Het New Holland-netwerk zal AGXTEND, het nieuwe precisielandbouwmerk voor de aftermarket van CNH Industrial distribueren

18 december 2018

Het AGXTEND-productgamma van baanbrekende precisielandbouwtechnologieën biedt gebruikers van landbouwapparatuur exclusieve oplossingen, die de productiviteit en efficiëntie verhogen en tegelijkertijd de duurzaamheid verbeteren. Deze oplossingen zullen beschikbaar zijn via het dealernetwerk van New Holland •De nieuwe CropXplorer – De meest geavanceerde sensor op de markt •De nieuwe SoilXplorer – Ontdek het volle potentieel van uw bodem […]

Het AGXTEND-productgamma van baanbrekende precisielandbouwtechnologieën biedt gebruikers van landbouwapparatuur exclusieve oplossingen, die de productiviteit en efficiëntie verhogen en tegelijkertijd de duurzaamheid verbeteren. Deze oplossingen zullen beschikbaar zijn via het dealernetwerk van New Holland

•De nieuwe CropXplorer – De meest geavanceerde sensor op de markt

•De nieuwe SoilXplorer – Ontdek het volle potentieel van uw bodem

•De nieuwe NIR-sensor – De NIR-gewassensor die overal geïnstalleerd kan worden

•De nieuwe Xpower – De milieuvriendelijke elektro-herbicide

•De nieuwe FarmXtend App – De slimme multi-sensor weersapplicatie

 

New Holland Agriculture heeft vandaag aangekondigd het door CNH Industrial gelanceerde merk AGXTEND te zullen gaan distribueren. Hierbij ligt de focus enkel op  aftermarket precisiebouwtechnologie. AGXTEND zal op exclusieve basis innovatieve precisielandbouwtoepassingen aanbieden die de productiviteit verhogen en alle aspecten van de gewascyclus optimaliseren.

AGXTEND is het eerste merk dat zich specialiseert in vernieuwende  precisielandbouw- en ISOBUS-oplossingen  binnen de landbouwsector, met als doel om klanten toegang te verlenen tot een reeks baanbrekende en dynamische precisielandbouwoplossingen van strategische partnerbedrijven, waardoor hun time-to-market wordt verkort en grootschalige toepassing wordt vergemakkelijkt. Voorafgaand aan de lancering heeft CNH Industrial een uitgebreide benchmarking uitgevoerd, om te verzekeren dat dit productassortiment het beste vertegenwoordigt van wat er op de markt verkrijgbaar is.

New Holland zal de AGXTEND-producten en -diensten distribueren via haar dealernetwerk. Gedurende het eerste kwartaal van 2019 is een gefaseerde uitrol voorzien in de gehele EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en zal een volledig scala aan diensten beschikbaar zijn, inclusief assistentie voorafgaand aan de aankoop, training en doorlopende ondersteuningsdiensten om klanten te voorzien van de voortdurende optimilisatie van deze technologieën.

 

Het AGXTEND-productportfolio kan volledig worden geïntegreerd in de bestaande PLM-precisielandbouwplatforms van New Holland Agriculture. Zij maken deel uit van een uitgebreid productassortiment dat gericht is op het verbeteren van de precisie, productiviteit en winstgevendheid van klanten door middel van gebruiksvriendelijke toptechnologie en geavanceerde landbouwpraktijken. Met deze 5 nieuwe, innovatieve oplossingen, zullen de klanten van New Holland toegang krijgen tot toonaangevende precisielandbouwoplossingen.

De nieuwe CropXplorer – De meest geavanceerde sensor op de markt

De nieuwe CropXplorer is meer dan een simpele biomassasensor. Het betreft een heus systeem dat gebruik maakt van exclusieve functies en algoritmes om de hoeveelheid bemesting te bepalen op basis van de behoeften van het gewas.

De twee zeer nauwkeurige optische sensoren kunnen zowel biomassa als stikstofbehoeften van gewassen detecteren, terwijl de exclusieve Kaart- en Overlay-modus landbouwers in staat stelt om opbrengstpotentieelkaarten te gebruiken, in combinatie met de real-time metingen.

De CropXplorer, zonder twijfel de meest geavanceerde sensor op de markt, is ook één van de meest eenvoudig in te stellen en gebruiksvriendelijke producten:

-Hij kan op een standaard 3-puntsbevestiging of frontgewicht worden gemonteerd;

-Geen kalibratie vereist;

-Voorzien van een speciale terminal die compatibel is met ISOBUS-meststrooiers en ook met de meeste niet-ISOBUS meststrooiers met VRA (afgifte van variabele hoeveelheden).

De nieuwe SoilXplorer – Ontdek het volle potentieel van uw bodem

De nieuwe SoilXplorer is de bodemsensor die klanten in staat stelt om het volle potentieel van hun grond te onderzoeken en te ontdekken.

Dit systeem bestaat uit een contactloze bodemsensor die elektromagnetische inductie gebruikt om de geleiding van de bodem te meten, op 4 verschillende dieptes: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm.

Deze zeer nauwkeurige metingen kunnen voor twee belangrijke precisielandbouwdoelen worden gebruikt:

-Het nauwkeurig in kaart brengen van velden, voor het registreren van bodemheterogeniteit en voor het vastleggen van bodemtypekaarten en bijbehorende watergehaltekaarten;

-Bodembewerking met variabele diepte stelt de diepte van verdichte zones vast en regelt de werkdiepte van grondbewerkingswerktuigen, zodat er alleen op volle diepte wordt gewerkt op plekken waar dit nodig is.