Conflict Oekraïne

23 maart 2022

De Europese Commissie communiceert vandaag over het belang van voedselzekerheid. De oorlog in Oekraïne kan de voedselzekerheid in de brede betekenis van het woord wereldwijd onder druk zetten en zal ook in Europa aanleiding geven tot sterk stijgende voedselprijzen. Om voedselzekerheid op korte en lange termijn te verzekeren moet de overheid én de voedingsketen nu […]

De Europese Commissie communiceert vandaag over het belang van voedselzekerheid. De oorlog in Oekraïne kan de voedselzekerheid in de brede betekenis van het woord wereldwijd onder druk zetten en zal ook in Europa aanleiding geven tot sterk stijgende voedselprijzen. Om voedselzekerheid op korte en lange termijn te verzekeren moet de overheid én de voedingsketen nu actie ondernemen op verschillende niveaus en terreinen, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.

De inval van Rusland in Oekraïne zet de graanschuur van Europa bij de start van het nieuwe seizoen in lichtelaaie. De bevoorrading van grondstoffen als gas en granen vanuit (Wit-)Rusland en Oekraïne  dreigt voor langere tijd moeizaam en onzeker te zijn. Hierdoor stijgen de al hoge energie, veevoeder en meststofprijzen spectaculair. Voedselzekerheid in de brede betekenis, dat wil zeggen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van plantaardige en dierlijke voedingsbronnen voor een evenwichtig dieet, komt onder druk te staan en zal ook in Europa tot sterk stijgende voedingsprijzen leiden.

Overheid en keten aan zet

Om voedselzekerheid op korte én lange termijn te verzekeren kondigde Europa vandaag een pakket maatregelen aan waarmee de EU en de Lidstaten ondersteuning en flexibiliteit kunnen bieden aan de land- en tuinbouwsector. “Het is nu van cruciaal belang dat ook onze overheid – federaal en Vlaams – hiermee aan de slag gaat en ook binnen de eigen bevoegdheden bekijkt wat nodig is om de impact van de oorlog in Oekraïne op onze voedselzekerheid te zoveel mogelijk te verkleinen.”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Concreet zullen de verschillende federale en Vlaamse beleidsdomeinen, maar ook ketenpartners, actie moeten nemen op verschillende terreinen. Boerenbond inventariseerde een 8-tal actiepunten. Eén van de actiepunten zal zijn om de markten maximaal open te houden: gas, granen en kunstmeststoffen zijn wereldwijd en binnen Europa voldoende in voorraad en beschikbaar, maar het komt erop aan om wat beschikbaar is vlot te blijven verdelen. Een goede opvolging van de situatie in de voedingsketen, met focus op de beschikbaarheid van essentiële voedingsproducten zal hierbij belangrijk zijn.

Beleidsvragen

Daarnaast vraagt Boerenbond ook dat de overheid werk maakt van het maximaal inzetten van beschikbare, lokale grondstoffen zoals bijvoorbeeld meststoffen. Onnodige faillissementen voorkomen door liquiditeiten beschikbaar te houden kan de land- en tuinbouwbedrijven de nodige zuurstof geven. Dat vraagt ook openheid binnen de keten om contracten te heronderhandelen en terug in evenwicht te brengen in het licht van de sterk gestegen grondstoffenprijzen. Verder maant Boerenbond aan om de eigen land- en tuinbouwproductie op te trekken om het risico op een gemiste oogst in Oekraïne en de impact op de wereldwijde productie door de gestegen kunstmeststofprijzen maximaal op te vangen. Ook de beschikbaarheid van seizoensarbeid en inzetten op een efficiënt gebruik van grondstoffen zal nodig zijn om eventuele verdere schokken op te vangen. Tot slot is er meer nood aan verder onderzoek en ontwikkeling rond energie- en grondstofbesparingen en beschikbaarheid van eigen, alternatieve grondstoffen. Dit noodzaakt een bijkomend investeringsprogramma.