Gezamenlijke brief Boerenbond, ABS, Groene Kring en jong ABS

7 november 2022

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS richtten vandaag een schrijven aan minister-president Jan Jambon, aan viceminister-presidenten Crevits, Somers en Weyts, aan de Vlaamse Landmaatschappij en aan de ministers Demir en Brouns. In een gezamenlijke brief geven de landbouworganisaties te kennen dat de recente werktekst MAP7 – omwille van meerdere redenen – […]

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS richtten vandaag een schrijven aan minister-president Jan Jambon, aan viceminister-presidenten Crevits, Somers en Weyts, aan de Vlaamse Landmaatschappij en aan de ministers Demir en Brouns. In een gezamenlijke brief geven de landbouworganisaties te kennen dat de recente werktekst MAP7 – omwille van meerdere redenen – geen basis kan zijn voor verder overleg over een nieuw Mestactieplan (MAP7). De vier landbouworganisaties pleiten voor een overleg met de minister van Omgeving om op basis daarvan constructief verder te werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren.

De integrale versie van deze gezamenlijke brief vindt u hieronder.

***

Geachte minister-president Jan Jambon

Dames en heren ministers van de Vlaamse regering,

Dames en heren van de Vlaamse Landmaatschappij,

Wij hebben de werktekst MAP 7 op 18 oktober 2022 in goede orde ontvangen. U vroeg ons om uiterlijk 7 november te reageren.

Wij willen u meedelen dat deze tekst voor ons geen basis kan zijn voor verder overleg over een nieuw Mestactieplan. Elke socio-economische impactanalyse ontbreekt, hoewel we vandaag met zekerheid kunnen zeggen dat de gevolgen van dit plan enorm zullen zijn. Het heeft een zware impact op de plantaardige en dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector. Bovendien zal dit plan ook een zeer zware impact hebben op de voedselproductie en op de verwerkende sector in Vlaanderen.

Intussen hebben wij in de pers vernomen dat de minister in overleg wil gaan met de landbouworganisaties. Wij willen deze uitgestoken hand aannemen en kijken uit naar een gestructureerd overleg op basis van praktijkkennis en relevante expertise. Dit gebeurt volgens ons best via een overlegplatform, waar alle belanghebbenden samen rond de tafel zitten: de landbouworganisaties, wetenschappers met bewezen technische expertise over bodem en bemesting, en de landbouw- en omgevingsadministraties. Dit overleg moet starten met de evaluatie van de huidige maatregelen van MAP6. Op basis daarvan kunnen we constructief verder werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren.

Hoogachtend,

Lode Ceyssens (voorzitter Boerenbond),

Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat),

Bram Van Hecke (voorzitter Groene Kring),

Lieven De Stoppeleire (voorzitter Jong ABS)