Aanhoudende acties van landbouwers!

25 februari 2024

Er is veel begrip van de Vlaming voor de acties van de landbouwers. Het doel van de aanhoudende acties is voornamelijk gehoord te worden, druk te zetten op de politiek en de consument bewust te maken van de anti-landbouw politiek van vooral NVA en de EU! Maandag voeren de jonge landbouwers terug actie in Brussel […]

Er is veel begrip van de Vlaming voor de acties van de landbouwers. Het doel van de aanhoudende acties is voornamelijk gehoord te worden, druk te zetten op de politiek en de consument bewust te maken van de anti-landbouw politiek van vooral NVA en de EU! Maandag voeren de jonge landbouwers terug actie in Brussel tegen de EU. De onafhankelijke jonge landbouwers zijn geen organisator van deze betoging maar zullen wel actief deelnemen.

De bezorgdheden en aandachtspunten van onze jonge landbouwers zijn:

  1. STOP vrijehandelsakkoorden!

Tegenhouden vrijehandelsverdrag EU-Mercusor dat maandag 26 februari besproken wordt in Brussel. Ditakkoord kunnen we niet aanvaarden! Deze handelsdeal is een bindende afspraak voor verregaande samenwerking, met name op economisch gebied, tussen de Europese Unie en de MERCOSUR landen: Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het belangrijkste uitgangspunt van het verdrag is om goedkope producten op elkaars markt toe te laten. Vanuit Zuid-Amerika komen vooral producten zoals vlees, soja en andere voedselgewassen zoals suikerriet en maïs voor het maken van o.a. veevoer en biobrandstoffen naar Europa. Het EU-Mercosur handelsverdrag is niet alleen slecht voor de natuur en het klimaat, maar vooral voor de Belgische (West-Europese) boeren die al jaren veel inspanningen doen om ecologisch, duurzaam en veilig voedsel te produceren en door deze deal terug onder druk komen te staan om goedkoper te produceren, wat tegenstrijdig is met de Europese voedselproductie.

  1. Eerlijke prijzen.

Vooral de hoge kostprijzen t.o.v. zeer lage verkoopprijzen van ons gezond en duurzaam Belgisch product is een doorn in het oog van jonge landbouwers. De jonge boeren willen Europees gezien een gelijk speelveld t.o.v. import producten die niet voldoen aan onze Europese regels. Landbouw mag niet gebruikt worden als pasmunt voor andere producten vanuit het buitenland. De jonge landbouwers EISEN een volwaardig landbouw- en voedselbeleid!

Ook zien we dat de verwerkende industrie torenhoge winsten maken op de kap van de boer, de koek moet eerlijk verdeeld worden!

Bepaalde Retail hebben getoond dat ze bereid zijn om op een constructieve manier samen te werken met de sector, dit wordt door de jonge boeren geapprecieerd, de ogen zijn nu gericht op de andere grootwarenhuizen en we verwachten dat ook zij snel werk maken van eerlijke prijzen voor de landbouwers.

  1. Aanpassen Stikstof decreet.

Er is nog steeds enorme ongelijkheid tussen landbouw en industrie. De jonge landbouwers betreuren het enorm dat er niet naar hen geluisterd wordt en er geen aanpassingen gedaan worden aan dit dossier. Ondanks het feit dat de volledige sector aangeeft dat dit decreet nefast is voor veel landbouwbedrijven en op lange termijn voor de volledig maatschappij, blijft de regering bij hun standpunt. De landbouwsector merkt nog steeds dat bepaalde politieke partijen enorm beïnvloed worden door natuurverenigingen die niet beseffen welke impact dit dossier heeft voor de landbouwsector. De landbouw staat al jaar en dag in voor het beheer en onderhoud van onze mooie landbouwnatuur. Door de korte vergunningsverlening en daarbij gepaarde onzekerheid kan er door de landbouwer onmogelijk geïnvesteerd worden in systemen die stikstof reduceren. De jonge landbouwers pleiten voor een versoepeling naar de landbouw toe en eisen dat er snel werk gemaakt wordt van de omschakeling van depositie naar emissie! En dit liever vandaag dan morgen!

