De STEYR S-Tech systemen krijgen een update, voor nog meer bedieningscomfort en precisie

2 december 2016

S-Guide spoorgeleiding: „EasyTurn“ functie voor automatisch keren / Nieuwe rijspoorfuncties / Rechthoekige kopakkercontouren / Shape File-import voor veldgrenzen / Instelbare werktuigafstand / xFill premium / S-Fleet telematica: 2-weg-gegevensoverdracht voor machinegegevens en ISOXML-gegevens van de Task Controller / Verbeterde weergave van de positie van het voertuig binnen het veld / Flex Command 7 tablet STEYR S-Guide: […]

S-Guide spoorgeleiding: „EasyTurn“ functie voor automatisch keren / Nieuwe rijspoorfuncties / Rechthoekige kopakkercontouren / Shape File-import voor veldgrenzen / Instelbare werktuigafstand / xFill premium / S-Fleet telematica: 2-weg-gegevensoverdracht voor machinegegevens en ISOXML-gegevens van de Task Controller / Verbeterde weergave van de positie van het voertuig binnen het veld / Flex Command 7 tablet

STEYR S-Guide: automatisch keren op de kopakker, nauwkeurig tot in de kleinste hoeken, kent ieder rijspoor
Op de Agraria 2016 presenteert STEYR een belangrijke update voor haar S-Tech oplossingen. Het spoorgeleidingssysteem S-Guide, dat met het Steyr RTK+ net door heel Oostenrijk tot op 2,5 centimeter nauwkeurig kan werken, beschikt nu over de nieuwe functie EasyTurn, waarmee de tractor op de kopakker automatisch wordt gekeerd en met grote precisie in het volgende spoor wordt geleid. Hiermee verloopt de aansluiting op het voorgaande spoor van het begin af aan perfect, zonder toedoen van de bestuurder. Dit zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en een aanzienlijke ontlasting van de bestuurder. EasyTurn laat zich individueel instellen en werkt zowel met getrokken als gedragen werktuigen. De bestuurder heeft de mogelijkheid om parameters, zoals de breedte van de kopakker, de vorm van de keerboog of het startpunt van de keerprocedure in te stellen. EasyTurn zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2017 en moet geactiveerd worden met een unlock code die verkrijgbaar is bij uw dealer – tegen vergoeding – en kan worden toegepast op alle voorgaande S-Guide systemen met een S-Tech 700 monitor.
Ook rekenfouten bij de rijsporen behoren nu tot het verleden. Deze bron van fouten is dankzij de 3D-veldkaarten in de S-Tech 700 monitor geëlimineerd. Banen, waarin een rijspoor werd gecreëerd of nog moet worden gecreëerd zijn met een kleur gemarkeerd. Het verbeterde spoormanagement maakt nu gelijktijdig gebruik van functies voor het overslaan van banen en rijspoorfuncties mogelijk.
Bij automatische spoorgeleidingssystemen werden kopakkerhoeken tot nu toe altijd afgerond. De hoeken moesten handmatig worden bewerkt. Met een nieuwe hoekenfunctie kan iedere akker nu tot op de centimeter nauwkeurig en tot in de laatste hoek worden bewerkt. Dit is een groot voordeel, aangezien na het plaatsen van het werktuig in een hoek van de kopakker, het S-Guide-stuursysteem meteen wordt geactiveerd en er met optimale nauwkeurigheid kan worden gewerkt.

Compatibel met Shape File-gegevens
Veldgrenzen kunnen nu ook in het Shape File-formaat in het S-Guide-systeem worden geïmporteerd. Verschillende Shape File-gegevenstypes, zoals toepassingskaarten voor zaad, kunstmest of plantbescherming, kunnen extern worden aangemaakt en via een USB-stick worden ingevoegd in een bepaald perceel, dat reeds op de S-Tech 700 monitor bestaat. In de praktijk betekent dit dat er geen compleet nieuw bestand hoeft te worden aangemaakt via externe desktopsoftware – zodat u kostbare tijd uitspaart. Ook in het geval dat er van tevoren nog geen overeenkomstige .cn1-map werd aangemaakt, verlopen de import van Shape Files en de aanmaak van nieuwe cn1-bestanden snel en eenvoudig.
Met ISOBUS-apparaten kan men nu de deelbreedteschakeling „Section Control“ alleen gebruiken. Dit vereenvoudigt de instellingen en spaart tijd voor gebruikers die geen documentatie via de ISOBUS-Task-Controller nodig hebben. De automatische deelbreedteschakeling, die tot optimaal gebruik van de kopakker leidt, zorgt zo voor een spaarzaam en efficiënt gebruik van alle bedrijfsmiddelen. De nieuwste update van de STEYR S-Tech 700 monitors maakt het nu ook mogelijk om de afstand van het werktuig tot de achteras handmatig in te stellen. Hierdoor wordt de kartering nog nauwkeuriger. Complexe bedieningsprocedures op de kopakker kunnen met het kopakkermanagement EasyTronic 2 worden geprogrammeerd en met een druk op de knop worden gestart. Ook de hydraulische regelkleppen kunnen daarbij individueel aan de bedieningshendels en de joystick op de armleuning worden toegewezen.

Maximale gebruikszekerheid met RTK
De mogelijkheden van de precisielandbouw breiden zich steeds verder uit en laten zich tegelijkertijd steeds gemakkelijker bedienen. Tot op de centimeter nauwkeurig werken wordt door het STEYR S-Tech RTK+ netwerk door heel Oostenrijk mogelijk gemaakt. Het RTK+-signaal maakt een nauwkeurigheid van 2,5 centimeter van spoor tot spoor mogelijk, die op elk moment herhaalbaar is. xFill Premium is een nieuwe functie, die het zonder tijdsbeperkingen mogelijk maakt om naadloos door te werken, ook wanneer het RTK-correctiesignaal wordt onderbroken en het oude overbruggingssignaal xFill na de gebruikelijke 20 minuten afloopt of onder een nauwkeurigheid van 4 centimeter zakt. Voor xFill Premium is een jaarlicentie (tegen betaling) nodig. De oude xFill functie (overbrugging tot 20 minuten) blijft kosteloos.