GRIMME groep op koers naar succes

21 juni 2022

De GRIMME groep uit Damme kon in 2021 ondanks de Corona pandemie, het tekort aan vakpersoneel en de uitwerking van Brexit een vervolg geven aan het goede jaar 2020. De omzet is van 509,1 milj euro met 9,43% naar 557,1 milj euro in het jaar 2021 gestegen in de GRIMME groep. Meer dan 80% van […]

De GRIMME groep uit Damme kon in 2021 ondanks de Corona pandemie, het tekort aan vakpersoneel en de uitwerking van Brexit een vervolg geven aan het goede jaar 2020. De omzet is van 509,1 milj euro met 9,43% naar 557,1 milj euro in het jaar 2021 gestegen in de GRIMME groep. Meer dan 80% van de omzet werd buiten Duitsland gerealiseerd. Alle producerende ondernemingen met de merken GRIMME, SPUDNIK, ASA-LIFT, INTERNORM en RICON konden hun omzet doen stijgen.

Parallel aan de goede omzetgroei in de afgelopen jaren, is het vaste personeelsbestand toegenomen van 2.700 naar ruim 2.850 wereldwijd. 1.850 medewerkers zijn in Duitsland ondergebracht.

Het hoofdaandeel van de omzet draagt de GRIMME Landmaschinenfabrik en hun sales- en service-ondernemingen met 384,5 milj euro, na de 363,9 milj euro in het jaar 2020. In België, Frankrijk, Rusland en China konden zowel marktaandeel maar ook de omzet verhoogd worden. Op basis van de naweeën van de Brexit in Groot Brittanië en de hoge inflatie in Turkije moest daar omzetverlies geaccepteerd worden.

Het Amerikaanse bedrijf SPUDNIK, gevestigd in Blackfoot/Idaho, dat in 2003 werd overgenomen, genereerde in 2021 onder leiding van Rainer Borgmann met 420 medewerkers het equivalent van 110 miljoen euro. SPUDNIK is de Noord-Amerikaanse marktleider in aardappeltechniek en is in toenemende mate actief op het gebied van suikerbieten- en groentetechniek. Met de ontwikkeling van een zelfrijdende spinazieoogster van roestvrij staal betreedt SPUDNIK nieuwe wegen in de groentesector.

In 2013 heeft GRIMME de in 1936 opgerichte Deense specialist voor groentetechniek ASA-LIFT overgenomen. Meer dan 130 medewerkers onder leiding van Joas Lyng konden in 2021 voor het eerst een omzet halen van meer dan 20 milj. euro. De wereldwijde trend naar gezonde groente alsmede het tekort aan oogstpersoneel verhoogt de vraag naar slagvaardige techniek beduidend. Vandaar wordt op de locatie Sorö geïnvesteerd. Met het ASA-LIFT en GRIMME portfolio groentetechniek heeft de ondernemingsgroep nu al het meest brede programma in deze zeer speciale sector en zal deze intensief verder uitbouwen.

Het innovatielaboratorium, de Schmiede.ONE in Düsseldorf, werd in 2017 opgericht door Christoph Grimme en telt 20 hooggekwalificeerde medewerkers met focus op robotica en digitalisering. In nauwe samenwerking met de nieuw opgerichte afdeling “Digital Business” van GRIMME worden toekomstige thema’s in hoog tempo naar voren gebracht en er zullen in de nabije toekomst innovatieve oplossingen worden gepresenteerd.

In 2019 richtte GRIMME een joint venture op met het Indiase familiebedrijf en wereldmarktleider in grondbewerkingsmachines Shaktiman om de Indiase markt te voorzien van gespecificeerde machines voor de aardappelteelt. Inmiddels zijn poot- en oogstmachines maar ook speciale bodemfrezen beschikbaar. Zo werd in zeer korte tijd een tweerijige aardappelrooier met sorteertafel en overlaadelevator gepresenteerd die bediend kan worden door tractoren met ca. 75 PK (55 kW).

Investeringen in de toekomst

Ook de winstsituatie heeft zich positief ontwikkeld in lijn met de omzetgroei, zodat omvangrijke investeringen voor de toekomst uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd. In de komende twee jaar wordt alleen al in Duitsland meer dan 50 milj. euro geïnvesteerd. De investeringen bereiken daarmee het hoogste volume in de 161-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Deze investeringen omvatten een uitgebreide vergroting van het TECHNICOM-klantencentrum in Damme, evenals in machines en systemen in alle productievestigingen wereldwijd. Een ander aandachtspunt zal zijn investeringen in de ergonomie van de werkplekken. In het Niedersachsenpark, op 15 km van Damme, komen nieuwe gebouwen voor de montage van oogstmachines en validatie, een centrum voor gebruikte machines en een trainingscentrum. De halcapaciteiten die dan in Damme vrijkomen, zullen worden ingezet voor de steeds toenemende eisen op het gebied van logistiek en productie.

