BERGMANN: innovaties en verbeteringen bij de stalmest- en universeelstrooiers

15 februari 2022

Het merk BERGMANN staat voor innovatieve strooitechniek en maximale strooinauwkeurigheid. De strooitechniek en de bijbehorende besturing zijn steeds verder ontwikkeld. Daarbij lag de nadruk op de verbetering van het breedstrooiwerk V-Spread, de optimalisatie van de uitbrengnauwkeurigheid en de koppeling van de techniek met het fabrikantonafhankelijke gegevensuitwisselingsplatform agrirouter. Ook met diepbed-universeelstrooiers breed strooien Op de Agritechnica […]

Het merk BERGMANN staat voor innovatieve strooitechniek en maximale strooinauwkeurigheid. De strooitechniek en de bijbehorende besturing zijn steeds verder ontwikkeld. Daarbij lag de nadruk op de verbetering van het breedstrooiwerk V-Spread, de optimalisatie van de uitbrengnauwkeurigheid en de koppeling van de techniek met het fabrikantonafhankelijke gegevensuitwisselingsplatform agrirouter.

Ook met diepbed-universeelstrooiers breed strooien

Op de Agritechnica 2019 introduceerde BERGMANN het unieke en gepatenteerde breedstrooiwerk V-Spread met een werkbreedte van maximaal 36 meter (afhankelijk van het strooigoed) bij optimale dwarsverdeling voor de tweeassige universeelstrooiers uit de TSW 5210- en TSW 6240-serie en voor de drieassige universeelstrooier TSW 7340 S. Vanaf het seizoen 2022 zal V-Spread ook beschikbaar zijn voor de diepbed-universeelstrooier TSW 2140 E.

Dankzij de effectieve combinatie van de V-vormige indeling van de strooischijven dwars op de rijrichting en de gelijktijdige vergroting van de schijfdiameter wordt het strooigoed nog gelijkmatiger verdeeld over de strooischijven, waardoor op het veld ook een perfecte verdeling mogelijk is.

De voordelen van V-Spread in vergelijking met standaardstrooiwerken zijn:

  • grotere werkbreedten bij hoogste strooikwaliteit
  • minder passages per oppervlak en daardoor minder bodemverdichtingen
  • gebruik van rijpaden ook op meer dan 24 m mogelijk
  • hogere doorvoer
  • minder passages en daardoor minder slijtage van de strooier

Vereiste voor V-Spread is de cardanische aandrijving van de freeswalsen. Deze zorgt voor een comfortabel en onderhoudsarm bedrijf en is in vergelijking met een kettingaandrijving aanzienlijk stiller. Dat maakt het werk voor de bestuurder aangenamer.

BERGMANN biedt de cardanische freeswerkaandrijving en de voordelen daarvan voor alle universeelstrooiers, van de kleinste tot en met de grootste (8 tot 34 t toegestaan totaalgewicht), aan. Dat is uniek op de markt.

Video TSW 2140 E met V-Spread:

https://youtu.be/G2DJUq37jrE 

Video met de vergelijking tussen een standaard strooiwerk en het breedstrooiwerk V-Spread:

https://youtu.be/lQPMQWPhd5o 

Speciale V-Spread pagina:

https://www.bergmann-goldenstedt.de/en/products/product-range/universal-spreaders/v-spread/ 

Exacte uitbrenghoeveelheden

BERGMANN presenteert de nieuwe optionele weegcompensatie ExaRate voor het volgende seizoen. Dankzij ExaRate is het mogelijk om de organische mest nog nauwkeuriger dan met het beproefde weegsysteem uit te brengen.