De jonge landbouwers pleiten dat landbouwexperts met praktijkervaring kunnen toegevoegd worden aan het WeComV zodat de wetenschap kan vertaald worden naar praktische regelgeving en toepassingen voor een correcte implementering van deze technieken in de praktijk.

4. Landbouwgrond agrarisch houden!

Een eis die landbouwers al sinds de start van de betogingen aan de regering gesteld hebben is de bescherming van onze kostbare landbouwgrond. De sector wil rechtszekerheid en dus het uitbreiden van het bevestigd agrarisch gebied. Er is momenteel nog een kleine 200.000ha die nog niet herbevestigd zijn en dus nog steeds kunnen opgekocht worden door natuurverenigingen en de overheid zelf om natuurgebied en/of bos van te maken. Dit zet enorme druk op de landbouwgrond waardoor de laatste jaren deze gronden onbetaalbaar geworden zijn voor landbouw. De jonge boeren eisen dat er een stop komt op het opkopen van deze waardevolle landbouwgronden van zowel overheidsbedrijven (ANB,…) maar ook de subsidies (90%) opheft voor natuurverenigingen zoals natuurpunt. Er is al jaren bescherming van natuurgebieden, het wordt tijd dat landbouwgrond deze bescherming ook krijgt! De nakende green deal en de natuurherstelwet moeten aangepast worden op maat van de Europese boer ofwel weg ermee!

Europa moet beseffen dat zij alleen het klimaat niet kunnen redden en dat we via deze deals en wetten steeds toegeven op onze economie, welvaart en eigen voedselvoorziening. De oorlogen die momenteel woeden zou de EU moeten doen beseffen dat de landbouw een cruciale schakel is in de wereld, hopelijk komt dat besef niet te laat…

  1. Administratieve vereenvoudiging

De administratieve lasten waar een landbouwer vandaag mee te maken heeft zijn ondraagbaar. Een

landbouwer moet 1/3 van zijn tijd doorbrengen tussen de papieren om aan alle regelgeving te voldoen. Veel van die wetgevingen overlappen zichzelf waardoor deze dubbel of driedubbel werk bezorgen. Vele landbouwers moeten zich laten bijstaan door specialisten die deze papierwinkel voor hen proberen te verzorgen. De kosten zijn voor de landbouwer!

Zowel de sector als de administratieve diensten van de overheid zijn zich hiervan bewust, het wordt tijd dat dit grondig wordt aangepakt.

De jonge landbouwers willen een GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) dat die naam waardig is. Het steeds opleggen van regels die onhandelbaar zijn in de praktijk moet stoppen! Deze zaken moeten in overleg gebeuren met de sector. Kalenderlandbouw is onmogelijk, dat heeft het jaar 2023 nog maar eens duidelijk gemaakt. De jonge landbouwers vragen dan ook aan de maatschappij hen te blijven ondersteunen zoals ze nu doen en goed na te denken over de stem die ze te geven hebben bij de komende verkiezingen. Het mes in de rug (onjuiste communicatie via de pers) die Minister Demir gegeven heeft aan de jonge landbouwers na hun gesprek in Antwerpen heeft het vuur enkel maar doen aanwakkeren!

De anti-landbouw politiek moet stoppen. Zowel voor de toekomst van de landbouw als voor de toekomst van ons land en de EU! De jonge landbouwers hopen dat Mevr. Von der Leyen haar gezond boerenverstand teruggevonden heeft en dat ze beseft dat de landbouwsector een cruciale rol heeft in de toekomst van Europa. 

NO FARMERS, NO FOOD, NO FUTURE!

Maandag 26-02-2023 Schumanplein Brussel