4 eenvoudige tips om de levensduur van uw wiellader te verlengen

4 april 2020

Door zorgvuldige dagelijkse inspecties en onderhoud kunnen bestuurders van wielladers de inzetbaarheid, productiviteit en levensduur van hun machine verbeteren. 1. VOER ELKE DAG CONTROLES UIT VOOR HET STARTEN Voor het opstarten zal een grondige controle van de machine en de grond waarop deze geparkeerd is, uitwijzen of er schade is of lekken zijn. Ook kan […]

Door zorgvuldige dagelijkse inspecties en onderhoud kunnen bestuurders van wielladers de inzetbaarheid, productiviteit en levensduur van hun machine verbeteren.

1. VOER ELKE DAG CONTROLES UIT VOOR HET STARTEN

Voor het opstarten zal een grondige controle van de machine en de grond waarop deze geparkeerd is, uitwijzen of er schade is of lekken zijn. Ook kan de machinist de bandenspanning controleren voordat er verdere slijtage optreedt, wat zal resulteren in minder bandenwissels.
Controles op slijtage, netheid van het luchtfiltersysteem, peil van motorolie, koelvloeistof en smeervet voorkomen ernstige schade en het vervangen van onderdelen. Omdat Volvo-wielladers eenvoudig onderhouden kunnen worden, is het voortijdig aanpakken van kleine problemen gemakkelijk en goedkoop. Door verdere schade aan de machine te beperken, kunnen bestuurders de noodzaak van vervangende onderdelen elimineren en de beschikbaarheid van hun machine verlengen.

2. WARM DE MACHINE OP 

Start de motor en laat deze gedurende een halve minuut langzaam stationair draaien. Controleer de meters op het dashboard en zorg voor een goede zichtbaarheid door de ramen en spiegels tijdens het opwarmen van de motor. Werk rustig met de machine totdat de motor de bedrijfstemperatuur bereikt heeft. Indien de machine is uitgerust met een elektrische motorverwarming, gebruik deze om de opwarmtijd in te korten.

3. WERK VOORZICHTIG 

Hou de bakvulling voortdurend in het oog. Hierdoor vermindert het risico op slippen van de banden (waardoor nieuwe banden nodig zouden zijn), langzamere cyclustijden en lagere productie. Aandacht voor het materiaal en de meters voorkomt werkonderbrekingen.

4. VOER EEN AFKOELROUTINE IN

Een uitgebreide afkoelroutine bevordert de levensduur van de Volvo-wiellader, garandeert hun inzetbaarheid en beperkt de impact op het milieu. Bestuurders moeten er altijd voor zorgen dat de machine op een vlakke ondergrond wordt geparkeerd met de bak naar beneden en dat de parkeerrem wordt opgezet.
Terwijl de motor stationair draait, kan de turbocompressor afkoelen.  De bestuurder kan dan de werkuren noteren om ervoor te zorgen dat de machine tijdig haar onderhoudsbeurt kan krijgen. De brandstoftank en de AdBlue-tank dienen tot het maximum gevuld te worden om condensatie in de tanks tot een minimum te herleiden.
Reinig de buitenkant van de machine om de verf in goede staat te houden en te voorkomen dat corrosieve materialen de carrosserie beschadigen.
Hoewel goed opgeleide bestuurders cruciaal zijn voor het dagelijkse onderhoud van de machine, spelen ook Volvo CE en het dealernetwerk hun rol. Volvo wielladers zijn ontworpen om onderhoud te vergemakkelijken en zo minimale stilstand te garanderen. Volvo CE biedt services waarmee eigenaren en bestuurders het meeste uit hun machines kunnen halen. Volvo ACTIVE CARE bijvoorbeeld – de 24/7 service voor machine monitoring en rapportage – kan helpen bij het identificeren en het stellen van de diagnose van mogelijke problemen in real-time, voordat ze uitgroeien tot een groter probleem.

www.smt.network