AGXTEND – Zilveren medaille voor XPOWER

21 december 2019

Een systematische onkruidbestrijdingsoplossing met het breedste onkruidspectrum, XPOWER™ maakt effectieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding mogelijk met een gemakkelijk te berekenen tijdsplanning en dosering. Dit voor een duurzame onkruidbestrijdingsstrategie. AGXTEND, een merk van CNH Industrial, stelt het revolutionaire XPOWER™ systeem in samenwerking met Zasso voor. Elektrische in plaats van chemische onkruidbestrijding maakt een groter toepassingsgebied mogelijk en […]

Een systematische onkruidbestrijdingsoplossing met het breedste onkruidspectrum, XPOWER™ maakt effectieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding mogelijk met een gemakkelijk te berekenen tijdsplanning en dosering. Dit voor een duurzame onkruidbestrijdingsstrategie.

AGXTEND, een merk van CNH Industrial, stelt het revolutionaire XPOWER™ systeem in samenwerking met Zasso voor. Elektrische in plaats van chemische onkruidbestrijding maakt een groter toepassingsgebied mogelijk en is terzelfder tijd bijzonder milieuvriendelijk. Met deze innovatie biedt AGXTEND een antwoord aan de huidige uitdagingen binnen de onkruidbestrijding: toenemende herbicideresistentie, grote beperkingen bij het goedkeuren van actieve bestanddelen, sociale inspanningen ten behoeve van de ecologische landbouw en het aanzienlijke publieke scepticisme tegenover pesticidegebruik. Ondertussen is de druk in de landbouw om de productiviteit te verhogen en hogere opbrengsten te bekomen een bijkomende drijvende factor.

Systematisch werkingsprincipe
De XPOWER™ technologie werkt met gerichte elektrische energie om zo allereerst het water en de toevoer van voedingsstoffen in het onkruid rechtstreeks tot diep in de wortels te vernietigen, alsook het chlorofyl te beschadigen.  De energie doet cellen openbarsten en celsap in intercellulaire ruimtes sijpelen. De vaatbundels van de plant, eigenlijk zijn belangrijkste aderen voor watertoevoer, zijn definitief vernietigd, wat de plant doet uitdrogen.  Het chlorofyl bladgroen pigment is uitgeschakeld in het fotosyntheseproces en zal zichzelf zo blijven vernietigen want het is niet langer in staat om geabsorbeerde lichtenergie uit te stralen.  De planten worden dus niet thermisch vernietigd, maar systematisch.

Het werkingsprincipe van XPOWER™ kan het best vergeleken worden met dat van glyfosaat, dat tot in de wortels werking heeft. De belangrijkste voordelen zijn onder meer de onmiddellijke werking en het niet achterlaten van residuen. XPOWER™ heeft met deze innovatie de zilveren aar op Agribex  gewonnen.

XPOWER™ in de praktijk
XPOWER™ introduceert een revolutionaire nieuwe methode van onkruidbestrijding en een krachtvol alternatief voor de bestaande onkruidbestrijdingsoplossingen voor steden en landbouw.  Het kan ingezet worden in onkruidbestrijdingsstrategieën en is geschikt voor een waaier aan toepassingsmogelijkheden met inbegrip van vals zaaibed en zaaibed-bereiding, vooropkomst en preventie van naopkomst onkruidbestrijding.
Een speciaal toepassingsgebied is de desiccatie van aardappelen als oogstvoorbereiding, wat traditioneel aangewezen is op toepassingen van diquat of glufosinaat-ammonium gebaseerde producten. Verwacht wordt dat deze echter uit de markt gehaald zullen worden door het wegvallen van   Europese en nationale registraties.

Een verbetering om milieu, klant en gebruiker te beschermen
XPOWER™ maakt het agrariërs mogelijk de synthetische gewasbeschermingsmiddelen te gaan verminderen of vervangen. Het is een niet-selectieve, systematische contactherbicide, dat in de meeste weersomstandigheden gebruikt kan worden en een grote flexibiliteit biedt.  Het werkt snel en het effect blijft lang, het verliest zijn doeltreffendheid niet bij regen, zoals bij chemische onkruidbestrijding het geval is. Integratie binnen bestaande onkruidbestrijdingsstrategieën kan het gebruik van synthetische herbicides doen verminderen en dus ook helpen bij de preventie van toekomstige herbicideresistentie. XPOWER™ kan tevens erosie en bodemvochtverlies voorkomen, in tegenstelling tot mechanische onkruidbestrijding en bovendien valt deze toepassing niet onder wettelijke voorschriften zoals de nabijheid van water. Daarnaast komt de gebruiker niet in contact met toxische stoffen en laat XPOWER™ geen residuen achter. Bodem, noch water of insecten worden getroffen. Derhalve is XPOWER™ een nuttig bijkomend werkmiddel om te evolueren naar gedeeltelijke of totale herbicidevrije voedselproductie.

Duurzame onkruidbestrijdingsstrategie
Succesvolle landbouw vereist een verstandige en duurzame onkruidbestrijdingsstrategie.  Toenemende resistentie enerzijds en afnemende productgoedkeuringen anderzijds hebben ons genoodzaakt om op een nieuwe manier over onkruidbestrijding na te denken. Mechanische onkruidbestrijding kan een oplossing zijn, maar is dikwijls de uitlokkende factor voor erosie en bodemvochtverlies. Xpower biedt een innovatieve en duurzame aanpak en combineert alle aspecten van verantwoorde onkruidbestrijding: kosteneffectief, doeltreffend, dekt een breed spectrum af en beschermt het ecosysteem. Dit reikt agrariërs een gegarandeerde strategie aan voor duurzame landbouw.