GreenFarm Pierard ziet loonwerk vanuit een innovatief perspectief

29 augustus 2022
Christophe Daemen
Christophe Daemen et Greenfarm Pierard

Het loonbedrijf GreenFarm Pierard uit Chaumont-Gistoux voert niet alleen ‘klassieke’ landbouwwerkzaamheden uit zoals maaidorsen of bieten rooien, maar heeft zich ook gespecialiseerd in vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken en in de teelt van aromatische planten. In 2009 ontsprong het vanuit de familieboerderij. Momenteel wordt het loonbedrijf beheerd door Nicolas Braibant en zijn zoon Jérôme, evenals door hun partner […]

Het loonbedrijf GreenFarm Pierard uit Chaumont-Gistoux voert niet alleen ‘klassieke’ landbouwwerkzaamheden uit zoals maaidorsen of bieten rooien, maar heeft zich ook gespecialiseerd in vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken en in de teelt van aromatische planten. In 2009 ontsprong het vanuit de familieboerderij. Momenteel wordt het loonbedrijf beheerd door Nicolas Braibant en zijn zoon Jérôme, evenals door hun partner Nicolas Verschueren. Begin april hadden we een gesprek met Nicolas Braibant en zijn zoon Jérôme.

Toen GreenFarm in 2009 werd opgericht, was het de wens van Nicolas Braibant en Nicolas Verschueren om de bodemgezondheid naar voren te schuiven door in te zetten op duurzame landbouw. Ze hebben hun loonbedrijf opgericht zonder dat ze konden terugvallen op een vaste klantenkring, enkel maar met wat ideeën in hun hoofd. Ze wilden inzetten op dienstverlening in de duurzame landbouw om deze techniek te bevorderen en zo hun investeringen rendabel te kunnen maken. Een jaar later besloot Jacques Pierard, een lokale loonwerker, om zijn activiteiten te stoppen. Nicolas en Nicolas aarzelden niet lang en besloten de graanoogst en het rooien van bieten en cichorei over te nemen. Op deze manier werd het loonbedrijf vrij snel omgedoopt tot GreenFarm Pierard, de huidige naam.

Klassieke werkzaamheden

Klassiek loonwerk is een eerste bron van inkomsten. Jérôme vervolgt: ‘Het zijn vooral werken die ik ‘spotwerkzaamheden’ noem, omdat ze gekenmerkt worden door vrij korte seizoenen en daardoor vrij grote werkpieken. Het meest sprekende voorbeeld is de graanoogst, waarbij we alle graanpercelen van onze klanten in twee of drie dagen zouden moeten kunnen oogsten. Hetzelfde geldt voor het persen en wikkelen van voordroog en in mindere mate voor het rooien van bieten en cichorei. Deze werkzaamheden blijven echter belangrijk voor ons bedrijf. Al snel schakelden we over naar andere werkzaamheden om enerzijds onze machines beter te laten renderen en anderzijds de risico’s beter te spreiden. Tegelijkertijd waren we aan het nadenken over een overgang naar bio op onze eigen boerderij waardoor we nu een hele reeks werkzaamheden voor de bioteelt aanbieden. Dit varieert van een eenvoudige, eenmalige service tot het volledige beheer van boerderijen voor de eigenaren. Deze aanpak heeft ons in staat gesteld om ons aanbod te diversifiëren, maar ook om ons bedrijf veilig te stellen en ons te profileren als specialist, en ons zo verder te onderscheiden van onze collega’s.’

