Fedagrim staat achter de boeren

1 februari 2024

Fedagrim, federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie staat achter de boeren. Als toeleveringspartner van landbouwers stellen we samen met hen vast dat de maatschappelijke eisen voor de landbouw steeds hoger en hoger liggen. In de keuzes die landbouwers maken zien we dit ook dagelijks terugkomen. We moeten samen met de landbouwer vaststellen dat er geen appreciatie […]

Fedagrim, federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie staat achter de boeren. Als toeleveringspartner van landbouwers stellen we samen met hen vast dat de maatschappelijke eisen voor de landbouw steeds hoger en hoger liggen. In de keuzes die landbouwers maken zien we dit ook dagelijks terugkomen. We moeten samen met de landbouwer vaststellen dat er geen appreciatie komt voor de geleverde inspanningen.

Het is eveneens wraakroepend dat diezelfde landbouwer beconcurreerd wordt door landbouwproducten die niet aan dezelfde eisen voldoen qua dierenwelzijn of qua impact op het milieu en klimaat. De Belgische landbouw is verantwoordelijk voor slechts 11,4% van de Belgische CO² uitstoot. Onze eigen duurzame productie is de beste manier om de klimaatdoelen te halen.

We stellen eveneens vast dat elke vorm van innovatie binnen onze sector op dit moment met argusogen wordt bekeken. Er is geen rechtszeker kader voor landbouwers om te investeren laat staan te innoveren. Europese normen voor het gebruik van dierlijke mest zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze landbouwers afhankelijk blijven van kunstmest geproduceerd op basis van aardgas. Met innovatie en investeringen kunnen we van ons mestoverschot een troef maken en de circulariteit van de landbouwbedrijven vooruit helpen.

Stikstof wordt vaak als een probleem gezien maar voor landbouwers is het een essentiële bouwsteen om hun gewassen te laten groeien en de nodige eiwitten te kunnen produceren. Landbouwers kunnen op dit ogenblik geen nieuwe stalsystemen bouwen die stikstof recupereren omwille van een gebrek aan een proefstalregeling.

Het zijn eenvoudige voorbeelden die tonen dat er in de toekomst nog heel wat mogelijk is, met respect voor milieu en klimaat. Het is dan ook aan ons als maatschappij om te zorgen dat de vrije marktwerking in die mate wordt bijgestuurd dat lokale duurzame landbouwproductie correct naar waarde wordt geschat. Zo beschermen we onze voedselzekerheid en onze leefomgeving.

De agrarische sector in België is een zeer dynamische sector. Op Agribex lanceerden we onze beleidsaanbevelingen om het toekomstperspectief te vrijwaren.