Op de hoofdvestiging in Damme komt een nieuw administratief gebouw. Daarnaast wordt 10% van de omzet geïnvesteerd in nieuwe en verdere ontwikkelingen, waarbij digitalisering op dit gebied steeds belangrijker wordt. Om de marktaanwezigheid op de belangrijke Beierse markt te versterken, zal GRIMME in 2022 de nieuwe locatie in Langquaid ten zuiden van Regensburg in gebruik nemen.

Huidige bedrijfsontwikkeling

In 2022 zijn er een buitengewoon aantal factoren die het bedrijfsleven wereldwijd beïnvloeden. Bovenal hebben de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende uitgebreide sancties een enorme impact op het bedrijfsleven in Rusland en Oekraïne, vooral bij GRIMME Landmaschinenfabrik. Dankzij de grote vraag wereldwijd konden de verliezen in Rusland en Oekraïne grotendeels worden gecompenseerd. Daarnaast waren er productieverliezen als gevolg van de Corona-pandemie, wat een negatief effect had op de levertijden. De inkoop van onderdelen op de wereldmarkt is erg moeilijk en zal op middellange tot lange termijn voor problemen blijven zorgen. De hoge prijsstijgingen voor grondstoffen, toeleveringsonderdelen, energie en de stijgingen in de salaris- en loonsector leidden ook tot prijsstijgingen bij GRIMME.

Ondanks alle tegenslagen gaat de GRIMME-groep ervan uit dat alle productiebedrijven een algemene positieve ontwikkeling zullen hebben in termen van omzet en winst. Mochten er wereldwijd verdere escalaties plaatsvinden, dan kunnen onvoorziene en grootschalige effecten niet worden uitgesloten, die een zeer negatieve impact kunnen hebben op de bedrijfsontwikkeling.

De GRIMME Landmaschinenfabrik is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en de politieke, economische en sociale uitdagingen nemen voortdurend toe. Met de One.GRIMME-strategie maakt het familiebedrijf zich klaar voor de toekomst. Digitalisering, flexibele verkoopstructuren, nieuwe businessmodellen, massale versterking van groente- en bietentechniek-activiteiten, uitbouw van marktleiderschap in aardappeltechniek en kortere ontwikkelingscycli zijn slechts enkele van de uiteenlopende activiteiten. “We gaan het bedrijf met de succesvolle bedrijfsfilosofie voortzetten in de vijfde generatie en hebben met de start van de One.GRIMME-strategie een nieuw fundament in de organisatie gelegd. Daar kijken we naar uit en gaan op alle vlakken vol gas”, zeggen Christoph en Philipp Grimme, die als directeuren sinds respectievelijk 2016 en 2019 actief betrokken zijn bij de vormgeving van de GRIMME Group. Franz Grimme daarover: “Mijn vrouw en ik zijn erg trots op de diverse activiteiten van onze zonen en hun geweldige energie, die wordt ondersteund door het hele personeelsbestand”. We zullen onze twee zonen actief blijven begeleiden en het doet ons een groot genoegen te weten dat alles in goede handen is”.

De GRIMME groep

De kern van de GRIMME groep bestaat uit de landbouwmachinefabrikanten GRIMME, SPUDNIK en ASA-LIFT, evenals de toeleveringsbedrijven INTERNORM en RICON. De zeven productielocaties bevinden zich in Duitsland, Denemarken, China en de VS. De verkoop- en servicebedrijven zijn gevestigd in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, België, Turkije, Rusland, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland, China, Polen, de VS en Duitsland. Deelname aan DKE-Data GmbH (agrirouter), CCI, AGBrain, Seedhouse en joint ventures met Shaktiman en SeedForward worden ook door de groep gestuurd.

In totaal heeft de GRIMME-groep wereldwijd meer dan 3.000 mensen in dienst, waarvan 2.850 in het kernpersoneel. Het management van de GRIMME groep bestaat uit de directeuren Franz Grimme (voorzitter), Christoph Grimme (GRIMME Landmaschinenfabrik, SPUDNIK en ASA-LIFT), Philipp Grimme (INTERNORM en RICON), Franz-Bernd Kruthaup (GRIMME China en joint venture Shaktiman-GRIMME) en dr Michael Tönnies (commercieel management).