Duurzame landbouw

Tegelijkertijd tonen Nicolas en Jérôme ook steeds meer interesse voor de bodem. Nicolas vervolgt: ‘Vrij snel realiseerden we ons dat het nodig was om beter voor de bodem en zijn hulpbronnen te zorgen. Verder moesten we nadenken over een vermindering van de input en fyto’s in het bijzonder. Na verschillende machines te hebben uitgeprobeerd en veel trainingen en presentatiedagen te hebben gevolgd, hebben we uiteindelijk in eerste instantie geïnvesteerd in machines van Horsch. Vervolgens hebben we, mede door het verfijnen van onze technieken en behoeften, geïnvesteerd in een Claydon strip-till zaaimachine, die wordt gekenmerkt door een hoge inzetbaarheid en veelzijdigheid. Deze machine geeft ons veel voldoening waardoor we de kans gegrepen hebben om deze in België op de markt te brengen. We blijven ook zoveel mogelijk opleidingen volgen en spelers in het veld ontmoeten. De sleutel tot het systeem is om goed geïnformeerd te zijn en ervaringen te kunnen delen om zo goed mogelijk vooruit te geraken. In dit kader maken we al sinds het begin deel uit van de vereniging Regenacterre.’

Aromatische kruiden

Een laatste activiteit van het loonbedrijf is de huur van percelen voor meer specifieke gewassen, zoals aromatische kruiden. Op dit moment wordt er jaarlijks honderd hectare gehuurd. Dit zijn percelen die bio-gecertificeerd zijn. Onder de aromatische kruiden die worden geteeld, vinden we onder meer peterselie, basilicum en tijm. Jérôme: ‘Het zijn stuk voor stuk zéér specifieke teelten, die bovendien vrij complex zijn. Binnen het biologische gebeuren zijn de interventiemogelijkheden beperkt. Aangezien dit minder wijdverspreide gewassen zijn, moeten we onze plan trekken en beetje bij beetje ervaring opdoen. Deze manier van werken geeft ons echter veel voldoening naast de onvermijdelijke stress. Gelukkig hebben we een vertrouwensrelatie ontwikkeld met de verwerkingsfabrieken, waardoor we minder het gevoel hebben er alleen voor te staan. Bij een probleem denken we samen na over een oplossing. Wat de technische aanpak aangaat, wordt peterselie bijvoorbeeld rechtstreeks gezaaid met onze Claydon-zaaimachine. De schoffel en de wiedeg maken het mogelijk om het onkruid te beheersen.

Voor de oogst van deze aromatische kruiden hebben we geïnvesteerd in een zelfrijdende oogstmachine van De Pietri. Deze is uitgerust met een specifiek maaibord, een opvoer en een verzamelcontainer.’

Goed nadenken over investeringen

Naast tractoren omvat het machinepark van het loonbedrijf 6 New Holland-maaidorsers, twee Massey Ferguson-vierkantebalenpersen, een Göweil-wikkelaar, een CMG tweefasige bietenrooier met een zelfrijdende Gilles RB310-lader en een CMG-rooier met vorken voor cichorei. De precisiezaaimachines zijn van de merken Gilles en Kuhn, terwijl de drie schoffelmachines op het bedrijf van het merk Agronomic zijn. De lijst wordt aangevuld met een Treffler-wiedeg. Daarnaast investeerde het loonbedrijf in specifiekere machines, zoals een Spra Coupe zelfrijdende spuitmachine, die spuiten op laag volume mogelijk maakt. De granen worden gezaaid met behulp van een Claydon-zaaimachine met een breedte van 3 meter, terwijl de aromatische kruiden worden geoogst met behulp van een specifieke zelfrijder van De Pietri. Ten slotte wordt de bodembewerking toevertrouwd aan twee Horsch Terrano-cultivatoren en aan een Laforge-diepwoeler. Jérôme: ‘Het zijn stuk voor stuk specifieke machines, maar ze hebben elk hun plaats binnen ons machinepark en ze stellen ons in staat om onze klanten de best mogelijke persoonlijke service te bieden.’

Nicolas besluit: ‘De verschillende activiteiten van GreenFarm Pierard stellen het bedrijf in staat om winstgevend te zijn, maar ook om voort te bouwen op de ervaring die binnen onze boerderij is opgedaan om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze troeven worden verder versterkt door onze wil om op alle niveaus te blijven evolueren. De teelt van aromatische kruiden is een goed voorbeeld. We kijken dus met vertrouwen naar de toekomst!’