Een nieuwe JOSKIN fabriek in Luxemburg

22 september 2022

De JOSKIN Groep, waarvan het historische en economische hart gevestigd is in Soumagne, op 20 km van Luik in België, vervaardigt landbouwmachines die hij regelmatig verdeelt in meer dan 60 landen op 5 continenten. Zijn specialiteit zijn alle aanhangwagens voor het vervoer en de verspreiding van landbouwproducten, waarvoor hij een wereldleider is. De Groep heeft fabrieken in België, […]

De JOSKIN Groep, waarvan het historische en economische hart gevestigd is in Soumagne, op 20 km van Luik in België, vervaardigt landbouwmachines die hij regelmatig verdeelt in meer dan 60 landen op 5 continenten. Zijn specialiteit zijn alle aanhangwagens voor het vervoer en de verspreiding van landbouwproducten, waarvoor hij een wereldleider is. De Groep heeft fabrieken in België, Frankrijk, Polen, en binnenkort… een gloednieuwe eenheid van ongeveer 15 000 m² op een terrein van 6 ha in Sanem/Esch-sur-Alzette in het Groothertogdom Luxemburg.

Victor Joskin, CEO en oprichter van de Groep 55 jaar geleden, beantwoordt enkele vragen over dit investeringsproject.

Waarom deze nieuwe fabriek?
Is het de bedoeling om een stijging van de vraag op te vangen?

De grootste uitdaging voor JOSKIN is momenteel de productiecapaciteit: de Groep moet meer kunnen produceren. Het doel is niet alleen om meer van de bestaande modellen te kunnen leveren, maar ook om ruimte te maken voor nieuwe machines in ontwikkeling, zodat wij een steeds groter aantal klanten kunnen bedienen in de ongeveer 60 landen ter wereld waar wij regelmatig leveren. Deze doelstelling vereist een vergroting van de productieruimte en een heroverweging van de productiestroom. Ons project voor een fabriek in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg is het eerste van een reeks soortgelijke projecten. Hiermee zal de JOSKIN Groep over specifieke fabricage- en/of assemblage-eenheden beschikken, die in staat zijn de productiviteit te maximaliseren door zich te concentreren op modellen met een gestandaardiseerde structuur.

Waarom hebt u Luxemburg gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe fabriek?

Laten we meteen het idee van belastingontduiking uitbannen. Het vennootschapsbelastingtarief ligt iets hoger in het Groothertogdom en de potentiële belastingimmuniteit in de eerste jaren ligt niet binnen het bereik van het project dat ingediend zal worden. Voor de JOSKIN Groep is het allerbelangrijkste machines te produceren om zijn steeds groter wordende wereldwijde klantenkring tevreden te stellen.

Voor dergelijke projecten is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een voldoende groot stuk grond, een geschikte nabije omgeving, geschikte arbeidskrachten en een gunstig onthaalklimaat aanwezig zijn, dit alles zo dicht mogelijk bij het logistieke netwerk van de onderneming, d.w.z. dicht bij haar vervoersstromen en de markten waarop het product zich richt. Na veel onderzoek hebben we uiteindelijk gekozen voor het voormalige terrein van de stoom- en gascentrale van Twinerg, die onder toezicht van de Luxemburgse staat werd ontmanteld en gesaneerd. Deze locatie, gelegen in het voormalige staalbekken, op de grens van de gemeenten Sanem en Esch-sur-Alzette in het zuiden van het Groothertogdom, voldoet aan alle criteria die nodig zijn voor de levensvatbaarheid van het project. We hebben er nog geen andere gevonden in Europa.

