Indigo kondigt eerste kredietemissie aan en opent deuren naar vrijwillige koolstofmarkt voor boeren ter waarde van miljarden dollars

7 juli 2022

Het toonaangevende Carbon Farming-programma van Indigo biedt een nieuwe bron van inkomsten voor landbouwers en een natuurlijke oplossing voor klimaatverandering die onmiddellijk toegankelijk en schaalbaar is; De laatste aankoopverbintenissen van kopers tegen $40/krediet bevestigen een opwaartse trend. Het weerspiegelt de groeiende belangstelling van bedrijven voor het gebruik van betrouwbare alternatieven om hun net-nul emissiedoelstellingen te […]

  • Het toonaangevende Carbon Farming-programma van Indigo biedt een nieuwe bron van inkomsten voor landbouwers en een natuurlijke oplossing voor klimaatverandering die onmiddellijk toegankelijk en schaalbaar is;
  • De laatste aankoopverbintenissen van kopers tegen $40/krediet bevestigen een opwaartse trend. Het weerspiegelt de groeiende belangstelling van bedrijven voor het gebruik van betrouwbare alternatieven om hun net-nul emissiedoelstellingen te halen;
  • De potentiële omvang van de vrijwillige koolstofkredietmarkt wordt geraamd op 50 miljard dollar tegen 2030.

Indigo Agriculture heeft vandaag aangekondigd dat de productie van de eerste grootschalige oogst van geverifieerde koolstofkredieten is voltooid. De kredieten zullen de komende dagen officieel worden uitgegeven door het Climate Action Reserve. Deze historische mijlpaal voor het toonaangevende Carbon Farming-programma van Indigo bevestigt koolstofkredieten als een nieuwe wereldwijde bron van inkomsten voor landbouwers, maar ook als een natuurlijk en betrouwbaar alternatief voor bedrijven die actie willen ondernemen tegen klimaatverandering. Door deze uitgifte van ongeveer 20.000 credits wordt het klimaatcompensatieregister van het Climate Action Reserve de eerste stap in een repliceerbaar proces om de hoogste kwaliteit compensaties te behalen van alle koolstoflandbouwprogramma’s. Het maakt bovendien deel uit van een groeiende vrijwillige koolstofmarkt die volgens deskundigen tegen 2030 50 miljard dollar kan bereiken.

Heel wat opkomende technologieën om broeikasgassen te elimineren worden geconfronteerd met ontwikkelingsproblemen. Daardoor vergroot het risico dat de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5°C in het gedrang komt. Op de natuur gebaseerde oplossingen bieden een unieke kans om deze kloof te helpen overbruggen. Tot dusver heeft de landbouw minder dan 1% van de vrijwillige koolstofkredieten opgeleverd. De uitgifte van deze koolstofkredieten toont aan hoe landbouwers, als toegewijde hoeders van landbouwgrond, kunnen bijdragen tot een onmiddellijke, schaalbare en erkende oplossing voor de klimaatverandering door rechtstreeks in te grijpen in een van ‘s werelds grootste en meest essentiële koolstofputten: de bodem. Als antwoord op de groeiende vraag kondigde Indigo aan dat het van kopers aankoopverbintenissen heeft gekregen tegen een prijs van $40/krediet, een stijging van 100% sinds de start van het programma.

“Wat vandaag wordt aangekondigd is van cruciaal belang; niemand kan dat tegenspreken. Voor het eerst kunnen we op een ongekende commerciële schaal de inspanningen van landbouwers om koolstof in de bodem op te slaan en hun broeikasgasemissies te verminderen meten en verifiëren”, zegt Ron Hovsepian, CEO van Indigo. “Dit bevestigt de rol van de landbouw bij het vinden van duurzame, klimaatvriendelijke oplossingen voor de dringende behoeften van de wereld. Indigo’s netwerk van landbouwers, bodemdeskundigen, inkopers en partners werkt hier onvermoeibaar aan.”

“De kredieten die vandaag zijn uitgegeven, zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning om een innovatieve en betrouwbare oplossing te creëren voor het genereren van accurate en kosteneffectieve credits in de landbouw. Zij versnellen en belonen de invoering van duurzame landbouwpraktijken”, aldus Craig Ebert, voorzitter van Climate Action Reserve. “Deze kredieten tonen op een zeer concrete manier aan dat landbouwers, door actie te ondernemen om de gezondheid van de bodem te verbeteren en hun inspanningen nauwkeurig te meten, een betrouwbare nieuwe bron van inkomsten verwerven en op grote schaal profiteren van de wereldwijde investeringen in koolstofkredieten.”

Om landbouwers te helpen koolstofkredieten te produceren volgens de hoogste kwantificeringsnormen in de sector, implementeerde Indigo een innovatieve hybride aanpak die bodembemonstering en -modellering combineert om op grote schaal kredieten te genereren. Deze credits werden vervolgens geverifieerd en uitgegeven door het Climate Action Reserve voor het exclusieve gebruik door de ongeveer 20 merken in het internationale netwerk van Indigo die hebben toegezegd credits te kopen. Deze allereerste productie van grootschalige landbouwkoolstofkredieten, geverifieerd en uitgegeven door het register, is het resultaat van de inspanningen van 175 landbouwers die in de seizoenen 2018-2020 op meer dan veertig miljoen hectare klimaatvriendelijke praktijken hebben toegepast, zoals cover cropping en grondbewerkingsstrategieën.

