaand jaar 1.305,5 miljoen euro). Het totale investeringsvolume bedroeg 60,2 miljoen euro (voorgaand jaar 92,9 miljoen euro), met daar tegenover afschrijvingen ter grootte van 37,2 miljoen euro. De toenames komen met name voort uit verschillende investeringen in diverse vestigingen.

De balanspost liquide middelen is met 69,6 miljoen euro gestegen naar 205,0 miljoen euro. De belangrijkste reden was de afname aan vorderingen op het gebied van leveringen, diensten en voorraden. Het eigen vermogen steeg van 585,1 miljoen euro naar 588,7 miljoen euro op de balansdatum. Het percentage eigen vermogen is met 44,1% (vorig jaar 44,8%) stabiel gebleven.
In het boekjaar 2019/2020 is het vreemde vermogen op de middellange- en lange termijn licht gestegen van 424,4 miljoen euro naar 426,4 miljoen euro. Daarnaast heeft het concern op de middellange- en lange termijn de beschikking over een kapitaal ter hoogte van 1.015,5 miljoen euro (voorgaand jaar 1.010,0 miljoen euro). Daarmee zijn niet alleen de vaste kapitaalgoederen gedekt, maar ook het totale voorraadvermogen als ook een groot deel van de vorderingen.

Investeringen voor de toekomst

Om de productkwaliteit en tevens de productiecapaciteit verder te verhogen, heeft Krone op alle productielocaties continu geïnvesteerd in digitalisering, automatisering, netwerken en telematica. In de zomer van 2020 werd het nieuwe valideringscentrum genaamd Future Lab op de locatie in Lingen in gebruik genomen. Hier worden tijdens verschillende hightech testprocedures componenten getest op het gebied van levensduur, kwaliteit, functioneren en gebruiksvriendelijkheid, wat een positief effect heeft op de productkwaliteit. Bovendien maakt de ca. 1,2 km lange testbaan het mogelijk om autonoom rijden te kunnen testen.

Bernard Krone, voorzitter van de raad van commissarissen van de Krone Holding, legt uit: “Een pandemie heeft ons zeer duidelijk getoond, welke branches er echt belangrijk zijn in onze samenleving. Landbouw en transport behoren beide daartoe. Als wij terugkijken op ons boekjaar 2019/2020, dan kunnen wij gelukkig vaststellen, dat Krone op alle vlakken marktaandeel heeft kunnen winnen. Binnen de landbouwdivisie komt dat tot uiting in een verder gegroeide omzet met een totaal van 732 miljoen euro; binnen de duidelijk volatielere markt van de trailerdivisie konden wij een omzet genereren van in totaal 1,16 miljard euro. Daarmee ligt de omzet van de Krone Groep op een totaal van 1,9 miljard euro, nog steeds een behoorlijk resultaat ondanks algehele moeilijke omstandigheden. Ondanks dat dankzij de actuele gevolgen van de pandemie als ook de klimatologische, politieke en economische ontwikkelingen het moeilijk is om een inschatting te maken van de toekomstperspectieven, houden wij voor het lopende boekjaar een omzet vergelijkbaar met afgelopen boekjaar voor mogelijk. Op de lange termijn hebben wij echter onveranderd te maken met twee megatrends. Naar verwachting wonen er in het jaar 2050 ca. 10 miljard mensen op aarde, die allemaal van levensmiddelen voorzien moeten worden. Dit vraagt om moderne landbouwtechnologie en eveneens een uitstekend op elkaar afgestemde logistiek. Dat stemt ons optimistisch.”

Verdere details met betrekking tot de landbouw- en trailerdivisie

Krone trailerdivisie

Toen aan het begin van 2020 een licht economisch herstel zich toonde, was het plotseling de wereldwijde COVID-19 pandemie dat de markten beïnvloedde. De lockdowns zorgden voor een verdere daling in de vraag naar transportmaterieel. Het lukte Krone dan ook om de marktpositie in Europa over de gehele breedte uit te bouwen, maar moest daarbij qua omzet wel een stap terug doen ter grootte van ca. 24,2 procent. Zo zakte de omzet naar een totaal van ca. 1,1 miljard euro (voorgaand jaar 1,5 miljard euro). Duitsland is onveranderd de sterkste individuele markt met 32,0% (372,7 miljoen euro omzet, vorig jaar 495,1 miljoen euro). Tot de belangrijkste afzetmarkten behoren de West-Europese landen met 43,3% (vorig jaar 43,9%) als ook de Oost-Europese landen met 18,9% (vorig jaar 17,7%).

Op alle productielocaties heeft Krone verdere stappen genomen op het gebied van modernisering en automatisering. Vooral op de locatie Herzlake, waar verregaande geautomatiseerde montagelijnen voor Dry Liner modellen en wissellaadbakken in gebruik genomen werden. Momenteel wordt een nieuwe gerobotiseerde montagelijn voor wissellaadbakken afgerond. Noemenswaardig is ook de investering in een nieuwe dubbelkops-lasinstallatie, waarmee de capaciteit op de locatie Dinklage verhoogd kan worden naar meer dan 100.000 assen per jaar.

Krone landbouwdivisie

In het boekjaar 2019/2020 kende de wereldwijde markt voor voederwinningsmachines (markvolume aantallen) een krimp van ca. 3 procent. Krone kon binnen alle productgroepen bovengemiddeld groeien en de marktaandelen verder uitbouwen. De omzet steeg met 34,2 miljoen euro (4,9%) naar 731,9 miljoen euro (voorgaand jaar 697,7 miljoen euro). Hieraan droegen bij de Duitse markt met 25,1% (vorig jaar 28,0%), de West-Europese landen met 36,2% (vorig jaar 35,6%), Oost-Europa 8,4% (vorig jaar 8,9%), Noord-Amerika 15,2% (vorig jaar 15,9%) en de overige landen 15,1% (vorig jaar 11,7%).

Om de flexibiliteit, productiviteit en productkwaliteit verder te laten toenemen investeerde Krone op de locatie Spelle andermaal in moderne bewerkingstechnologie (zoals bijvoorbeeld robotautomatisering voor CNC-machines). Daarnaast realiseerde Krone een nieuwe ingang voor de goederenontvangst en optimaliseerde men het invoeringsproces van nieuwe producten in de montagelijnen. Een belangrijk thema blijft de digitalisering van de landbouwmachines; ook hier investeert Krone continu en presenteerde oplossingen waarmee de machines zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Tenslotte presenteerde Krone verdere toevoegingen aan het productprogramma, zoals bijvoorbeeld voederwinningsmachines voor bergachtige gebieden, een nieuwe wikkelaar voor ronde balen en ook de nieuwe generatie Big Pack grootpakpersen.