De beschikbaarheid van arbeidskrachten is ook één van de belangrijkste parameters bij de keuze van deze locatie. In het verouderende staalbekken van het zuiden van Luxemburg zijn waarschijnlijk technische arbeidskrachten beschikbaar. Maar als ze niet voldoende zijn, is het Groothertogdom Luxemburg ook een aantrekkelijk land voor buitenlandse werknemers; de tewerkstellingsstatistieken bevestigen dit. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de persoonlijke lasten van de werknemer: het nettoloon is in vergelijking met het brutoloon zeer gunstig. Volgens een verslag van France Inter van maart 2019 liggen de lonen in Luxemburg gemiddeld 46% hoger voor de inwoners van het bekken van Noord Lotharingen, dat te lijden heeft gehad van het einde van de staalindustrie. Naar schatting steken elke dag meer dan 100 000 mensen de grens over, ondanks de moeilijkheden bij het reizen. Een baan op 10 minuten met de bus van het station van Esch zou dus meer dan één lasser, monteur, schilder, enz. moeten aantrekken, die door de staalindustrie werd achtergelaten. En wat geldt voor de inwoners van Rédange, Longwy of Villerupt in Frankrijk, geldt ongetwijfeld ook voor die van Athus, Aubange of Messancy in België. Het is waar dat de ontmanteling van de staalindustrie in deze regio al ver is, maar er is nog steeds een geschiedenis, een mentaliteit, een waardering en een trots voor technisch werk die men niet noodzakelijk elders aantreft.

Waren er geen mogelijkheden voor uitbreiding in Soumagne?

Onze huidige 5 locaties in België, Polen en Frankrijk zijn niet geschikt, voornamelijk wegens plaatsgebrek. De situatie is bijzonder kritiek in Soumagne, in België, waar alle onderzochte sporen systematisch vastlopen. Bovendien hebben we de afgelopen 20 tot 25 jaren een chronisch tekort aan technisch personeel gehad, en de maatregelen om dit tekort te verhelpen laten lang op zich wachten. Het aantrekken en aanwerven van buitenlands personeel is een uitputtend proces met een zeer onwaarschijnlijke uitkomst en vele teleurstellingen: zodra de persoon is gevonden en opgeleid, wordt hij of zij voor een paar cent ingepikt.

Wat zal de Luxemburgse fabriek produceren en wat zal de capaciteit ervan zijn?

Het project is specifiek ontworpen voor de assemblage van grote landbouwaanhangwagens met een monocoque laadbak, d.w.z. uit één stuk gelast. We zullen met kipwagens beginnen, en stalmeststrooiers zullen dan snel worden gelanceerd. Afhankelijk van de bereikte productiviteit zou een of ander aanvullend product kunnen worden toegevoegd. Uiteindelijk is de installatie gekalibreerd om een potentieel van 5 aanhangwagens per dag te bereiken, maar het bedrijfsplan is gebaseerd op een gemiddelde van iets meer dan 4 eenheden per dag. Voor het niet-geïnformeerde publiek lijkt dit misschien niet veel, maar voor sommige concurrenten vertegenwoordigt een dergelijk cijfer een maandelijkse of zelfs jaarlijkse productie! Als het project snel van de grond komt, zouden er tegen 2027 al zo’n 2 500 in het Groothertogdom Luxemburg gemaakte JOSKIN aanhangwagens in de wereld rondrijden!

Is, in het huidige klimaat, de financiële investering in dit project nog steeds in overeenstemming met de oorspronkelijke raming? Had u geanticipeerd op mogelijke stijgingen?

De oorspronkelijke infrastructuur werd drie jaar geleden geschat op ongeveer 14,5 miljoen euro, maar onlangs werd in een Luxemburgs tijdschrift een ruw cijfer van 20 miljoen euro genoemd voor het gehele project. Intussen is een inflatiegolf ontstaan die in de bouwsector indrukwekkend is. Anderzijds moest het plan ook evolueren, niet alleen op het gebied van studies en veiligheidsuitrusting, maar ook op het gebied van de automatisering. Tenslotte omvat het totaalcijfer niet alleen de muren en de belangrijkste infrastructuren. Het omvat ook de voorafgaande kosten voor het bestuderen en transformeren van de stromen om deze aan te passen aan de nieuwe specifieke en gestandaardiseerde productiemethode. De totale kosten van deze productie-eenheid zijn in deze turbulente tijden dan ook moeilijk te voorspellen, maar het is belangrijk te benadrukken dat het om een investering en niet om een last gaat. Dit project is van cruciaal belang voor de toekomst van JOSKIN, d.w.z. voor elk personeelslid van de Groep in onze 5 huidige productievestigingen en voor elke JOSKIN dealer in de 60 landen over de hele wereld waar wij regelmatig leveren. Met andere woorden, deze mate van onzekerheid staat onze wil om vooruit te komen niet in de weg.

