Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

25 juni 2021

Met een gezamenlijke flash actie vandaag in Brussel onderstrepen Boerenbond, Copa-Cogeca en de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) het belang van een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat de boer centraal zet en dat de realiteit op het terrein niet uit het oog verliest. “De gesprekken tussen de Europese onderhandelaars lopen nog, maar we verwelkomen alvast […]

Met een gezamenlijke flash actie vandaag in Brussel onderstrepen Boerenbond, Copa-Cogeca en de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) het belang van een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat de boer centraal zet en dat de realiteit op het terrein niet uit het oog verliest.

“De gesprekken tussen de Europese onderhandelaars lopen nog, maar we verwelkomen alvast het gedeeltelijk akkoord. In het huidige onzekere economische klimaat en met tal van uitdagingen voor ons, valt er geen tijd te verliezen”, luidt het bij Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Het is evenwel cruciaal dat nu ook de implementatie door de lidstaten realistisch blijft en dat rekening gehouden wordt met de economische consequenties en de impact op het verdienmodel van de landbouwers. Uiteindelijk moet de boer als ondernemer nog wel centraal blijven in dit nieuwe landbouwbeleid.”

Geen motie tegen vergroening

Het GLB dat voor ligt is allesbehalve een status quo zoals sommigen beweren. Integendeel, het is reeds een motor voor vergroening en schakelt nu nog een versnelling hoger. Stellen dat dit nieuwe beleid op zogenaamde ‘greenwashing’ neerkomt, klopt dus hoegenaamd niet. Het GLB zal coherent zijn met de Green Deal. Het is nu ook aan andere beleidsdomeinen om oplossingen te bieden voor de uitdagingen van landbouwers en bij te dragen aan de doelstellingen van het GLB. Het ontbreken van beleidscoherentie dreigt namelijk de Green Deal zowel als het inkomen van miljoenen boeren te ondermijnen. Om deze boodschap kracht bij te zetten organiseren Boerenbond, Copa-Cogeca en de FWA daarom een flash actie op het Luxemburgplein in het hart van de Europese wijk in Brussel.

Boerenbond heeft steeds gepleit voor een GLB met basisrandvoorwaarden, gelijk voor elke Europese boer, waarop stimulerend verder gebouwd wordt. We vragen dus dat wordt ingezet op vertrouwen en stimulerend beleid in plaats van het wantrouwen of een bestraffend beleid te versterken. Een positieve stimulans voor de landbouwers zal tot veel meer draagkracht voor verdere verduurzaming leiden.

De voorbereiding van dit GLB, dat de periode van 2023 tot eind 2027 zal bestrijken, loopt al sinds 2017. De debatten hierrond worden soms zeer gepolariseerd gevoerd. Het GLB bepaalt nochtans het inkomen van miljoenen boeren in Europa, onze voedselveiligheid en strategische voedselvoorziening.