Bedrijven in de mechanisatiebranche gaan met positieve verwachtingen 2022 in.

11 januari 2022
Fedecom
Fedecom

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. In het afgelopen halfjaar zijn de verkoopprijzen en bezetting gunstiger geweest dan de verwachtingen. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk gebleven tot licht gegroeid en hebben de bedrijven overwegend positieve verwachtingen […]

Fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. In het afgelopen halfjaar zijn de verkoopprijzen en bezetting gunstiger geweest dan de verwachtingen. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk gebleven tot licht gegroeid en hebben de bedrijven overwegend positieve verwachtingen over het eerste halfjaar van 2022. Daarbij hebben de reeds opgetreden en verwachte prijsstijgingen veel invloed. Opvallend is ook de blijvend grote behoefte aan personeel in de branche. Ruim de helft van de deelnemers aan de barometer heeft vacatures openstaan.

Fabrikanten positiever dan dealerbedrijven

De gemiddelde totaalscore van de respondenten weerspiegelt een positieve stemming in de branche, waarbij er verschillen zijn tussen de dealerbedrijven (75% van de respondenten) en de fabrikanten/importeurs (25%).

De fabrikanten/importeurs zijn positiever gestemd dan de dealerbedrijven. Dat wordt met name veroorzaakt door de kansen die de afzet (zowel binnenland als de export) en de prijsstijgingen bieden.

Binnenlandse markt

Fabrikanten/importeurs zijn duidelijk positiever dan de dealers over de orderpositie binnenland.

Dat zien we ook terug in de waardering van het afgelopen halfjaar als in de verwachtingen voor het komende halfjaar. De dealerbedrijven zijn minder optimistisch over de binnenlandse verkopen, zowel bij verkoop van nieuwe, gebruikte machines als bij de onderdelen.

Export

De export is volgens de respondenten in de tweede helft van 2021 beperkt doorgegroeid, maar de verwachtingen voor het komende half jaar zijn wel weer meer positief. Met name fabrikanten exporteren (zo’n 80% van de responderende fabrikanten/importeurs) en deze zijn gemiddeld voor meer dan 30% afhankelijk van deze export. Voor dealerbedrijven is dat met 15% een stuk lager.

De order/verkooppositie buitenland zag meer dan 40% van de fabrikanten/importeurs groeien.

De verwachting van de order/verkooppositie buitenland over het komende half jaar wordt door een aanzienlijk deel van de bedrijven positiever ingeschat. De verwachte stijging van de verkoopprijzen zal zeker meespelen.

Bezetting werkplaats/productie

De verbeterde bezetting van de werkplaats/productie in de tweede helft van 2021 viel bij de meeste dealerbedrijven tegen; voor het komende halfjaar van 2022 wordt weer verbetering verwacht. Bij de fabrikanten verbeterde de bezetting van de productielijnen volgens plan in het afgelopen halfjaar en men verwacht deze het komende half jaar op peil te kunnen houden. Opvallend is de verwachte toename van benodigde arbeidskrachten (die voor de fabrikanten passen bij de verwachte afzetgroei) en tegelijkertijd het grote aantal vacatures; het gemiddelde aantal vacatures bij de respondenten is 1,5 en deze zijn nauwelijks te vervullen.  

Verkoopprijzen

Ruim 90% zag afgelopen jaar een grote stijging. Eenzelfde groep verwacht dat de verkoopprijzen het komende half jaar door zullen blijven stijgen. Door logistieke verstoring en schaarste van grond- en hulpstoffen, onderdelen en componenten blijft de levering van machines ook de komende periode in gedrang komen.

Bedrijfsresultaten en investeringen

De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten over de tweede helft van het afgelopen jaar is redelijk positief ervaren. Voor 2022 verwachten de bedrijven dat het bedrijfsresultaat zich gelijk tot iets beter gaat ontwikkelen. Door de coronacrisis en het nieuwe regeringsbeleid zijn de mechanisatiebedrijven nog duidelijk afwachtend.

Algemeen en deelnemers

Om inzicht te krijgen en te geven over de ontwikkelingen in onze eigen sector, is uitgevraagd wat de stemming onder de Fedecom-bedrijven in de tweede helft van 2021 was en wat de verwachtingen zijn voor de eerste helft van 2022. In totaal namen 120 respondenten deel aan de enquête. Dit waren 88 dealerbedrijven (waarvan 30 gemengd) en 32 importeurs/fabrikanten. Deze twee groepen zijn uitgesplitst in deze rapportage.  De hoofdactiviteit bestaat bij alle drie de groepen voor bijna of ruim de helft uit landbouwtechniek. 20% van de bedrijven is in meerdere segmenten actief. De overige hoofdactiviteiten zijn evenwichtig verdeeld over groentechniek, veehouderijtechniek, industrie en intern transport en tuinbouwtechniek.