Wat is het tijdschema voor het opstarten van deze nieuwe fabriek?

De indiening van de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunningen heeft vertraging opgelopen, met name door diverse specifieke voorafgaande studies. JOSKIN hoopt nu te kunnen rekenen op een ijverige reactie van de plaatselijke autoriteiten, en dus in januari 2023 met de bouw te kunnen beginnen. Aangezien het project reeds vertraging heeft opgelopen door de gezondheidscrisis, verwacht JOSKIN dat de voorafgaande studies de afgifte van de vergunningen zullen bespoedigen. Temeer daar de belangrijkste binnenuitrusting van de fabriek, namelijk de elementen van de lijn voor de oppervlaktebehandeling, reeds geruime tijd in bestelling zijn. Het uitstel van de installatie zal waarschijnlijk een aanzienlijke vertragingsvergoeding kosten. Er moet echter worden gewacht op de vergunningen om het gebouw te kunnen bestellen en de aankoop van het terrein af te ronden. Er wordt dus een oproep gedaan aan de administraties!

JOSKIN verwacht dan dat de bouw snel zal worden voltooid, zodat de fabriek in het vierde kwartaal van 2023, idealiter in oktober, met haar activiteiten zal beginnen. Op kruissnelheid, d.w.z. na verschillende oefeningen, zou het personeelsbestand kunnen oplopen tot ongeveer 100 personen (voornamelijk monteurs en lassers), afhankelijk van de mate van automatisering die zal worden toegepast. JOSKIN plant inderdaad een just-in-time assemblageorganisatie die gebruik zal maken van een assemblagecircuit met meerdere stations op basis van karretjes die op afstand worden bestuurd via een Wifi of Bluetooth netwerk. Het opvoeren van het vermogen zal dus geleidelijk gebeuren.

Heeft deze nieuwe fabriek gevolgen voor de activiteiten van sommige of alle andere vestigingen, waaronder Soumagne?

Wij weten nog niet precies hoe ver deze nieuwe aanpak ons zal brengen, maar uit onze persoonlijke ervaring van de afgelopen 25 jaren blijkt dat de uitbreiding naar nieuwe vestigingen en de toegenomen automatisering nog nooit hebben geleid tot een vermindering van de activiteit op een andere vestiging, laat staan tot een inkrimping van het personeel, integendeel. De huidige assemblage-eenheden draaien al op volle capaciteit en zouden geen extra productie aankunnen. Wij kunnen echter de productie verhogen van seriën van subassemblages en accessoires in de eenheden voor het mechanisch lassen. Het doel is de productiviteit te verhogen, wat een lagere kostprijs betekent, en dus een betere concurrentiepositie.

Welke invloed zal deze nieuwe fabriek hebben op het aantal werknemers van de JOSKIN Groep?

Het gemiddeld aantal werknemers van de JOSKIN-groep bedraagt momenteel 880 personen, waarvan 415 in België, hoofdzakelijk in Soumagne, maar ook in Andrimont. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio zal afhangen van de uitbreidingsmogelijkheden die JOSKIN worden geboden en van de oplossingen die door de sociaal-politieke omgeving ten uitvoer worden gelegd om de uitdaging van de technische arbeidskrachten het hoofd te bieden. JOSKIN verwacht binnen 5 jaar een totaal personeelsbestand van 1 100 tot 1 200 mensen te hebben, waarvan, zoals reeds vermeld, ongeveer 100 voor het Luxemburgse project.