Boer&Verstand wil kloof tussen boer & burger verkleinen

16 november 2021

Boer&Verstand VZW lanceert vraag-en-antwoord en engageert zich om op alle vragen een correct en informatief antwoord te formuleren. De VZW wil met dit initiatief de kloof tussen de landbouwsector en de burgers verkleinen en negatieve zaken zoals agribashing voorkomen. “De voorbije maanden kwam de landbouwsector dikwijls negatief in de pers,” zegt Sander Palmans, voorzitter van […]

Boer&Verstand VZW lanceert vraag-en-antwoord en engageert zich om op alle vragen een correct en informatief antwoord te formuleren. De VZW wil met dit initiatief de kloof tussen de landbouwsector en de burgers verkleinen en negatieve zaken zoals agribashing voorkomen.

“De voorbije maanden kwam de landbouwsector dikwijls negatief in de pers,” zegt Sander Palmans, voorzitter van Boer&Verstand VZW. “Ook merken we dat er bij de burgers veel onwetendheid heerst wanneer het over onze sector gaat. Met onze vereniging willen wij ons inzetten om te tonen dat de landbouwsector een positief verhaal heeft, en een antwoord bieden op de heersende onwetendheid. Door op deze manier te werk te gaan, hopen we ook agribashing een halt toe te roepen.”

“We merken dat veel burgers vragen en bedenkingen hebben over onze sector. Het gaat niet altijd over het stikstofdebat of megastallen, dikwijls zijn het ook meer praktische dingen als ‘Waarom werken de boeren ’s nachts?’ of ‘Is het nodig om aardappelen zo dikwijls te bespuiten?’ Met ons vraag-en-antwoord systeem willen we op dergelijke vragen een antwoord bieden, van uit de sector en met kennis van zaken,” vult Antoon Vanderstraeten, woordvoerder van B&V VZW nog aan.

Iedereen die met een concrete vraag zit die gelinkt is aan de brede land- en tuinbouwsector kan deze stellen via het invulformulier op de website van Boer&Verstand VZW: www.boerenverstand.vlaanderen. De ingestuurde vragen worden van uit de VZW correct beantwoord. Het antwoord wordt op de website gepubliceerd en verder verspreid via social media.
Bij vragen van een meer wetenschappelijke aard kan de VZW terug vallen op een adviesraad van wetenschappers.

De VZW wil, naast informatieverstrekking aan de burgers ook inzetten op onafhankelijk onderzoek en fact-checking. De mensen achter Boer&Verstand willen zich eveneens engageren om hun collega’s land- en tuinbouwers te voorzien van informatie om op een eenvoudige manier aan burgers uit te leggen waarom bepaalde maatregelen al dan niet worden genomen. Het idee voor de VZW is ontstaan bij enkele Limburgse landbouwers en staat volledig los van alle bestaande belangenorganisaties. Intussen zijn er leden over heel Vlaanderen.