Arvesta reduceert methaanuitstoot van rundvee dankzij nieuw Euroclim-veevoeder en zet hiermee belangrijke stap naar klimaatneutrale landbouw

20 oktober 2020

● Euroclim-voeder reduceert methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% en bij melkvee tot 15% ● Indien alle vlees- en melkvee in ons land dit voeder zou eten, halen we het equivalent van 130.000 auto’s van de wegDe Europese ​Green Deal maakt van duurzaamheid een prioriteit: tegen 2050 moet ons continent klimaatneutraal zijn. Europa verplicht alle lidstaten […]

● Euroclim-voeder reduceert methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% en bij melkvee tot 15%

● Indien alle vlees- en melkvee in ons land dit voeder zou eten, halen we het equivalent van 130.000 auto’s van de wegDe Europese ​Green Deal maakt van duurzaamheid een prioriteit: tegen 2050 moet ons continent klimaatneutraal zijn. Europa verplicht alle lidstaten om actie te ondernemen met concrete reductiedoelstellingen tegen 2030. De landbouwsector engageert zich vandaag al en zoekt actief naar milieuvriendelijke oplossingen. Daarbij staat de methaanuitstoot terugdringen hoog op de agenda: volgens het Vlaamse C​ onvenant ​Enterische Emissies Rundvee​ m​ oet de methaanuitstoot tegen 2025 met 26% gedaald zijn.

Met een nieuw en innovatief veevoeder onder het label ​Euroclim ​biedt Arvesta hierop nu een antwoord. Het Euroclim-veevoeder doet de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% afnemen en bij melkvee tot 15%. Bovendien wordt het veevoeder van 100% Europese grondstoffen gemaakt wat het aantal food miles aanzienlijk reduceert. ​In België is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen en in Vlaanderen is dit 8%. Van de non-ETS uitstoot (uitstoot van sectoren zonder energie-intensieve industrie en luchtvaart) is landbouw goed voor 16 %. Hiervan is 5 % – dus bijna één derde – afkomstig van rundvee. “​Indien alle vlees- en melkkoeien in België dit Euroclim-voeder zouden eten, kunnen we een aanzienlijke impact hebben op de totale CO2​ -​ uitstoot van België. We zouden op die manier namelijk 225.000 ton C02​ -​ equivalent* uit de lucht halen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO​2-​ uitstoot van 130.000 auto’s. Dat is zelfs meer dan het aantal hybride wagens in België in 2019,”​ vertelt ​Dirk Van Thielen, BU Director Animal Nutrition​.Aangepast voeder is dé oplossing in klimaatneutralere landbouwIndien we de almaar toenemende wereldbevolking willen blijven voeden, speelt duurzaam geproduceerd vlees daar zeker een rol in. Arvesta wil haar verantwoordelijkheid hierin opnemen en meebouwen aan een klimaatneutralere landbouw. Het is onze rol om de boer de juiste oplossingen aan te bieden. En dat doen we met het door ons ontwikkelde Euroclim-veevoeder dat aangerijkt is met geëxtrudeerd lijnzaad, wat voor een optimale vertering zorgt dankzij de verbeterde werking van de bacteriën in de pens. Hierdoor stoten vleeskoeien ​tot 30%​ m​ inder methaan​ uit en m​ elkkoeien tot 15% minder​.

* CO2​ ​-equivalent methaan is 28 keer groter dan CO2​

100% Europese grondstoffen dus ook minder CO2​ ​-uitstoot door transport

Naast de sterk verminderde methaanuitstoot heeft het Euroclim-veevoeder ook een invloed op de CO2​ ​-uitstoot veroorzaakt door transport. Doordat er bij dit veevoeder enkel gebruik wordt gemaakt van ​100% ​Europese grondstoffen is Arvesta niet afhankelijk van milieubelastende lange-afstand transport.

Ecologie en economie hand in hand

“H​et doel van ons Euroclim-gamma (dat beschikbaar is via de merken AVEVE en Dumoulin) is om de voetafdruk op het milieu per geproduceerde liter melk of kilogram vlees te verkleinen, en dit zonder verlies van prestatie en zonder meerkost voor de boer. We willen aantonen dat ecologie en economie ook in de landbouw kunnen samengaan. Met Arvesta willen we op een duurzame wijze innoveren met respect voor de boer. Het is een enorme uitdaging die we aangaan. We geloven dat wij met ons Euroclim-veevoeder deel kunnen uitmaken van de oplossing, door in te zetten op lokale grondstoffen en door de methaanuitstoot te reduceren. We engageren ons bij Arvesta duidelijk voor een klimaatneutralere landbouw, want dat is de toekomst,zekervoordevolgendegeneraties,”​ aldus​DirkVanThielen.​

Ines Theunis van Boerderij Fines ​vertelt: “O​nze runderen krijgen een basisrantsoen aangevuld met het Euroclim-voeder dat volledig bestaat uit enkel Europese grondstoffen, dat zorgt voor een verlaagde methaanuitstoot én een hoger omega 3-gehalte in het vlees. Zo komen we tot een smaakvol, duurzaam en gezond stukje vlees​.”

Een belangrijke kanttekening is dat de Vlaamse rundveesector zich nu reeds jaarlijks inzet voor het klimaat en het milieu. ​Los van de energie-intensieve industrie en de luchtvaart (non-ETS sectoren) is de ​rundveesector verantwoordelijk voor ‘maar’ 5% van de totale broeikasuitstoot in Vlaanderen. In vergelijking met andere sectoren is dat niet slecht: de transportsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 35 %, gebouwen en huishoudens voor 30 % en de niet-energie-intensieve industrie 13 %. “​Maar dat neemt niet weg dat we altijd beter kunnen doen en hier ook zullen voor blijven ijveren,” besluit Dirk Van Thielen.