“Als landbouwersfamilie is het ons doel om een winstgevende boerderij door te kunnen geven aan de volgende generatie. De boerderij ziet er niet meer uit zoals toen mijn grootvader begon, en voor mij zijn koolstofkredieten op de lange termijn een uiterst waardevolle nieuwe kans”, zegt Lance Unger, een landbouwer uit Indiana die dankzij het programma meer dan 26.000 dollar aan extra koolstofkredietinkomsten heeft verdiend. “Ons land kan elk jaar koolstofkredieten opleveren. En hoe meer bedrijven koolstofneutraliteit nastreven, hoe waardevoller die koolstofkredieten worden – het is gewoon vraag en aanbod. En laten we de agronomische- en milieuvoordelen voor ons niet vergeten, met name op het gebied van bodem- en gewasgezondheid. Kortom, iedereen wint.”

Bijna tweeduizend deelnemende boeren en bijna 2 miljoen hectare zijn momenteel in het programma opgenomen. Indigo en zijn netwerk van landbouwpartners zetten landbouwers op de eerste plaats en geven hen de middelen om hun plaats op de markt in te nemen en hun inkomsten te maximaliseren. Een tweede fase van Indigo’s kredietuitgifte, gepland voor begin volgend jaar, zal gebaseerd zijn op de Carbon Farming-inspanningen van landbouwers tot 2021. Naar verwachting zal die minstens twee keer zoveel credits opleveren als de vandaag aangekondigde uitgifte.

De EU steunt koolstoflandbouw als een van de manieren om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en tegen 2030 een emissiereductie van 55% (t.o.v. 1990). Dit wordt duidelijk uiteengezet in haar mededeling over duurzame koolstofcycli, die in december 2021 werd gepubliceerd. De volgende fase van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, die in januari 2023 ingaat, biedt ook steun voor koolstofarme landbouw, met name via betalingen in het kader van ecoregelingen (bv. voor vruchtwisseling/bedekte gewassen). Daarnaast worden in het kader van het Horizon-programma (onderzoek en innovatie) van de EU ook middelen uitgetrokken voor de ontwikkeling van koolstoflandbouw.

Het lijkt erop dat een van de belangrijkste elementen in de ontwikkeling van koolstoflandbouw in de EU de totstandbrenging van solide normen is. In dit verband is het door de EU voorgestelde regelgevingskader voor de certificering van koolstofverwijderingen van cruciaal belang. Aangezien een overvloed aan koolstofverwijderingsprogramma’s de kop opsteekt, van uiteenlopende kwaliteit, is het van cruciaal belang te bepalen welke programma’s reëel, aanvullend en permanent zijn en dubbeltelling voorkomen.

Hoewel het Indigo-programma streeft naar de ontwikkeling van koolstoflandbouw en geverifieerde landbouwkoolstofkredieten die op de vrijwillige markt kunnen worden verhandeld, onafhankelijk van de overheid, zijn wij bemoedigd door deze beleidsontwikkelingen op EU-niveau. Zij kunnen met name een faciliterende rol spelen door de juiste normen voor de markt vast te stellen en telers te ondersteunen bij de overgang naar koolstoflandbouw.

Daartoe zijn we ons programma al aan het testen in lidstaten als Duitsland en zijn we een partnerschap aangegaan met Agriland om de haalbaarheid van koolstoflandbouw in België aan te tonen. België is ook een van de drie landen binnen het toepassingsgebied van ons koolstoflandbouwproject dat momenteel wordt geregistreerd bij Verra, waarvan we de methodologie zullen gebruiken om ons programma te internationaliseren. Dit zal het kader creëren waarbinnen we het programma in Europa kunnen ontwikkelen en Europese telers in staat stellen dezelfde geverifieerde credits te genereren als hun Amerikaanse tegenhangers.

  • De traktorveilingen van Troostwijk

Maandelijks organiseert Troostwijk online veilingen, specifiek gericht op de landbouw. Denk aan de verkoop van traktors en landbouwmachines. Het is een oplossing voor landbouwers om met (oude) machines die niet permanent draaien toch cash te genereren en kredieten te verbeteren.

Kopers hebben dan weer het voordeel dat ze snel kunnen beschikken over machines die ze nodig hebben. Een grote plus in tijden van ‘machineschaarste’. Dat deze veilingen in de lift zitten, bewijzen de laatste cijfers. Er zijn steeds meer en meer kopers en de machines worden ook naar steeds meer landen geëxporteerd. De teller staat nu op ongeveer 168 landen. Een West-Vlaamse traktor kan zomaar opeens dienstdoen aan de andere kant van de wereld.

FYI: vorig jaar werden er puur voor het segment Agri 240 veilingen gehouden, goed voor 53.300 kavels.