Halfjaarbericht Royal Reesink

26 augustus 2015

• Aanzienlijke stijging nettowinst (+37%) • Principe-overeenstemming over overname Agrometius, eerste stap in precisielandbouw • Beursnotering, overstap Euronext begin 2016 • Private placement, uitbreiding geplaatste aandelen met bijna 10%   Algemeen De nettowinst over het eerste half jaar 2015 is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode voorgaand jaar. Het merendeel van de divisies […]

• Aanzienlijke stijging nettowinst (+37%)
• Principe-overeenstemming over overname Agrometius, eerste stap in precisielandbouw
• Beursnotering, overstap Euronext begin 2016
• Private placement, uitbreiding geplaatste aandelen met bijna 10%

 

Algemeen
De nettowinst over het eerste half jaar 2015 is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode voorgaand jaar. Het merendeel van de divisies heeft hieraan hun bijdrage geleverd. Dit ondanks dat een aantal markten nog onder druk stond. De breedte van ons programma geeft ons een goede basis om bewegingen die in een aantal marktsegmenten kunnen ontstaan, goed op te vangen.

 

Overname Agrometius
Royal Reesink heeft een principe-overeenstemming bereikt over de overname van 95% van de aandelen in het kapitaal van Agrometius B.V., dé specialist in GPS-techniek en precisielandbouw in de agrarische sector in de Benelux. De overige vijf procent van de aandelen blijft in handen van de heer D.G. Nijland, directeur van de vennootschap, die ook na de overname deze positie blijft vervullen. De omzet van Agrometius B.V. bedraagt € 7,5 miljoen met een zeer goede winstgevendheid.

 

Agrometius is in 2010 opgericht en is uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met meer dan 30 medewerkers in Nederland en België. De hoofdactiviteit van Agrometius is het importeurschap van Trimble Agriculture producten voor de Benelux. Naast het leveren van de hard-, firm- en software voor de GPS-techniek en precisielandbouw, verzorgt Agrometius ook de verbindingen tussen de tractoren en de diverse werktuigen en de volledige aftersales. Daarnaast legt Agrometius zich toe op het verzamelen van bodemgegevens en het genereren van advies voor de gebruikers. Agrometius bedient de gehele agrarische markt en zal daarom binnen Royal Reesink merkonafhankelijk blijven acteren. De verwachting is dat de transactie begin september kan worden afgerond.

 

Gerrit van der Scheer (CEO Royal Reesink):
“Over het resultaat over het eerste halfjaar zijn wij zeer tevreden, ondanks dat alle markten nog niet even gemakkelijk zijn. Ook zijn wij verheugd met de principe-overeenstemming over de overname van 95% van de aandelen van Agrometius. Precisielandbouw wordt steeds belangrijker en Nederland speelt ook daarin een voortrekkersrol. Door precisielandbouw zijn wij in staat onze kostbare en vruchtbare grond beter te benutten en is er efficiënter gebruik van bijvoorbeeld zaaigoed, brandstof en bemesting. Agrometius is onder andere specialist in het verbinden van de tractoren en werktuigen van een groot aantal merken. Wij voorzien dat naast GPS-techniek ook informatiemanagement een belangrijke rol krijgt. Agrometius zal in de Benelux onafhankelijk dienstbaar blijven aan de gehele agrarische sector.”

 

Kernpunten eerste halfjaar 2015

Commercieel/operationeel
− Omzettoename bijna 4% autonoom en nog eens 1% door acquisities
− Aanpassingen Reesink Material Handling Equipment, meer focus op service en used business
− Start activiteiten Reesink Green Equipment in Turkije, samen met APH Groep (25%)
− Overname activiteiten IMAV Hydraulics door Motrac Hydraulics en daarmee versterking van de positie op de Duitse markt
− Afronding herfinanciering Royal Reesink
− Afronding inkoop en intrekking cumulatief preferente aandelen A

 

Financieel
– Omzet € 261,4 miljoen (2014: € 248,5 miljoen), autonoom stijging met 3,8%
– Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt belangrijk (+18%) naar € 18,5 miljoen (2014: € 15,7 miljoen)
– Bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt sterk (+30%) naar € 13,0 miljoen (2014: € 10,0 miljoen)
– Nettoresultaat stijgt aanzienlijk (+37%) naar € 8,2 miljoen (2014: € 6,0 miljoen)
– Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) € 13,7 miljoen (2014: € 11,7 miljoen)

 

Algemene ontwikkelingen

Reesink Equipment
Reesink Green Equipment
De agrarische sector had last van lage prijzen. De melkprijs is de laatste maanden fors onder druk komen te staan doordat vraag en aanbod op dit moment niet in evenwicht zijn. Ondanks de geluiden uit de markt dat daardoor de machineverkopen op een laag niveau lagen, realiseerden onze bedrijven in Nederland hogere omzetten ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar. Onder andere bij tractoren groeide onze afzet sterk in een dalende markt. Dit was anders in België. Daar speelt bij onze klanten, naast de specifieke ontwikkelingen in de sector, een gebrek aan vertrouwen in de economische ontwikkeling ons parten. In Kazachstan was de afzet in het voorjaar heel goed en werden stevige marktposities in de diverse machinecategorieën gerealiseerd. Ook de verkoop van onderdelen en de service groeiden fors.