ExaRate is in de ISOBUS-software geïntegreerd, registreert tijdens het strooien voortdurend de gewichtsvermindering en vergelijkt deze met de ingestelde uitbrenghoeveelheid (t/ha). De werkelijke uitbrenghoeveelheid wordt steeds automatisch aan de ingestelde uitbrenghoeveelheid aangepast. Zo wordt onder vele omstandigheden exact uitgebracht, iets wat gebruikers vooral bij dure of kwetsbare, voorzichtig te hanteren strooigoederen zoals kalk, kippenmest en zuiveringsslib verlangen. De organische mest wordt daarmee nog effectiever gebruikt, de bodem wordt naar behoefte van voedingsstoffen voorzien en de opbrengsten nemen toe.

Met de BERGMANN-besturing bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om aan de hand van toedieningskaarten (Variable Rate Control – VRC) specifieke deeloppervlakken te bewerken.

Verbeteringen van het strooiwerk

Voor het nieuwe seizoen verschijnt BERGMANN op de markt met een kleine proefserie van de herziene benedendeel van de achterklep voor universeelstrooiers vanaf serie TSW 5210 S/W en hoger. De afstelling wordt als voorheen standaard handmatig uitgevoerd, maar voortaan gebeurt dat via een centraal aangebrachte schroefspil en niet meer via twee zijdelings gemonteerde schroefspillen. Optioneel zal het ook mogelijk zijn om de afstelling hydraulisch, comfortabel vanaf de bestuurdersstoel, uit te voeren.

Bovendien is de vorm van de grensstrooi-inrichting geoptimaliseerd, zodat nog nauwkeuriger aan de rand van het veld kan worden gestrooid. Deze vorm is geïnspireerd op die van het breedstrooiwerk V-Spread.

Eenvoudige gegevensuitwisseling

Sinds 2020 is BERGMANN partner in het agrirouter-consortium en daarmee ‘ready for agrirouter‘. De agrirouter is een neutraal en fabrikantonafhankelijk internetplatform voor de gegevensuitwisseling tussen machines en de agrarische software van verschillende fabrikanten.

Alle BERGMANN-voertuigen zijn ISOBUS-compatibel. Als zij zijn uitgerust met de optionele ISOBUS-functie en met een CCI 800, een CCI 1200 of een andere ISOBUS- en agrirouter-compatibele terminal, kunnen naar wens machine-, GPS- en opdrachtgegevens in ISO-XML-formaat comfortabel via de terminal en agrirouter naar de gewenste eindpunten worden verstuurd. De gebruiker kan in agrirouter vastleggen welke gegevens naar welke agrarische software, bijv. een Farm Management Information System (FMIS), moeten worden verstuurd.

Registratie in heel Europa

Alle strooiers vanaf de modelserie M/TSW 2120 zijn standaard volgens Verordening (EU) 167/2013 officieel met het EU-typegoedkeuringscertificaat gecertificeerd. Vooral bij de wederverkoop binnen de EU is de typegoedkeuring gunstig, omdat er geen nationale goedkeuring voor de registratie hoeft te worden verleend. Met elk voertuig worden de COC-documenten (Certificate of Conformity) meegeleverd.

Ludwig Bergmann GmbH – een middenstandsfamiliebedrijf in de derde generatie – is al meer dan 125 jaar succesvol actief op het gebied van de agrarische machine- en voertuigbouw en behoort tot de toonaangevende fabrikanten en aanbieders van aangepaste systeemtechniek voor professionele agrarische bedrijven en loonbedrijven.

De combinatie van jarenlange ervaring en moderne, innovatieve technologie is één van de sterkste punten. De continue afstemming op de behoeften en wensen van klanten, de aanpassing aan veranderende technische eisen, de voortdurende nieuwe en verdere ontwikkeling van producten en niet in de laatste plaats het ‘gevoel’ voor de klant hebben van BERGMANN wereldwijd een betrouwbare partner van de landbouw gemaakt.

Met het brede productassortiment bestaande uit stalmeststrooiers, universeelstrooiers, opraapwagens, hakseltransportwagens, wisselsystemen, graanoverlaadwagens, overlaadwagens voor bieten en opbouwen voor zelfrijders biedt het bedrijf economische en praktische oplossingen.